Boekverslag :  - Het Portret Van Dorian Gray Ingezonden Door: Joke
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 743 woorden.

Een briljant meesterwerk
Een bibliotheeksteekkaart
Oscar Wilde, Het portret van Dorian Gray, L.J. Veen, Amsterdam / Antwerpen, 1998, 255 blz.
Het verhaal
De achttienjarige Dorian Gray is een onbedorven, zeer knappe, rijke jongeman die in contact komt met de schilder Basil Hallward. Bij Hallward ontmoet Dorian een oude heer met een zeer aparte visie van het leven, Lord Henry Wotton. Deze duidt hem erop dat hij zijn vlammende schoonheid moet koesteren, want eens zal ook hij een lelijk oud ventje worden.
Zowel Basil Hallward als Lord Henry Wotton beschouwen Dorian als een jonge God vanwege zijn prachtige uitstraling. Beide zijn dan ook heel erg gefascineerd in de jongeman. Basil Hallward vindt in hem de inspiratie om een meesterwerk te schilderen. Lord Henry Wotton echter spoort hem aan het leven zelf als een soort kunstwerk te zien en ten volle te genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Dit zet Dorian aan het denken en wekt in hem het vurig verlangen op om eeuwig knap en jong te blijven. Als Dorian zijn portret ziet, roept hij uit : ‘Waarom behoudt dit schilderij wat ik moet verliezen ? Elk verstreken moment ontneemt mij iets, maar geeft iets aan het portret. O, was het maar andersom ! Als het schilderij zou kunnen veranderen, en ik blijven zoals ik ben ! Ik zou mijn ziel geven voor dat !’ Door de intense wijze waarop de woorden worden uitgesproken, krijgt zijn tegennatuurlijke verlangen gehoor.
Hierna breekt hij plotseling het hart van een jonge actrice, Sybil Vane, waarmee hij een relatie heeft en drijft haar zo de wanhoop in. Ze pleegt zelfmoord. Dorian sust zijn schuldgevoelens door de gedachte dat zijn jonge geliefde nooit werkelijk geleefd heeft, dus is ze ook nooit werkelijk gestorven. Ze belichaamde alleen maar alle romantische heldinnen.
Maar Dorian blijft zich overgeven aan elke uitspatting die zijn jonge geest kan bedenken. Hierdoor maakt hij iedereen die met hem omgaat te schande en stort hen in de elende. Uiterlijk blijft Dorian het toonbeeld van buitengewone schoonheid, maar zijn portret blijft, als een spiegel van zijn ziel, zijn morele en lichamelijke verval registreren. Daarom besluit de jonge knaap het portret veilig op te bergen op zolder, waar niemand toegang tot heeft en waar niemand de verschrikking ooit te zien zal krijgen.
Toch besluit hij na twintig jaar om Basil het schilderij te laten zien. Deze verschiet zich een ongeluk, wanneer hij al dat haat en verval ziet, dat ooit een symbool van oprechte schoonheid was. Dorian die overvallen wordt door afkeer jegens Basil, steekt hem dood. Hij laat het levensloze lichaam verdwijnen met behulp van de jonge bioloog, Alan Campbell. Later pleegt Alan, gekweld door zijn geweten, zelfmoord.
Na al deze gebeurtenissen vindt hij geen rust meer. Het schilderij, nu bevlekt met bloed, blijft door zijn hoofd spoken. Dorian, vervuld met afkeer en melancholie, kan geen rust meer vinden. Hij besluit dan maar het schilderij te vernietigen om verlost te raken van zijn zonden. Hij stort zich op zijn portret.
Na een intense schreeuw vinden zijn bedienden hem verschrompeld, gerimpeld en weerzinwekkend op de vloer met een mes door zijn hart. Aan de muur hangt het portret van hun meester zoals ze hem het laatst zagen.
Thematiek
De roman, Het portret van Dorian Gray, beschrijft het morele verval van een jongeman, die zijn ziel verkoopt aan de duivel om zijn schoonheid en zijn jeugd te behouden. Dorian heeft, door de tussenkomst van Lord Henry Wotton, een ziekelijke liefde en bewondering gekregen voor zijn opmerkelijke schoonheid. Dit narcisme heeft geleid tot vele uitspattingen van zijn losbandige geest, waaraan hij zich overgeeft. Veel van zijn vrienden en kennissen worden hier het slachtoffer van. Bewust en onbewust maakt hij hen te schande en stort hen in de miserie. Daardoor cumuleert het verhaal in moord en zelfmoord.
Wildes roman toont, naar mijn mening, de vele gevolgen van het narcisme en de overgave aan eigen verlangens en genoegens aan.
Eigen oordeel
Het portret van Dorian Gray is een spannend verhaal, maar wordt vooral gekenmerkt door de sprankelende stijl van Oscar Wilde.
Door deze schrijfstijl en de aanwezigheid van een boodschap raak je volledig gefascineerd door het verhaal.
Oscar Wilde heeft op een wrede, symbolische, maar aangename manier deze boodschap naar voren gebracht.
Je mag en kan het boek beschouwen als een briljante aanrader.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen