Boekverslag : John Steinbeck - De Parel (the Pearl)
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1094 woorden.

1. Zakelijke gegevensAuteur: John SteinbeckTitel: The Pearl, The Viking Press, United States, 1947 (eerste druk (1945), 179 blz.Genre: Reisroman2. Eerste reactiea) KeuzeIk heb dit werk gekozen, omdat ik al vaak van dit boek heb gehoord. Het is een zeer bekend boek en ik wilde het hierom een keer lezen. De reacties van de mensen die het gelezen hadden, waren goed. Ze vonden het boek niet al te moeilijk te begrijpen.b) InhoudIk vond het boek wel best moeilijk. De woorden die ze gebruikten waren niet echt alledaags en niet makkelijk te begrijpen. Het werd allemaal een beetje rommelig achter elkaar verteld.3. Verdiepinga) Samenvatting1. Het verhaal wordt verteld door auctoriale verteller.2. De personen die in het verhaal voorkomen zijn:- Kino (de vader van Coyotito, hij vond de parel en was eigenwijs)- Juana (de vrouw van Kino, lief, sterk, werkt hard en doet veel voor haar man)- Coyotito (baby van Kino en Juana)- Juan Tomás (de broer van Kino)- Apolonia (de vrouw van Juan Thomás)3. Op een dag werd Coyotito gebeten door een schorpioen. Dit was erg gevaarlijk en de dokter werd er daarom ook bijgehaald, maar ze hadden niet genoeg geld voor de behandeling ervan. De volgende dag vond Kino een hele grote parel en dacht hiermee te kunnen betalen. De dokter hielp hen inderdaad en vroeg ze wanneer ze hem gingen betalen. Kino wilde de parel verkopen in de hoofdstad, want in zijn eigen dorp zeiden de dealers dat de parel geen waarde had. Op een gegeven ogenblik was de parel meegenomen, maar gelukkig weer door Juana teruggevonden. Na de parel gevonden te hebben, vluchtten Kino, Juana en Coyotito met de kano van de buren. Ze gingen met zijn drieën op reis te voet naar het noorden, Loreto. Kino en zijn familie vluchtten voor de achtervolgers in hun dorp. Onderweg kwamen ze 3 mannen tegen, 1 te paard met een hoofddoek om en een wapen bij zich. De andere 2 waren te voet. Deze mannen wilden ze kwijtraken en probeerden ze de bergen in te leiden. Kino liet Juana en Coyotito naar het noorden gaan (Loreto of Santa Rosalia), wanneer de mannen in de bergen kwamen. Juana wilde niet zonder Kino weggaan en dus gingen ze vervolgens samen. Kino wiste alle sporen uit en Juana en Coyotito verstopten zich in een schuilplaats. Kino wilde de 3 mannen aanvallen, maar opeens schoot 1 van de mannen één keer. Ze hoorden namelijk gehuil van een baby. Door de afketsing van de kogel uit het pistool werd Coyotito gedood. Nadat dit was gebeurd hadden ze geen zin meer om verder naar de stad te moeten vluchtten. Met al het bloed en Coyotito in de buidel, droeg Juana hem over haar schouders naar huis. Kino heeft het pistool afgepakt en de 3 mannen doodgeschoten. Thuis stonden alle buren op hen te wachten.Het eerste wat Kino deed, was de parel terug in de zee gooien en hoopte zo het kwade mee weg te gooien.4. De afloop van het verhaal is dat Coyotito werd doodgeschoten en dat Kino de parel terug gooide in de zee. Hij hoopte daarmee het kwade mee weg te gooien.5. Het thema is, dat het bezitten van veel geld niet hoeft te lijden tot geluk.b) VerhaaltechniekSchrijfstijl: Moeilijk woorden en lange zinnenRuimte: Het verhaal speelt zich af in een bos in Mexico. In het verhaal wordt gebruik gemaakt van chronologische volgorde met vertragingenVerhaalfiguren: Ze zien er allemaal arm uit, oude klerenSituaties: beginsituatie: Kino, Juana en Coyotito leven rustig in een klein dorpjeWending: Kino vindt een parel, de familie gaat vluchten, Coyotito gaat doodSlotsituatie: Kino gooit de parel in de zee en hoopt zo het kwade ook weg te gooienDe vertelwijze: auctoriaalc) Thematiek1. Hoofdgedachte: de parel is gevonden en het brengt ongeluk met zich mee.2. Motieven hoofdgedachte: Het moment dat de parel wordt gevonden, het moment dat Coyotito wordt gedood en het moment dat de parel wordt weggegooid is typerend voor dit thema.3. Verband tussen titel en thema: The Pearl is de parel die Kino vond en hem ‘ongeluk’ bracht.d) Plaats in de literatuurgeschiedenis1. Het werk is in 1945 voor het eerst gepubliceerd.2. John Steinbeck is geboren in Silanas, California, in 1902. Hij studeerde maritieme biologie op de Stanford Universiteit, maar stopte zonder een diploma gehaald te hebben, hij had wat baantjes en begon daarna te schrijven. Hij had een succes in 1935 met het boek Tortilla Flat. In 1962 won hij de Nobelprijs voor literatuur, in 1968 stierf hij.3. Over het tijdvlak en stroming weet ik niets.4. Ik heb nog geen ander werk van John Steinbeck gelezen, dus ik kan ook niet zeggen wat in dit werk anders is dan in andere werken van hem.5. Omdat ik niets weet over de tijd, kan ik niets zeggen over het typerende van dit werk voor deze tijd.4. Beoordeling1. De diepzinnigheid, ze vinden een parel waardoor ze rijk zijn, maar rijk zijn brengt geen geluk. Coyotito werd namelijk doodgeschoten.2. Op het moment dat er werd geschoten vond ik het erg spannend. Het greep me aan, dat Coyotito werd gedood.3. Ik vond de stukken van het verhaal, waar sommige, eigenlijk onbelangrijke, gebeurtenissen erg vertraagd en dus langdradig werden beschreven, erg saai. Je kwam zó weinig te weten, maar moest wel veel lezen. Bijvoorbeeld: Coyotito ging de kamer binnen en dan werd heel precies beschreven wat er allemaal in die kamer hing en stond.4. Ik kan dit boek niet met andere boeken vergelijken, want ik heb nog niet zo veel Engelse boeken gelezen. Er is ook geen film waarmee ik dit boek kan vergelijken.5. Ik vond het een goed thema. Zo zie je hoe arme mensen moeten vechten om een goed leven te lijden.6. Ik vond het moeilijk taalgebruik, want de schrijver gebruikte moeilijke woorden en lange zinnen.7. Mijn eindoordeel over dit werk is:Ik vond het een moeilijk boek, maar het verhaal op zich was goed bedacht. Er zat een andere wending in dan ik had verwacht.De familie ging niet naar de hoofdstad om de parel daar te verkopen, maar ze gingen direct terug naar hun eigen dorpje, nadat hun baby werd gedood. De parel werd vervolgens zelfs weggegooid, in plaats van verkocht om er geld mee te verdienen.8. Ik zou een ander niet direct aanraden om het boek te lezen, want ik vond het taalgebruik moeilijk. Er zaten ook langdradige stukken tussen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen