Boekverslag : Anna Enquist - Het Geheim
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1980 woorden.

Primaire gegevens:Auteur: Anna Enquist

Titel: Het geheim

Eerste druk: januari 1997

Uitgever: De arbeidspers te Amsterdam en Antwerpen

Aantal pagina’s: 191

Indeling: 3 delen

 Deel 1: hoofdstuk 1 t/m 10

 Deel 2: hoofdstuk 11 t/m 20

 Deel 3: hoofdstuk 21 t/m 30

Tussen verschillende scènes zitten sterretjes.

Samenvatting:Deel 1:

Hst 1:

In een huis ergens in de bergen wordt een piano geleverd.

Hst 2:

Emma Wiericke bevalt in een ziekenhuis van een dochter Wanda. Ook haar man Egbert is aanwezig. Voor hen beide is het een heugelijke gebeurtenis. Wanda ervaart haar geboorte echter als ongenoegen en gemis. (blz. 11)

Hst 3:

Bouw Kraggenburg is alleen thuis nu zijn vrouw in het buitenland een congres bezoekt. Hij leest een recensie van een cd van de pianiste Wanda Wiericke, zijn ex-echtgenote. Hij verneemt daaruit dat ze in het begin van de jaren tachtig door de ziekte werd gedwongen haar carrière stop te zetten.

Hst 4:

Wanda’s moeder is zangeres. Wanneer ze weg is of bezig is, wordt Wanda opgevangen door de meid Stina. De vleugelpiano van mama krijgt Wanda’s volle aandacht. Ze speelt en zingt vaak met haar moeder samen, vaak tot ergernis van vader.

Hst 5:

De piano die in hoofdstuk 1 aan bod kwam, blijkt bestemd te zijn voor Wanda Wiericke, die nu in Frankrijk woont. Ze speelt er niet op, want haar handen en vingers willen niet meer. Ze herinnert zich hoe ze vroeger haar ongemakken wegspeelde op de piano. Nu vraagt ze zich af waarom ze weer een piano heeft gekocht en beschouwt hem als “zwart indringer”.

Hst 6:

Kleine Wanda gaat met haar vader mee naar een concert van haar moeder. Daar is ook Max de Leon, Emma’s leraar. Thuis speelt Wanda steeds piano, ook la kan ze niet met haar voeten bij de pedalen. Haar moeder beseft dat ze een groot talent is, haar vader vindt dat ze naar school moet. Wanda krijgt nu ook piano les van meneer De Leon. ‘s Nachts krijgt Wanda soms onbedaarlijke huilbuien. Emma is in verwachting.

Hst 7:

Na wat telefoontjes krijgt Bouw Kraggenburg het adres van Wanda te pakken. Ze is ergens in de franse Pyreneeën. Hij besluit haar op te zoeken, onderweg naar een congres in San Sebastian. Eenmaal in zijn auto heeft hij een prettig gevoel van vrijheid.

Hst 8:

De zes jaar oude Wanda verneemt van haar nichtje hoe kindjes worden gemaakt. Emma moet bevallen, hetgeen inderhaast verloopt met een keizersnee. Wanda geeft daarvan de schuld aan haar vader. Haar broertje blijkt een mongooltje te zijn en ook daarvan krijgt vader de schuld. Een jaar later is het oorlog. Ze moeten Frank voor iedereen verstoppen omdat hij anders zou worden opgehaald en ook de jood meneer De Leon is in gevaar. Hoewel haar vader niet wil dat ze speelt, doet Wanda het toch. Ze slaagt erin de altijd lastige baby tot bedaren te brengen. Wanda snakt naar goedkeuring van haar vader.

Hst 9:

Wanda is nu zestig en beseft dat ze geen familie, geen man en geen kinderen heeft. Ze woont zeer afgelegen. Ze herinnert zich haar vroegere zorg voor haar handen en haar intensieve piano-oefeningen.

Hst 10:

Stina verlaat het huis van de familie Wiericke omdat er niet genoeg te eten is. Wanda heeft een vriendin, Gonnie. Frank is een zeer moeilijk en onhandelbaar kind. Alleen via de piano is er contact met hem te krijgen. De oorlog heeft grote invloed gehad op hun dagelijkse leven. Slechts bij de muziek en meneer De Leon vindt Wanda troost. Wanda beseft dat ze in alle opzichten een solist is. Wanneer ze op een dag naar pianoles gaat, is meneer de Leon er niet, maar wel een troep duitse soldaten. Emma probeerde hem nog te laten onderduiken tegen Egberts wil in.Deel 2:

Hst 11:

Bouw zet zijn reis voort.

Hst 12:

Wanda gaat bij Stina op de boerderij hestellen van de hongerwinter. Het gezin Wiericke is uitgeput van de oorlog en de zorg van frank. Wanneer hij naar een inrichting gaat, fleuren ze allemaal op. Wanda hervat het pianospelen. Ze gaat naar het gymnasium en hoort daar wat er tijdens de oorlog met alle joden is gebeurd. Alle hoop op het weerzien van meneer De Leon is nu vervlogen. Ze erft al zijn muziekboeken. De broer van Gonnie is haar vriendje, maar in feite interesseren zulke dingen haar niet. Ze krijgt pianoles van een vrouw en speelt trio’s met Joyce, een violiste en Lucas, een cellist. Haar vader is boos omdat ze altijd maar speelt en nooit bij Frank op bezoek gaat. Ze besluit haar eigen wil door te drijven en slaagt voor het toelatingsexamen van het conservatorium.

Hst 13:

Wanda geniet in de Pyreneeën volop van de hete baden in het plaatselijke kuuroord.

Hst 14:

Wanda begint een verhouding met Lucas, met wie ze zeer succesvolle muziek maakt. Haar vader overlijdt aan de gevolgen van kanker. Ook op zijn doodsbed slaagt ze er niet in met hem te communiceren.

Hst 15:

In de Pyreneeën voelt Wanda angst voor de piano. Op het conservatorium leert ze dat angst taboe is voor muzikanten.

Hst 16:

Wanda ontdekt dat Lucas homoseksueel is en dat haar moeder een nieuwe vriend heeft, Guido. Emma is helemaal opgebloeid en daar heeft Wanda het moeilijk mee. Ze krijgt een longontsteking en Joyce verzorgt haar. Niet meer in staat om piano te spelen denkt ze na over zichzelf. Ze bezoekt frank en speelt piano voor hem.

Hst 17:

In Frankrijk herinnert Bouw zich hoe hij Wanda ontmoette toen hij als dokter werkte in het zwakzinnigengesticht waar ze haar broer bezocht.

Hst 18:

Wanda begint een serieuze verhouding met Bouw, die haar sociale leven probeert aan te wakkeren. Ze gaat tegen zijn zin in in Londen studeren, gaat daar vreemd met een andere musicus en komt tenslotte vroeger terug omdat Bouw het wil.

Hst 19:

Wanda herinnert zich haar drukke leven als pianiste. Ze ontvangt bericht van Bouw dat hij naar haar onderweg is.

Hst 20:

Wanda en bouw zijn getrouwd. Ze gaan op reis naar Italië. Wanda wordt zwanger en is zeer gelukkig. Ze mag op tournee door de VS, maar Bouw verzet zich hiertegen. Wanda krijgt een miskraam.Deel 3:

Hst 21:

Bouw arriveert in het kuuroord en vindt het er vreselijk. Hij twijfelt aan zijn opzet en beseft dat hij zich nooit met iemand zo verbonden gevoeld heeft als met Wanda.

Hst 22:

Wanda denkt dat ze draagster is van mongolisme. Ze wil nooit meer zwanger worden en weg van Bouw. Haar pianospel is beter dan ooit.

Hst 23:

In de Pyreneeën ziet Wanda er tegenop Bouw te ontmoeten. Er komt een pianostemmer.

Hst 24:

Na de tournee door de VS scheidt Wanda van Bouw en een begint een drukke, professionele carrière als pianiste. Ze heeft jarenlang ernstige slaapproblemen.

Hst 25:

Bouw maakt een bergwandeling.

Hst 26:

Emma wordt ernstig ziek. Ze vertelt Wanda dat Egbert niet haar echte vader was. Meteen weet Wanda dat meneer De Leon haar echte vader geweest moet zijn. Haar moeder sterft voordat ze meer uitleg kan geven.

Hst 27:

In de Pyreneeën vindt Wanda de moed om weer achter de piano te gaan zitten.

Hst 28:

Emma wordt gecremeerd. Tante Ida vertelt over de liefde tussen Emma en Max de Leon. Wanda zet haar carrière voort, tot ze moet stoppen wegens artritis.

Hst 29:

Bouw vlucht weg uit het kuuroord en rijdt naar het dorp waar Wanda woont. Hij kijkt vanaf het kerkhof naar Wanda’s huis.

Hst 30:

Wanda speelt en bouw ziet en hoort haar spelen.Thema:De schrijfster laat zien hoe groot iemand zijn ambitie kan zijn en hoe deze in conflict kan raken met de liefde.

Alles draait bij Wanda Wiericke om muziek en piano.

Ze kan alleen maar zichzelf zijn als ze piano speelt. (blz 166)

“Je bent nu nog misschien in de war omdat je je kindje verloren hebt,” probeert Emma weer “Maar je moet och met hem praten, hoe dan ook. Je kan hier wel even blijven logeren tot je jezelf bent, maar daarna moet je wat doen.” Tot ik mezelf ben denkt Wanda. Ze is nog nooit zichzelf geweest. Ja, als ze speelt dan wel. Wat is dat jezelf zijn?”

Ze kan zich alleen maar uiten met muziek, moeilijk met woordne. (blz. 137)

Waarom zou ze vanochtend ziet achter depiano gaan zitten om te kijken hoe dat zoelt, dacht ze. Of kon dat niet meer nu ze de hele dag aan het denken was? Vroeger dancht ze nooit, in elk geval noet in woorden zoals anderen. Ze had klanken in haar hoofd.

Hierdoor is ze nauwelijks in staat om lief te hebben. Ze slaagt er de hele roman niet in om een relatie aan te knopen.

Titelverklaring:Wanda blijkt de dochter te zijn van haar pianoleraar, Max de Leon. Haar moeder heeft dit altijd voor haar verborgen gehouden: Het geheim.

Er zijn nog meerdere kleine geheimen:

 Verhouding van huishoudster Stina met de accordeonist Koos. (blz. 17)

 Het bestaan van haar broertje frank, die mongool is. Hij moet geheim blijven voor de Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog die gehandicapten vermoordden. (blz 41)

 Het adres van Wanda Wiericke in Spanje. (blz. 30)

 Het geheim van waar de kindjes vandaan komen, verklapt daaor haar nichtje Suze. (blz. 33)

 Het geheim dat Lucas biseksueel blijkt te zijn. (blz. 109)

 Het geheim van Wanda Wiericke (blz. 103) “Zoals jij die boel bij elkaar houdt door al die vierentwintig tempo’s op elkaar af te stemmen, daar zal elke muzikant jaloers op zijn. Ik ook. Het is een gave ie je nooit moet laten bederven. Het geheim van Wanda Wiericke. Bewaar het goed.”

Personages:Hoofdpersonen:Wanda Wiericke:

Een zeer talentvolle dame die alles geeft voor haar muziek. Met muziek kan ze dingen onder woorden brengen die ze met taal alleen niet kan beschrijven.

Ze heeft een round character: je leest haar gedachten en daarvoor kom je steeds meer van haar te weten.Bouw Kraggenburg:

Ex-man van Wanda. Hij werkte in een inrichting waar Wanda’s broer verzorgd werd. In het boek belsuit hij Wanda na dertig jaar weer op te gaan zoeken.

Hij heeft een round character: je leest zijn gedachten en daardoor kom je steeds meer over hem te weten.Bijpersonen:Emma Wiericke:

Moeder van Wanda. Zangeres. Vrouw van Egbert Wiericke.Egbert Wiericke:

Wordt voorgesteld als de vader van Wanda maar blijkt dit achteraf niet te zijn. Is raadsheer in Leiden. Hij blijft op een afstand bij de opvoeding van Wanda.Frank Wiericke:

Broertje van Wanda. Mongool. Moet verstopr worden voor de duitsers. Heeft de nare gewoonte om met zijn hoofd tegen de muur aan te bonken en is alleen rustig als Wanda op de piano speelt.Max de Leon:

Biologische vader van Wanda. Joods. Wanda’s pianoleraar. Wordt vermoord door de duitsers.Stina:

Huishoudster. Geheime relatie met koos de accordionist. Heeft meegeholpen met de opvoeding van Wanda.

Guido:

Nieuwe vriend van Emma na de dood van Egbert, zingt ook en kan goed koken.

Perspectief:Wisselend personaal perspectief. De en keer zie je alles van uit de ogen van Wanda en de andere keer vanuit de ogen van bijvoorbeeld Bouw.

Tijd:Vertelde tijd:

Het verhaal is opgebouwd in drie niveau’s:

1. Het verhaal van Wanda Wiericke, haar totale levensloop. Dit is verdeeld over drie delen die elk tien jaar van Wanda’s levensloop bevatten.

2. Het leven van Wanda nu; ernstig kreupel en ongelukkig. Dit is ongeveer zeventien jaar. Begin jaen tachtig trekt ze zing terug uit de muziek.

3. Bouw die toevallig in de buurt van Wanda een congres heeft. Dit duurt ongeveer een week.Verteltijd:

Er is ongeveer 5 a 6 uur nodig om het boek te lezen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen