Boekverslag : Willem Elsschot - Kaas
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 759 woorden.

Titel

KaasAuteur

Willem ElsschotTitel verklaring

In de meeste boeken is dezelfde persoon aan het woord, namelijk Frans Laarmans. Het wil echter niet zeggen dat het allemaal vervolgromans zijn. Het boek gaat over een vertegenwoordiger in kaas. De bedoeling van de schrijver is: "Je waardeert je gewone bestaan pas goed als het ergens anders, als het ergens anders, waar je altijd tegen op gekeken hebt, op niets is uitgelopen".Opbouw

Het boek bestaat uit vierentwintig kleine hoofdstukken.Samenvatting

Laarmans' moeder sterft. Op de begrafenis maakt hij kennis met Van Schoonbeke, die hem uitnodigt tot een bezoek. Wekelijks is er bij deze rijkaard een bijeenkomst van rijke, invloedrijke, gewichtige lieden.

Laarmans die een pennelikker is, voelt zich in dit milieu misplaatst. Van Schoonbeke biedt hem nu aan vertegenwoordiger van een Hollandse kaasfirma te worden. Laarmans stemt toe. Hij gaat naar Amsterdam en krijgt bij de firma Hornstra en contract. In Schoonbeke's vriendenkring kan hij nu doorgaan voor groothandelaar in voedingswaren.

Frans (Laarmans) krijgt van zijn broer, de dokter, een schriftelijke verklaring, dat hij een maand niet kan werken. Hij krijgt die maand ziekteverlof, maar zonder behoud van salaris. Hij richt zijn kantoor in en bestelt briefpapier.

De tienduizend kazen arriveren en worden in en veem opgeslagen. Laarmans gaat zoeken naar een bureau en schrijfmachine. Op de club van Schoonbeke verkoopt hij aan iedereen een bol...voor de prijs van de groothandel.

In een advertentie vraagt hij om agenten en krijgt 164 brieven, die hij alle beantwoordt.

Mensen van kantoor komen hun "zieke" collega een geschenk aanbieden. Van de dertig agenten die hij aanstelt, hoort hij voorlopig niets. Hij wordt tot plaatsvervangend voorzitter gekozen van de Vakbond van Belgische Kaashandelaren en moet met enkele andere kaas©prominenten naar het Departement van Handel om vermindering van invoerrechten te bepleiten. Van het onderhoud met de directeur©generaal begrijpt hij niets, maar als hij ijn wanhoop uitroept dat hij er genoeg van heeft, raakt de directeur generaal, die hem verkeerd begrijpt, zo onder de indruk, dat de verlaging wordt toegestaan.

Ten einde raad, er is practisch nog geen kaas verkocht, gaat Laarmans advies vragen bij Boorman, adviseur van kooplieden, wonend in de "Villa des Roses" te Brasschaat. Diens goede raad helpt niets. Als Laarmans eindelijk een winkel durft te betreden om zijn kaas te slijten, blijkt de winkelier de vorige agent van Hornstra te zijn. Laarmans geeft het op. Als Hornstra komt, durft hij zelfs deÜr deur niet te openen.

Hij wordt weer klerk. En dan ontvangt hij van een agent uit Brugge een bestelling van 4200 kilo. Te laat!Tijd

Het verhaal is geschreven in enkele maanden. Het is geschreven in 1933 en speelt ook in die tijd. Er komen in het verhaal geen flashbacks voor. Het verhaal is dus chronologisch.Ruimte

Er zijn nauwelijks beschrijvingen in het verhaal. Het verhaal speelt zich vooral af in Laarmans' kantoor en op de bijenkomsten van Schoonbeke.

Parallellisme: Op de begrafenis van z'n moeder schuiven de eerste wolken aan. Dit parallelliseert met het beginnen van de kaasellende.Personen

-Laarmans, ongeveer veertig jaar. Klerk, daarna vertegenwoordiger,in kaas, daarna weer klerk. -Een meegaand, ietwat slap karakter, laat zich gemakkelijk overhalen om vertegenwoordiger te worden. Wordt niet voor vol aangezien, z'n broer overlegt kaasplannen met zijn vrouw.

-Boorman , een gewiekst zakenman. De andere personen in Laarmans doen door hun nuchtere zakelijkheid, het onzakelijke van Laarmans des te beter uitkomen. Laarmans vrouw ziet onmiddellijk dat het contract onvoordelig is voor hem. Laarmans' broer vraagt telkens of hij al iets verkocht heeft. Z'n zoon Jan slaagt er wel in iets te verkopen.Perspectief

Er is een subjectief ik perspectief. Je ziet alles door de ogen van de hoofdpersoon, Frans Laarmans. Je kent z'n gedachten en gevoelens.

Bijvoorbeeld: Frans vindt het jammer dat zijn moeder deze kaasaffaire niet heeft meegemaakt. Deze gedachte trekt hij later weer in, als het een mislukking is geworden.Motieven

* zakenleven

* ambitie , de hoofdpersoon wil zich opwerken tot zelfstandig koopman.

* tegenstelling zakelijk/onzakelijk.Thema

Instorting van de droom van een eenvoudige bediende die gehoopt had zich op te werken tot een zelfstandig koopman in kaas.Stijl

Makkelijke woordkeus en zinsgebruik. Een envoudig ongekunsteld boek. Het boek begint met een opdracht aan Jan Greshoff in gedichtvorm. (Greshoff heeft velen in contact gebracht met de letterkunde) Er is een inleiding over stijl, die hij vergelijkt met de muziek en later met een blauwe lucht, die langzamerhand met wolken wordt bedekt.Genre

Een roman.Mening

Ik heb het boek gekozen omdat ik het een 'originele' titel vond. De titel maakte mij nieuwsgierig naar de inhoud van het boek.

Leuk in het boek vond ik de humor die er soms in voorkwam, bijvoorbeeld: de ringband die telkens afzakte.

Vreemd vond ik eigenlijk de beschrijving van het sterven van de moeder. Dit heeft met de kaasgeschiedenis als zodanig niets te maken.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen