Boekverslag : G. Jo Steenbergen - De Bekeeringe Pauli
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 995 woorden.


1.AuteurDe schrijver van de bekeeringe Pauli is niet bekend. Wel heeft
men even gedacht dat Willem van Flaecht de schrijver van dit apostelspel
was maar al snel bleek dat niet waar te zijn.2.Titel

De bekeeringe Pauli3. Titelverklaring

De titel is niet moeilijk te verklaren. Het verhaal van Paulus’ bekering
staat centraal in het verhaal. Dit is het hoofdthema. De verschillen voor
en na zijn bekering zijn duidelijk weergegeven in het boek. De schrijver
werd geïnspireerd door het bijbelboek handelingen.4. Eerste druk

16e eeuw

Ik heb de eerste uitgave
(uit 1951) gelezen.5.Genre

De bekeeringe Pauli,
een zestiende-eeuws toneelstuk, is een apostelspel. Dit is een onderdeel
van het bijbels toneel. Door de inhoud onderscheidt het stuk zich van
andere soorten. De definitie van een apostelspel is: toneelstuk, waarin
een episode uit het leven van een of van verscheidene apostelen wordt
uitgebeeld, en geïnspireerd werd door de Handelingen der apostelen.
Soms aangevuld met andere bronnen zoals de Evangeliën, de Brieven,
de overleveringen of zelfs de Romeinse geschiedenis.6. Perspectief

Er is gebruik gemaakt van
wisselend perspectief. Hij paste een meervoudige ik-vertaling toe. De
personen spreken allemaal in ikvorm omdat het een toneelstuk is.7. Tijd van Handeling

Het verhaal speelt zich af in de tijd dat Paulus geleefd heeft. (ongeveer 80 na chr.)

Wel wordt er een verband
gelegd tussen de apostelentijd en de 16e eeuw.Zo wordt er een parallel
getrokken tussen de moeilijkheden waarmee de apostelen te kampen hadden,
en de godsdienststrijd van de 16e eeuw.8. Plaats van handeling

Het verhaal speelt zich
af in Israël, o.a. in Damascus9. Hoofdpersonen

Saulus, Ananias, 2 borgers
van Ierusalem, Ypocrijtich Herte & Fortsich Labeur, 2 dienaars van
Saulus (sinnekens), GodBijpersonen: 2 discipelen,
een bisschop, phariseus,10. Karakterbeschrijving
van de hoofdpersonen-Saulus: wordt uitgebeeld
als een theoloog, treedt op als een inquisiteur en stelt een onderzoek
in naar het geloof van een paar arrestanten. Voor zijn bekering was hij
een schriftgeleerde die tot de strenge farizeïsche richting behoorde.
Hij is een harde, arrogante man die macht wil. Heeft een hekel aan christenen.
Wel gelooft hij in een strenge God maar niet dat Jezus de Zoon van God
is. Na zijn bekering verandert hij. Hij doet Gods wil en gaat het Evangelie
verkondigen.-Ypocrijtich Herte &
Fortsich Labeur:
zijn allebei verpersoonlijkingen van een boze neiging.
De sinnekens gedragen zich als slechte raadgevers, die zich verheugen
op een handeling met een negatief effect voor de christenen. Zij treden
alleen op in de sinnekenstonelen. Wel laten zij de fouten van de Farizeeën
goed zien. Ze steunen de handeling van het spel door de handeling voor
te bereiden.-2 borgers van Jeruzalem:
2 mannen met een groot geloof dit blijkt vooral wanneer Saulus zegt dat
hij ze zal doden maar zij niet zullen vrezen. Zij hebben diep ontzag voor
God. Zij komen in de proloog voor en vertellen een soort inleiding voor
de toeschouwers maar ook spelen zij in het spel zelf.-2 dienaars van Saulus:
zijn voorbeeldig gehoorzaam en even voorbeeldig “wreed op commando”-Ananias: dienaar
van God. Ook hij is een diep gelovig man en gehoorzaamt aan de wil van
God-God: laat Zijn bijzondere
kracht zien door het bekeringswonder. Spreekt Saulus aan als hij merkt
dat hij de christenen wil vervolgen. In dit boek komt komt vooral Zijn
liefde voor de mens na vorenBijpersonen: 2 discipelen,
de bisschop en phariseus
11. Samenvatting

Het verhaal begint met een
Proloog waarin 2 borgers de vervolging van Christus in het algemeen behandelen
en aantonen dat de belijders van het ware geloof er altijd het slachtoffer
van geweest zijn, en ook altijd zullen zijn. De borgers hebben een groot
geloof en beschouwen Christus als enige bron der genade. Ze hebben een
groot vertrouwen op God.De Proloog is een soort
inleiding die de toeschouwer voorberied op de inhoud van het spel. Na
de Proloog begint het Sinnekenstoneel.
Ypocrytich Herte en Fortisch
Labeur, 2 sinnekens zijn van de ware leer afgeweken. Zij vertellen over
de kruisiging van Jezus en de marteldood van Stefanus. Ze weten dat Paulus
een vijand is van alle christenen. Daar zijn ze het mee eens. Ze maken
sarcastische opmerkingen en wensen alle christenen op de pijnbank te brengen
en zendelingen te verminderen.Dit sinnekenstoneel is
een voorbereiding op de volgende handeling. Saulus met 2 dienaars
Saulus begrijpt niet waarom
God de mensen nu niet straft nu de dwalingen van de mensen veel groter
zijn dan vroeger. Hij besluit om de mensen, die in Jezus geloven zelf
te gaan vervolgen en als christenvervolger op te treden. Jezus beschouwt
hij als een dwaalleraar. Zijn dienaars staan volkomen achter hem. Onderweg
komt Paulus met 2 borgers, allebei christen in gesprek. Hij ondervraagt
deze mannen. Hij wil ze doden en folteren en vraagt zich af waarom de
borgers niet vrezen voor de folteringen. In Damascus wonen nog veel meer
christenen en hij vertrekt met zijn 2 dienaars naar Damascus. Eerst vraagt
hij volmacht aan de Bisschop en aan Phariseus. Deze volmacht krijgt hij.Na de derde pauze zijn
de 2 sinnekens weer aan het woord


Zij zijn blij dat er een
plan is de christenen te doden.

In dit stukje komt vooral
de kritiek tegen de farizeeërs, hun schijnheiligheid na voren.

Ze kijken met genot toe
hoe Saulus de christen zal gaan doden.Vierde Pauze

Saulus gaat met zijn dienaars
naar Damascus onderweg roept God hem aan. God zegt dat hij Jezus is, de
persoon die hij vervolgt. Saulus belooft alles te doen wat God van hem
vraagt en komt tot bekering. Wel wordt hij blind en zijn dienaars helpen
hem naar een rustige plaats.Vijfde pauze

God geeft Ananias de opdracht
naar Saulus te gaan. Aangekomen in het huis van Juda legt hij zijn hand
op Paulus en Paulus bidt tot God. Hij wordt gedoopt door Ananias als teken
des verbond en hij wordt weer ziende.Sinnekenstoneel

De 2 sinnekens zijn erg
teleurgesteld in Paulus. Ze hopen dat hij wordt gestraft.Zevende pauze

Paulus gaat preken te Damascus.
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven met deze woorden verkondigt
hij het evangelie. Zijn leerlingen zullen hem beschermen.Epiloog van 2 discipelen

De epiloog is de conclusie
van het verhaal gericht aan de toeschouwers

De discipelen hopen dat
ook wij ons mogen bekeren tot de God wiens Geest in Paulus leefde. Laten
ook wij onze fouten bekennen en Gods woord verspreiden.12. Kernpassage

Dit is de kernpassage uit het boek omdat Saulus hier tot bekering komt.
Wat terugslaat op de titel. Het was de gebeurtenis die een omekeer in
Saulus leven gaf.13. Thema

Het hoofdthema van het boek
is bekering.14. Bedoeling van de auteur

Ik denk dat de bedoeling
van de auteur was de toeschouwers de liefde van Jezus duidelijk te maken,
Christus als voorbeeld te zien en de bekering van Paulus op een levendige
en interessante manier te vertellen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen