Boekverslag : Willem Elsschot - Kaas
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 973 woorden.

Titel

KaasSchrijver

'Kaas' is geschreven door Willem Elsschot. Willem Elsschot is de schrijversnaam van Alfons de Ridder. Hij werd geboren te Antwerpen, België, in 1882 en hij stierf in 1960. Elsschot studeerde aan het Atheneum van zijn geboortestad, maar voltooide zijn middelbare studies niet. Nadat hij de school verlaten had, oefende hij een paar jaar verschillende beroepen uit.

In 1900 maakte Elsschot deel uit van het tijdschrift 'Alvoorder'. Hij debuteerde daar met gedichten, die nooit gebundeld werden. Willem Elsschot werkte daarna in Parijs bij een Zuidamerikaans zakenman en nadien te Schiedam en Deldshaven. In 1911 werd hij boekhouder te Brussel en nadien mede-exploitant van het tijdschrift 'Revue Continentale Illustrée'

Bij het uitbreken van de oorlog keerde hij naar Antwerpen terug en werkte er als secretaris bij het Provinciaal Oogstbureau van het Nationaal Comité voor Hulp en voeding.

Het pseudoniem Elsschot koos hij naar de plaats het Elsschot, gelegen tussen Herselt en Veerle.

Willem Elsschot debuteerde in 1913 met de roman 'Villa des Roses'. De waarde hiervan ligt niet alleen in de intrige, die zelfs conventioneel gebouwd is, maar ook in de buitengewone kracht en vaardigheid waarmee hij de belevenissen der kostgangers uit een Parijs pension, dat de ronkende naam 'Villa des Roses' draagt.

Volgens sommige critici, schreef Elsschot met 'Lijmen' in 1932 zijn meesterwerk. In 'Lijmen' traden voor het eerst twee personages op die in het vervolg steeds op de voorgrond zouden blijven: Boorman en Frans Laarmans.Boek

'Kaas' is verschenen in 1933 bij uitgeverij P.N. Van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam. Het is Elsschots vijfde boek.

Het boek is opgebouwd uit 24 hoofdstukken en 57 bladzijden. De 24 hoofdstukken zijn aangeduid door middel van Romeinse cijfers.Thema

Het thema in 'Kaas' is 'hoe verkoop je waren'.Motieven

  • het familieleven
  • teleurstelling
  • onwetendheid
  • humor
Perspectief

'Kaas' wordt verteld in een ik-perspectief en de verleden tijd. Soms komen er flash-backs voor.Hoofdpersonagesk Er zijn vijf hoofdpersonages in 'Kaas'.

#Frans Laarmans: Hij is eerst klerk bij de General Marine And Shipbuilding Company, daarna koopman in kaas bij General Antwerp Feeding Products Association en ten slotte weer klerk bij de General Marine and Shipbuilding Company. Terwijl hij koopman is, is hij een 'echte man van zaken'.#Dokter Laarmans: Hij is de broer van Frans Laarmans, hij is degene die Frans aan Mijnheer Van Schoonbeke heeft voorgesteld. Hij is bezorgd over zijn broer en adviseert Frans zijn kaas zo snel mogelijk te verkopen.#Mijnheer Van Schoonbeke: Hij is de vriend van Dokter Laarmans en de schuld van alles. Van Schoonbeke informeerde Hornstra over Frans Laarmans en die was snel enthousiast en benoemt Frans tot algemeen vertegenwoordiger voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

Hornstra, de grote baas, geeft hem, om 'klein' te beginnen, twintig ton kaas mee.#Fine: Zij is de vrouw van Frans Laarmans en helpt mee de kaashandel op gang te krijgen.Samenvatting

Frans Laarmans is klerk bij de General Marine and Shipbuilding Company en heeft het daar best naar zijn zin. Totdat zijn broer Dokter Laarmans hem voorstelt aan Mijheer Van Schoonbeke.

Van Schoonbeke stelt hem dan weer voor aan zijn prestigieuze vrienden, die vinden 'klerk' nogal een minderwaardig beroep. Dus vindt Van Schoonbeke dat Frans een beter beroep kan zoeken. Door Van Schoonbeke komt hij terecht bij Hornstra. Deze doet in kaas en benoemt Frans tot zijn vertegenwoordiger in België en Luxemburg. Frans krijgt direct twintig ton volvette Edammer mee.

Nu begint Frans zich een 'echte man van zaken' te voelen en start aan de inrichting van zijn kantoor. Dit neemt veel tijd in beslag en daarom benoemt hij verkopers in het hele land, die geen moer uitvoeren. Dus gaat Frans zelf met zijn kaas langs potentiële klanten. Op een dag krijgt hij een brief van Hornstra, die hem komt bezoeken en kijken hoe het met de kaas gaat. Frans raakt in paniek en doet alsof hij niet thuis is. Hij stuurt Hornstra een brief dat hij om gezondheidsredenen er mee moet stoppen. En daar gaat de droom van 'de man van zaken' die nu weer klerk is.Recensies

Pro: M. Revis schreef in 'De Stem': 'Er is meermalen gezegd, dat onze Nederlandse literatuur dringend behoefte heeft aan verruiming van de horizon: zwerflust, avontuur, en andere lucht om onder te leven dan onze Hollandse grijze en natte hemeldom, die slechts zelden vol is met zijn beroemde, blinkende wolketoppen, een andere aarde om op te werken en te genieten dan ons platte, vaderlandse, met vele poldersloten en geestelijke doorsneden vlak. De Vlaming Elsschot bewijst met zijn verhaal, dat zulk een verruiming echter niet een noodzakelijke voorwaarde is voor verdieping. Hij bewijst, hoe boeiend het alledaagse kan zijn... Hij is de geschiedenis zo begonnen, dat de lezer zich gaat afvragen: 'Hoe moet het aflopen?''Contra: G.v.E. schreef in 'De Gulden Winkel': 'Elsschots kijk op het menselijk bestaan is, sinds hij 'Lijmen' schreef, milder geworden en het is of hij in 'Kaas' overal zeggen wil: laten wij, beste vrienden, niets al te zwaar meer opvatten, (het leven is groot en machtig, wij zijn klein en hulpeloos) dat is de wijsbegeerte die ons past. Maar in deze stemming heeft hij het gevaar niet kunnen vermijden ons zijn hoofdpersoon, wiens linksheid in het leven hij ons als tragisch wil doen aanvaarden, wat al te véél als een stumper te doen zien; hij heeft de figuur wat 'oversukkeld', en daardoor kreeg ik voor mij onder 't lezen steeds meer het penibel gevoel dat de schrijver een loopje neemt met zijn 'held', ja licht raillerend tegenover hem staat.'Eigen mening

Ik vind 'Kaas' een zeer leuk boek, omdat de hoofdpersoon zich zo geweldig vindt en in benarde situaties terecht komt. 'Kaas' blinkt vooral uit door de humor en de verstaanbaarheid van het boek. De personages zijn goed uitgewerkt en hebben hun eigen plus- en minpunten.

Waarschijnlijk zal ik nog een boek van Willem Elsschot lezen en zien als hij dit soort werk blijft leveren.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen