Boekverslag : Jacob Van Lennep - Ferdinand Huyck
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 970 woorden.

Bibliografie
Druk: 2e
Uitgever, plaats, jaar: Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1974
Jaar van eerste druk: 1840
Aantal pagina's: 384


Samenvatting
Na een reis van twee jaar door Italië keert de jonge advocaat Ferdinand Huyck terug naar zijn ouders in Amsterdam, maar onderweg wordt hij in Soest bedreigd met een mes, hij ontmoet de heer met de rode mantel en de mooie en lieve Henriëtte Blaek en hij wordt overvallen op de hei bij Laren. Daar wordt hij gered door de man met de rode mantel, die zichzelf Bos noemt, maar eigenlijk een voortvluchtige zeeroverhoofdman is die zijn leven wil beteren. Bos vertelt dan ook dat hij aan niemand iets van hun ontmoeting moet vertellen en hij neemt Ferdinand in vertrouwen. De volgende dag komt Ferdinand samen met Bos' dochter Amelia, die ook in Amsterdam moet zijn , in Amsterdam aan. Als hij dan van zijn vader, die hoofdschout is, opvangt dat de Vliesridder en zijn dochter spoorloos zijn en dat ze al heel lang gezocht worden, dan begrijpt hij dat het om Bos en zijn dochter Amelia gaat; maar hij vertelt niets aan zijn vader, want dit heeft hij belooft niet te doen. Dan breekt er voor Ferdinand een moeilijke tijd aan, waarin hij problemen krijgt met Lodewijk Blaek, Henriëttes neef, die Amelia maar telkens lastigvalt. Ferdinand ontdekt door toevalligheden steeds meer over het verleden van de heer Bos, maar door al die geheimzinnigheden zorgt hij wel voor ongerustheid bij zijn ouders. Zijn liefde voor Henriëtte Blaek blijft, maar haar oom, Jacobus Blaek, wil kost wat kost dat zij trouwt met Lodewijk Blaek, zijn zoon, om bepaalde redenen waar de Vliesridder meer van afweet. Het verhaal eindigt op Terschelling, waar alles duidelijk wordt omtrend de Vliesridder, Amelia, Jacobus Blaek en Lodewijk Blaek. De Vliesridder en Amelia gaan vrijuit en Ferdinand trouwt een half jaar later met Henriëtte. Er is sprake van een gesloten einde.


Thematiek
Centraal staat de ware, oprechte liefde die alles overwint; in dit geval de liefde van Ferdinand voor Henriëtte. Belangrijke motieven in deze roman: het bedrog, het toeval en de geheimzinnigheid.


Boekbeschrijving & Titel
'Ferdinand Huyck' is de hoofdpersoon van het verhaal.


Literatuur geschiedenis
Jacob van Lennep leefde van 1802 tot 1868, en was naast schrijver van historische romans Ned. advokaat en dichter. Hij was populair om zijn historische romans, zoals:
De schildknaap (1829)
De Pleegzoon (1833)
De Roos van Dekama (1836)
'Ferdinand Huyck' is een historische avonturenroman en een zedenroman die je verplaatst naar de 18e eeuw, maar in de tijd van de romantici geschreven is. Dat het in de romantiek-periode geschreven is, blijkt o.a. uit de goede afloop van het verhaal en de romantische figuren, zoals de Vliesridder, de avonturier, die gemodelleerd is naar een historisch figuur. Van Lennep waande zichzelf nog in de 18e eeuw, dus vanuit het oogpunt van de schrijver is het niet een 'historische' roman te noemen.


Analyse
De hoofdpersoon van het verhaal is Ferdinand Huyck, een godsdienstige, goedhartige, waarheidslievende en nuchtere jongen. Hij wordt verliefd op Henriëtte Blaek, waar hij later ook mee trouwt. Hij is een round character, maar er kan ook aan een flat character gedacht want in het begin is al vrij snel duidelijk wat zijn karaktertrekken zijn.

De belangrijke bijpersonen:
Bos, alias de Vliesridder, is de man die Ferdinand redt bij een overval en waar later van blijkt dat hij vroeger een zeeroverhoofdman was, maar die nu nog iets goed te maken heeft in Amsterdam. De goede man neemt Ferdinand in vertrouwen.

Ferdinands vader, de hoofdschout, een rechtvaardig en plichtsgetrouw man.

Suzanna, de intelligente en grappige zus van Ferdinand.
Tante van Bempden, een vrouw van de wereld die een godsdienstig uiterlijk heeft.

Tante Letje, een rechtzinnige godsdienstige vrouw.

Henriëtte Blaek, een tamelijk onbeduidend meisje, dat in de ogen van Ferdinand mooi en lief is.

Lodewijk Blaek, een regelrechte schurk en de neef van Henriëtte.
Jacobus Blaek, de oom van Henriëtte en de vader van Lodewijk; Hij is zijn hele leven al een bedrieger, maar (bijna) niemand weet daar van.
Amelia, de fijngevoelige dochter van Bos, die Ferdinand niet ongevoelig laat.

Deze bijpersonen zijn allemaal flat characters.

· Er is sprake van een ik-perspectief; Ferdinand Huyck is de ik-verteller, die sterke auctoriale trekken vertoont.

· Het verhaal speelt zich omstreeks 1720 af, in de tijd van tsaar Peter de Grote (1672-1725). De vertelde tijd is een paar maanden en aan het slot is een tijdsprong van een half jaar.

· Het tijdsverloop is chronologisch, maar het is nogal fragmentarisch; de ene keer gaat de ik-persoon dieper op een gebeurtenis in dan een andere keer.

· De plaatsen waar het verhaal zich afspeelt zijn Amsterdam, Amersfoort, Soest, Naarden, Laren, Terschelling en de Zuiderzee.


Eigen mening
In het begin dacht ik dat ik nooit door dit boek zou komen, want aan het verhaal gaat een brief vooraf waarin Jacob van Lennep zich verschuilt achter de zogenaamde mejuffrouw Stauffacher; ik vond dat er in dit gedeelte (zo'n negen bladzijden) van het boek moeilijk werd geschreven, heel deftig. Gelukkig veranderde dit na blz. 13, toen werd het een heel stuk makkelijker leesbaar.

Ik vond het een spannend boek, van het begin tot het einde, en het was niet voorspelbaar hoe het af zou lopen. Wel wist je al heel snel dat Reynhove zou trouwen met Suzanna en dat Henriëtte zou trouwen met Ferdinand, maar waarom Jacobus zo graag wilde dat zijn zoon met zijn nichtje zou trouwen, bleef tot het einde van het boek de vraag. Wat er zou gebeuren op Terschelling, was ook tot het einde niet duidelijk.

Ook proef je de sfeer heel goed in het boek en je merkt dat de schrijver heel veel tijd genomen heeft om het op het achttiende-eeuwse Holland te laten lijken (trekschuit, koets, herberg, buitenplaatsen).

Ik vond het een origineel boek, waarbij je gewoon je verstand op nul kon zetten, want moeilijke passages zaten er weinig in. De komische figuren, en dan met name kapitein Pulver, maakte het nog leuker om te lezen.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen