Boekverslag : Tessa De Loo - Meander
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1275 woorden.

Samenvatting
SAMENVATTING VAN DE INHOUD

Meander is het verhaal over de opkomst en ondergang van een religieuze sekte in een klein dorp ergens in Zeeuws-Vlaanderen, die gesticht is en nog steeds geleid wordt door Jesse Deodaat. Ooit kwam hij, na een grondige analyse van alle zedelijke en religieuze waarden, tot de coclusie dat de mens in wezen gedreven wordt door begeerte, ijdelheid, angst en haat. Nadat hij er vervolgens in geslaagd was zichzelf van deze duistere krachten te bevrijden, hij hij zich beijverd om, in navolging van de Heilige van Bengalen, Sri Ramakrishna, een dorp te stichten naar het voorbeeld van 'Auroville': een leefgemeenschap op basis van liefde en broederschap.

Aan discipelen bleek geen gebrek en het leven in de commune ontwikkelt zich aanvankelijk dan ook veelbelovend. Het initiatief van Maja, de recalcitrante vrouw van Jesse, tot een reekd van nachtelijke uitstapjes naar Antwerpen betekent echter een fatale wending in het eerst zo harmonieuze leven. Deze openlijke blijken van nog niet onderdrukte begeerten zijn Jesse een doorn in het oog en als Maja op een dag haar nieuwe vriend, Laurens Dewaere, in Meander introduceert, is voor haar man de maat vol en ontgoocheld stapt hij op.

Zijn vertrek luidt een nagenoeg totale ontaarding van het communeleven in, een proces dat niet meer blijkt te stoppen, ook niet als hij na verloop van tijd terug-keert.

En zo dwaalt Jesse tenslotte, drijfnat van de regen, als een melaatse door het donkere en verlaten land van Zeeuws-Vlaanderen, in het gezelschap alleen nog van zijn zoon Frodo, in het bezit van niets meer dan zijn illusies.KARAKTERISTIEK

Meander telt 277 bladzijden en is verdeeld in drie lange 'episoden' (deel 1 vertelt de opkomst van Meander, alles gaat voorspoedig. Deel 2 gaat over het bergaf-waarts gaan en deel 3 is het einde. Jesse verlaat Meander.), waarin steeds een fase van ontwikkeling van de leefgemeenschap wordt beschreven.

De verteller schenkt daarbij ruimschoots aandacht aan de dagelijkse gang van zaken en minder aan de beleving daarvan door de personages. Meander is dan ook meer een 'situatieroman' dan een psychologische roman. De vertelsfstand is, mede als gevolg daarvan, vrij groot.

Voordat De Loo aan Meander begon, is zij om inspiratie op te doen naar Pieterbu-ren gegaan, waar toendertijd de levensgemeenschap Impuls floreerde.VERTELSITUATIE

Meander is een ouderwetse roman met een alwetende verteller die er soms een bespiegeling of aforisme tussendoor gooit, bijvoorbeeld "Overspel heeft soms helemaal niets om het lijf."TIJD

Het boek is geschreven in de o.v.t. met de dialogen in de o.t.t. De vooruitwijzingen zijn de motto's voorin het boek waarmee de komende ondergang van Meander wordt aangegeven. Het boek bestrijkt bijna twee jaar. Het boek is grotendeels chronologisch verteld met een paar kleine flash-backs, die echter zeer zeldzaam zijn. Die vertellen dan over de ontmoeting met Jesse, een godsdienst, een droom of zoiets dergelijks. Het verhaal speelt zich af in de 70-er jaren in de Flower-Powertijd, de mensen en vooral Jesse zijn erg idealistisch. Tussen de hoofdstuk-ken zit wat tijdverdichting omdat je dan vaak overspringt naar een andere plaats en andere personages.PERSONAGES

Jesse
Hij is de leider van de leefgemeenschap. Hij bevat eigenschappen van Tessa de Loo. Hij is net als zij idealistisch. Hij streeft naar een beter mens in een nieuwe wereld. Hij is ook gevaarlijkm want hij heeft geen belangstelling voor de gevoelens en meningen van de mensen in zijn omgeving. Hij leeft in onthouding en walgt van sex. Hij heeft een round character, want hij verandert van idealist naar gevallen mens.

Maja
Zij is de vrouw van Jesse. Ze is zijn tegenpool, Ze staat voor de begoocheling van het aardse, de lust en de vrouwenmens waar alle mensen voor vallen. Ze is onuitstaanbaar en veeleisend. Als ze uitgeraasd is in haar sexleven leedt zij de opstand tegen Jesse. Ze heeft een flat charater, want ze verandert niet.

Sebastiaan
Hij is de trouwe volgeling, de onzekere, dwepende leerling op zoek naar een vaderfiguur. Hij is een bijfiguur en staat voor de soort mensen die in sektes en dergelijke trappen. Hij heeft een flat character.

Hester
Zij is degene die er al vanaf het begin tegenin gaat. Zij is een bijfiguur, die alleen belangrijk is omdat zij kritiek op Jesse uitoefent. Ook zij heeft een flat character.THEMATIEK

De boodschap die Tessa de Loo wil overbrengen is dat ze niet gelooft in het verande-ren van mensen. Dat komt op de volgende manieren tot uiting:

· Het leven in onthouding, Het streven naar de kern en het falen daarin.
· Het aantrekkelijke om een leefgemeenschap te stichten waarin men vrij is, zonder huwelijk en het falen van de mensen daarin te slagen.

Motieven
· Elk individu moet blijven nadenken.
· Het zoeken naar iemand die het weet.

Thematiek
Ergens in het eerste deel van de roman komen de vrouwen van de commune bij elkaar, om, in een poging de onderlinge band wat hechter te maken, te bespreken wat hen bezighoudt. De zwangerschap van een aantal van hen is een van de gespreksonderwerpen. Zo ontlokt Maja de verrassende vraag wat een vrouw van haar persoonlijkheid moet inleveren als ze moeder wordt. Die vraag geeft in zijn algemeenheid de centrale problematiek van de roman goed weer. Meander gaat uiteindelijk over zaken als vrijheid en onafhankelijkheid.

Het duurt echter even voordat Jesses volgelingen zich realiseren hoezeer zij zich aan hun leider hebben uitgeleverd; dat wordt tenminste vanhen verwacht. Aanvankelijk is de geborgenheid die zijn ideeën bieden groot genoeg om van de vluchtelingen uit de wereld van de Grote Vervreemding die zij zijn, kritieke volgelingen te maken. Bovendien is Jesse lange tijd in staat ieder falen door middel van bezwerende verklaringen te doen vergeten.

Het - onbedoelde - gevolg hiervan is echter, dat op den duur waarheid en leugen niet meer uit elkaar te houden zijn, zodat alles één grote 'brij' wordt.

In zo'n situatie is het voor Eros, de grote tegenspeler van Jesse, belichaamd door diens vrouw Maja, niet moeilijk zich te handhaven. Het aardse behoudt zijn greep op Sebastiaan, Max en de andere bewoners van Meander en zo wordt Jesse op den duur een roepende in de woestijn. 'Zuiverheid en eenzaamheid zijn één en hetzelfde ongeluk', had een van de beide motto's al voorspeld. Het andere luidt: 'De poging de hemel op aarde te verwezenlijken heeft altijd weer geleid tot de hel.'TITEL

Zoals een rivier stroomt en onderweg kracht en omvang verzamelt, zo moet de leefgemeenschap het begin worden van een betere samenleving die het aanschijn van de wereld zal vernieuwen.STIJL

Het boek leest gemakkelijk, want het woordgebruik is niet moeilijk en de zinsbouw is vrij simpel. Er komt meer beschrijving in het boek voor dan dialoog. Zo krijg je een redelijk gedetailleerd beeld van het leven in de levensgemeenschap.MOTTO

De motto's zijn beide vooruitwijzingen dat Meander gedoemd is te mislukken:

"De poging de hemel op aarde te verwezenlijken, heeft altijd weer geleid to een hel"
Citaat van K. Popper

"Zuiverheid en eenzaamheid zijn een en hetzelfde ongeluk"
Citaat van ColetteLITERATUURGESCHIEDENIS

Tessa de Loo werd op 15 oktober 1946 geboren als Johanna Martine Duyvené de Wit in Bussum. In 1951 verhuisde ze naar Oss, het nieuwe huis is omgeven door weilanden en daar krijgt ze haar liefde voor de natuur.

Ze debuteerde in 1983 met de verhalenbundel De meisjes van de suikerwerkers-fabriek, een commercieel en artistiek succes. Hierdoor wordt zij gevraagd het boekenweekgeschenk van 1987 te schrijven: Het rookoffer.EIGEN MENING

Ik vond het een mooi boek. Ik ben best wel geïnteresseerd in het leven in een sekte en wat mensen ertoe beweegt bij een sekte te gaan. Daarom vond ik het ook leuk om er over te lezen in Meander. Iedere recensent heeft het maar over hoe het boek verbleekt in vergelijking tot haar debuut. Maar dat heb ik niet gelezen, dus kan ik niet zeggen of ik dat beter vond.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen