Boekverslag : Hubert Lampo - De Duivel En De Maagd
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1426 woorden.

Bibliografie
Ondertitel: De roman van Blauwbaard en Jeanne d'Arc.


Samenvatting
Het verhaal speelt tijdens de honderdjarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk (1337-1453)

Het eerste deel van het boek speelt in Rouen, waar Gilles de Rais, een edelman en Maarschalk van Frankrijk, zijn intrek heeft genomen in een herberg. Hij is in Rouen, omdat Jeanne d'Arc daar gevangen zit en hij haar wil proberen vrij te krijgen. Gilles was de wapengezel van Jeanne en hij aanbidt haar als een Godin.

Via Engelse soldaten die hij ontmoet in Rouen, lukt het hem om een uur bij Jeanne te zijn. Ze wil niet mee met Gilles, omdat ze het laf vindt om te vluchten en ze vindt dat haar plaats in de gevangenis is.

Ze heeft de doodsstraf gekregen. Gilles is erbij als ze op de brandstapel wordt verbrand. Vanaf dat moment knapt er iets in hem. Hij kan het geloven dat God Jeanne heeft laten zitten. Gilles ziet Jeanne als een heilige en God laat toch niet een heilige op de brandstapel sterven? Voor Gilles wordt het zo steeds duidelijker dat God niet meer de machtigste is, maar dat het de duivel is. Of de duivel heeft God overwonnen of God heeft de mensen de rug toegekeerd. Als hij een bijeenkomst bijwoont waar de duivel wordt opgeroepen, is zijn nieuwsgierigheid al helemaal gewekt. Hij gaat de duivel aanbidden.

In zijn kasteel in Tiffauges (Bretagne) voert hij allerlei magische kunsten uit. Hij omringt zich met magiërs en voert steeds gruwelijkere proeven uit. Het doel wat hij heeft is het maken van het Universeel Elixer, een drank met heel veel mogelijkheden. Je kunt er de toekomst in zien, je kunt alle stoffen maken die je wilt en als je het drinkt weet je alles. Bij die proeven gebruikt hij veel kinderen waarop hij wrede dingen uitprobeert. Hierbij komen heel veel kinderen om. Gilles was bezeten van de duivel. Een van de magiërs, Prelati, blijft lang bij Gilles de Rais. Als hij met Prelati de duivel gaat oproepen, moet Gilles afstand doen van zijn ziel en dat wil hij niet. Hieruit blijkt dat hij zich dus niet helemaal met hart en ziel aan de duivel overgaf. Zijn vrouw, waar hij heel weinig aandacht aan besteedde, verlaat hem. Gilles wordt gevangen genomen door de hertog en gevangen gezet in Nantes. Hij wordt beschuldigd van ketterij en van vele wrede moorden op kinderen. In de rechtszaak ontkent hij alles en provoceert hij heel erg. Hij is absoluut niet bang voor wat hem te wachten staat.

Op een avond komen Cathérine (de vrouw van Gilles)en pater Bosquier (een bekende van Gilles) bij Gilles. Tijdens het gesprek wat hij met hen heeft, komt Gilles plotseling tot inkeer en toont hij berouw.

De dag erna in de rechtszaal vertelt hij al zijn gruweldaden en hij heeft heel veel spijt. Hij vertelt dat hij veel kinderen vreselijk vermoord heeft. Hij deed eerst sexspelletjes met ze. Naarmate hij dat vaker deed, wilde hij steeds meer bloed en ingewanden zien. Zo heeft hij tientallen of misschien wel hondertallen kinderen vermoord. De onvermijdelijke straf wordt hem opgelegd; de doodstraf. Tot dat de doodstraf uitgevoerd wordt, bid Gilles heel veel en schrijft hij op wat hij beleeft heeft.(dat is dus het boek) Ierdereen is overtuigd van zijn spijt.


Tijd & Ruimte
Hubert Lampo heeft bij het maken van dit boek gebruik gemaakt van een historisch gegeven, namelijk de terechtstelling van Gilles de Rais. Hij heeft dit verder uitgewerkt, maar hij heeft niet de nadruk gelegd op de historische feiten, maar op de gevoelens van Gilles. Het boek speelt in de vijftiende eeuw. Dat is dezelfde tijd waarin het verhaal ook echt plaatsvindt.

Het verhaal speelt van maart 1431 tot oktober 1440. Het verhaal is een grote flash-back, omdat Gilles zijn verhaal verteld als hij al terecht gesteld is en tot bezinning is gekomen. Hij besluit dan om zijn verhaal op te schrijven. Het verhaal zelf is chronologisch verteld. Eerst wordt lang niet alles verteld. Zo weet je bijvoorbeeld niet welke afschuwelijke dingen Gilles de Rais gedaan heeft, daar kom je pas tijdens de rechtszaak achter. Als veel ouders hem beschuldigen van moord op hun kinderen, komt beetje bij beetje de waarheid naar boven en dringt het langzaam tot je door wat voor dingen hij op zijn geweten heeft. Je weet pas echt wat hij allemaal gedaan heeft, wanneer hij alles opbiecht. Dit gedeelte van het boek, de rechtszaak, bevat dus veel flash-backs, er worden allerlei herinneringen opgehaald uit het verleden. Versnellingen zitten er weinig in het verhaal, alleen reistijd wordt overgeslagen of heel snel afgehandeld. Vertragingen zijn er meer, vooral bij de dialogen. (zoals bij het gesprek met Jeanne, de filosofische gesprekken en de rechtszaak)


Het verhaal speelt zich af in Rouen, bij de terchtstelling van Jeanne d'Arc, in Tiffauges, als Gilles allerlei wrede proeven uitvoerd en in Nantes, waar de rechtszaak plaatsvindt. In die plaatsen heeft het verhaal zich ook werkelijk afgespeeld.


Vertel situatie
Het verhaal wordt verteld in de ik-vorm, namelijk door Gilles de Rais. Hij vertelt wat hij heeft meegemaakt.


Personages
· Gilles de Rais: getrouwd met Cathérine de Thouars, hoofdpersoon, rond karakter, Maarschalk van Frankrijk, bezeten van de duivel.

· Cathérine de Thouars: vrouw van Gilles, trouw en toegwijd aan hem, vlak karakter.

· Prelati: afvallige priester die Gilles helpt bij allerlei magische proeven, hij is ook bezeten van de duivel, vlak karakter.

· Jeanne d"Arc: ze wordt aanbeden door Gilles en vele anderen, heldin uit Frankrijk, wordt in Rouen verbrand, (zie verder uittreksel over haar van Encarta encyclopedie) vlak karakter.

· Pierre de Bosquier: dominikaan, priester, ook hij heeft in Rouen een tijdje getwijfeld aan het bestaan van God en werd daarom een ketter genoemd, maar hij is later overtuigend gelovig geworden, vlak karakter.


Thematiek
Het belangrijkste thema van het boek is het geloof in God kwijt zijn en daardoor bezeten worden van de duivel. Een subthema is het aanbidden van een persoon alsof die persoon een heilige is. (in dit geval aanbid Gilles Jeanne d'Arc) en nog een ander subthema is de dood.


Boekbeschrijving & Titel
De titel "de duivel en de maagd" slaat op Gilles de Rais en Jeanne d' Arc.
Gilles is de duivel, (waar hij bezeten van is) en Jeanne is de Maagd. Er is geen ondertitel. Het motto is artikel 37 uit de akte van beschuldiging:

Item, que malgré lesdits serment, voeu et promesse, depuis ledit Gilles de Rais, accusé, ainsi que le chien retourne à son vomissement, aux lieux susdits inhumainement plusieurs enfants mâles et femelles tua et égorgea et fit tuer et égorger, et ledit péché de sodomie fit et commit comme est dit ci-dessus et sa maudite luxure contre nature, ci-dessus dite continua, et à cause duquel péché de luxure, contre nature, qui selon les dispositions de droits faite sur la terre, des conjurations et invocations de malins esprits qu'il fit et procura, et à cause de cela, Gilles, accusé, dans lesdits crimes et péché retomba et est retombé, et qu'ainsi fut et est vrai, public, notoire et manifesté.

Hier staat dat Gilles de Rais beschuldigd wordt van ketterij en het doden en wurgen van vele jongens en meisjes.


Opbouw
Een proloog is er niet, maar er is wel een epiloog. Daarin heeft Pierre Bosquier, een dominikaan beschreven hoe het na het proces van Gilles afliep met hem. Het boek is verdeeld in drie delen, die het eerste, tweede en derde boek genoemd worden. Het eerste boek speelt in Rouen, het tweede boek in Tiffauges en het derde boek in Nantes. De hoofdstukken zijn genummerd met Romeinse cijfers.


Onderwerp
Hubert Lampo wil met dit boek geen bepaalde opvatting naar voren brengen, hij wil alleen onderzoeken waarom Gilles de Rais zulk kwaadaardig gedrag heeft vertoond tijdens zijn leven.


Literatuur geschiedenis
Hubert Lampo is geboren in 1920 in Vlaanderen. Hij heeft "de duivel en de maagd" geschreven in 1955. In deze tijd schreef hij magisch-realistische romans, zoals meer Vlamingen in die tijd. Het is een stroming waarin veel over magie en bovennatuurlijke zaken wordt geschreven. Vaak zijn dit zwarte romans; romans die heel somber geschreven zijn en veel over de dood gaan. Deze kenmerken zijn ook in "de duivel en de maagd" terug te vinden.


Analyse
Dit boek is geen historische roman, omdat het hier niet gaat om de feiten in de geschiedenis, maar om de ontwikkeling van de gevoelens van Gilles de Rais. Het is dus een ontwikkelingsroman. In het begin van het boek twijfelt Gilles alleen nog maar aan de macht van God, maar in de loop van de tijd gaat hij zich steeds meer wenden tot de duivel. Uiteindelijk slaat hij dan weer helemaal om en gelooft hij weer heilig in het bestaan van God.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen