Boekverslag : - - Wilhelmus En De Anderen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1209 woorden.

1. de inhoud

1.1. samenvattingIn de zestiende en zeventiende eeuw verschenen in de Nederlanden veel liedboeken. Schrijven was toen vooral een hobby, maar het werd wel serieus genomen. Het volkslied van Nederland, het Wilhelmus, werd tussen 1568 en 1572 geschreven, maar niemand weet door wie. Het herinnert aan die vrijheidsstrijd, van de Lage Landen tegen de Spanjaarden, waarbij de Nederlanden zich vrij vocht van de Spaanse overheersing. Maar zo makkelijk was het natuurlijk niet.De Tachtigjarige Oorlog brak officieel uit in 1568, maar eigenlijk was de Opstand al eerder begonnen. De Habsburgse keizer, Karel V, had het hoogste gezag in de Nederlanden en was de magtigste vorst ter wereld. Hij heerste over het Spaanse rijk en de Lage Landen. De Zuidelijke Nederlanden was een rijk en verstedelijk gebied met Antwerpen als een belangrijke wereldhaven. De Nederlanden vormden geen bestuurseenheid, Karel wilde geen decentralisatie meer, en streefde naar een centralisatie, maar de Nederlanden verzetten zich hiertegen.Toen Filips II, die in 1555 zijn vader opvolgde, de centralisatie wilde doorzetten, werden de maatregelen erger.Het ging met name om de belastingsverhoging, maar ook het centralisatiestreven op godsdienstig gebied riep weerstand op. Karel en Filips wilden dat hun onderdanen rooms-katholiek waren. Maar de hervormening was sinds het begin van de zestiende eeuw op gang gekomen. Er werd geprotesteerd, maar niemand, ook de paus niet, luisterden naar deze mensen. Uiteindelijk stichtte Luther zelf een kerkgenootschap, dit deden Johannes Calvijn en Menno Simonsz ook.De kerk reageerde met de contrareformatie. De paus weigerde de nieuwe kerkgenootschappen te accepteren en probeerde de protestantse ketters dwingen terug te keren. Alle nieuwe kerkgenootschappen werden verboden, en gestraft op dood. De paus verzekerde zich van de militaire steun van bijvoorbeeld de katholieke Filips II.In 1566 werd het steeds ergen in de Nederlanden, voedsel werd schaarser. In augustus brak de beeldenstorm los. In rooms-katholieke kerken werden heiligbeelden, preekstoelen, altaren, schilderijen en alle andere dingen vernield. Filips II was razend, en voelde zich uitgedaagd, dit moest gewroken worden. Hij stuurde de zestigjarige hertog van Alva, met 10.000 man elite-troepen naar de Nederlanden. Aan de andere kant toonde Willem van Oranje zich als de leider van het verzet.Zo brak met de slag bij heiligerlee in 1568 een gewapende opstand uit, Filips gaf niet toe aan de eisen voor economische en godsdienstige vrijheid. In 1585 namen de Spanjaarden Antwerpen in en ontstond de huidige grens tussen Nederland en België. De Zuidelijke Nederlanden waren in katholieke handen, en de meeste protestanten vluchtten naar het noorden.Gedurende de eerste decennia van de Opstand gingen er veel mensen dood, daarna werd het minder, maar de spanningen bleven. Bij de Vrede van Münster, in 1648, kregen de Noordelijke Nederlanden de vrijheid; de Zuidelijke Nederlanden bleven Spaans en werden in de achttiende eeuw Oostenrijks bezit.

Na de Franse bezetting onder Napoleon erden het Noorden en het Zuiden in 1815 herenigd.Toen Alva op 28 augustus 1567 in Brussel aankwam hadden alle mensen al een idee over wat voor iemand het was. Velen waren gevlucht, ook Willem van Oranje. Hij was naar zijn geboorteland getrokken samen met duizenden opstandelingen. Alva stelde een speciaal rechtbank in: de Raad van Beroerten. Oranje werd in januari 1568 voor deze rechtbank gedaagd, hij ging dus niet. Toen werd hij veroordeeld en zijn bezit werd verbeurd verklaard.In februari probeerde Alva het op een andere manier, Oranje’s oudste zoon van twaalf jaar, Filips Willem, werd ontvoerd en in Spanje gevangen gezet. Oranje protesteerde, maar toen dat geen effect had, nam hij de leiding van de Opstand op zich. Hij bracht troepen bijeen met geld van familie en vrienden. Daarmee wist zijn broer Lodewijk van Nassau de Slag van Heiligerlee te winnen.Begin oktober 1568 vertrok Oranje met 30.000 man naar het zuiden. Het het ging niet al te best, want de winter volgde en de Spaanse koning zorgde ervoor dat de bevoorrading van Oranje’s troepen werd verhinderd. Door geld en oedselgebrek moest Oranje in november het land verlaten.Het Wilhelmus beschrijft duidelijk de Opstand, die eigenlijk niet te vergeten is en dit lied werd steeds populairder.1.2 personagesWillem van Oranje: De belangrijkste persoon van ‘Wilhelmus’ is Willem van Oranje, dus is de hoofdpersoon. Hij is een dappere prins, omdat hij zonder zich als leider van de Nederlanden durft te werpen. Hij is vastberaden om de Nederlanden te redden. Hij ziet God als zijn heer en meester.Karel V:Filips II:Lodewijk van Nassau:1.3 ruimte en sfeerHet verhaal speelt zich af in de Lage Landen, dus huidige Nederland, België en Luxemburg. Er wordt verteld over verschillende plaatsen, waar belangrijke dingen gebeurd zijn. Duitsland en Spanje kwamen er ook even in voor als het ging om Luther en Filips II, maar dat was voor de rest niet zo belangrijk in het verhaal.1.4 ruimte en sfeerHet hele hoofstuk gaat over de zestiende en zeventiende eeuw. In het begin wordt er verteld over liedjes van de vroegere jaren en de boeken. Maar het echte verhaal, dus de Opstand speelt zich af tussen de jaren 1568 en 1648.2. de analyse

2.1 vertelperspectiefIn het boek is er sprake van een alwetende verteller. Dus één iemand verteld allemaal wie, wat heeft gedaan in die tijd.2.2 tijdHet verhaal is niet chronologisch, want er wordt dus verteld over de Opstand, en dat Oranje het had opgenomen voor de Nederlanden. Maar later wordt er hier nog op teruggewezen, er wordt verteld hoe het precies zat, dus waarom hij deze beslissing had genomen. Dus er wordt even teruggesprongen naar die gebeurtenis, alhoewel het hele verhaal verteld wordt in de verleden tijd.2.3 stijlWilhelmus bevat geen moeilijke woorden, maar belangrijke termen, die waren dikgedrukt en gekleurd, deze werden dan ook gelijk uitgelegd.Het verhaal wordt uiterst serieus verteld, wat ook zo hoort, want het is een enorm belangrijke onderwerp. Er komen helemaal geen dialogen in voor, alleen buiten het verhaal, in het lied Wilhelmus staat er wel wat Oranje allemaal direct tegen zijn soldaten zegt. Maar dat is eigenlijk ook geen dialoog, omdat hij de enige is die spreekt.3. Lezersoordeel

3.1 interpretatieDe nadruk ligt op de gebeurtenissen, met name de Tachtigjarige Oorlog. Er wordt verteld hoe de mensen en leiders op elkaar hadden gereageerd, dus de opstanden en de vele moeilijke tijden die ze hadden doorgemaakt.3.2 waarderingIk vond het een hartstikke leuk boek/verhaal, het is echt goed geschreven. Er wordt duidelijk verteld wat er is gebeurd in die Opstand. Het terugspringen is ook heel apart. Want je krijgt eerst te lezen over hoe de Tachtigjarige Oorlog begint, en dat de Spanjaarden eigenlijk sterker uitkwamen. En opeens zie je staan dat Willem van Oranje de leiding op zich neemt. Dan denk je van: waar komt die nou vandaan, en waarom offert hij zich nou op. Aan het einde krijg je dat stukje dus uitgebreid beschreven, dat was interessant om te lezen.Het verhaal is ook erg vlot geschreven, dus alles was duidelijk, je bleef niet ergens haken en met vragen zitten.4. De schrijverEr staat niet duidelijk door wie het verhaal ‘Wilhelmus en de anderen’ is geschreven. Er wordt alleen vermeld door wie het boek is samengesteld,dus alle verhalen gezamenlijk, en dat is niet één persoon. Het gaat om de volgende vier mensen. Marijke Barend-van Haeften, Karel Bostoen, Lia van Gemert en Marijke Meijer Drees.De literatuurlijstIk heb alles helemaal zelf gemaakt, dus ik heb geen gebruik gemaakt van naslagwerken. Op internet stonden trouwens helemaal geen boekverslagen van Wilhelmus en de anderen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen