Boekverslag : - - Het Roelandslied
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 628 woorden.

Hoofdpersonen

Saracenen

 • koning Marcelijs
 • koning Corabels
 • Esloer van Burgon
 • een Emir uit Burani├ź

Franken

 • Karel de Grote
 • Graaf Roeland
 • Graaf Ganelon (verrader)
 • Graaf Olivier
 • Bisschop Tulpijn
 • Hertog van Naimes

  Samenvatting

  Karel de Grote heeft heel Spanje veroverd van de Saracenen. Karel worden veel geschenken aangeboden, opdat hij zal vertrekken. Ganelon heeft Karel verraden. Hij zorgt ervoor dat Roeland bij de uittocht de achterhoede krijgt. Deze achterhoede wordt door de Saracenen overvallen. Roeland weigert hulp van Karel te roepen door op zijn hoorn (Olifant) te blazen, dat vindt hij te vernederend.
  De Saracenen zijn met een grote meerderheid. Roeland, Oliviere Bisschop Tulpijn lukken het aardig zich te verdedigen. Uiteindelijk blaast Roeland toch op Olifant, omdat ze de slag gaan verliezen. Hij wil dat Karel de Saracenen wreekt. Karel hoort de Olifant en hij vermoedt dat er verraad in het spel is. Ganelon wordt opgepakt. Karel gaat naar de plaats van de veldslag terug. Hier ziet hij alleen maar doden. Hij besluit de Saracenen te wreken.

  Verhaaloverlevering

  Het Vita Koroli Magni (rond 836). Dit is het historische verslag, alhoewel tussen de veldslag zelf en de optekening ervan ook al 50 jaar zit.
  Canson de Rolande (11e eeuw). Dit is de Franse Literaire verwoording van de veldslag in vier delen waarvan het tweede deel de strijd verwoordt.
  Het Roelandslied (12e eeuw). Dit is een Middelnederlandse bewerking van het tweede deel van het Franse Chanson de Rolande

  Verschillen tussen het Vita Karoli Magni en het Roelandslied

  Het Roelandslied is gebaseerd op een verhaal uit het Vita Karoli Magni (Het leven van Karel de Grote) dat geschreven is rond 836. De veldtocht zelf vond plaats in 778. Het Roelandslied is de literaire verwoording uit 12e eeuw van deze veldslag.
  		Historiche gebeurtenis	Literaire verwoording Waar?	Pyrenee├źn	Roncevalles Door wie?	Relatief kleine groep Basken	Een grote overmacht Saracenen 				(=heidenen en Mohammedanen) Waarom?	Goederen en bagage	Verraad n.a.v. samenzwering met de 			vijand  Wanneer?	Na beleg en verovering Spaanse steden	idem Gevolg	Geen	Overval wordt gewroken 

  Ideologische vertekening

  Er is dus sprake van twee soorten vertekeningen. De historische vertekening en de ideologische vertekening. De historische vertekening staat in dienst van de ideologische vertekening. Bij de ideologische vertekening worden de grote macht aan heiden, het verraad en de wraak toegevoegd. Het boek moet ervoor zorgen dat meer mensen willen deelnemen aan de kruistochten uit die tijd.
  Rond 1100 vormden de Mohammedanen een bedreiging voor Europa. De kruistochten hadden niet het gewenste effect. Er moesten zoveel mogelijk mensen gemobiliseerd worden om de christelijke normen en waarden te verdedigen. Karel de Grote werd rond 1100 in de literatuur als voorbeeld genomen van de Grote Christelijke Keizer. Hij wordt in verhalen met de godsdienststrijd verbonden. Hij had ook al veel heidenen tot het christelijke geloof bekeerd en werd dus als voorbeeld genomen. De 11e en 9e eeuwse situatie werden met elkaar verbonden.
  Dat het ideologische vertekening is blijkt uit:
  1. De Basken worden veranderd in heidenen. Het verhaal wordt dus geplaatst in de strijd tegen de Islam.
  2. Roeland en Karel worden verraden door Ganelon. Ze zijn slachtoffers geworden en konden zich daartegen niet verzetten.
  De ideologische vertekening wordt ondersteund door het verhaal van Jozua uit het Oude Testament. Door in dat Jozua vraagt in dit verhaal aan God de zon stil te zetten. Doordat God dit doet legitimeert hij daarmee de strijd. Ook in het Roelandslied helpt God Karel door de dag te verlengen. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat God aan Karels kant staat bij de strijd tegen de heidenen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen