Boekverslag : Willem Elsschot - Kaas
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 340 woorden.

Titel

KaasSamenvatting

Frans Laarmans is een kantoorklerk. Zijn moeder is ernstig ziek en op een avond werd Frans opgebeld dat zijn moeder was overleden. Op de begrafenis van zijn moeder ontmoet hij een vriend van zijn broer. Ze worden goede vrienden en die vriend bood Frans een baan aan om een grote kaasimportfirma op te zetten waar hij dan vertegenwoordiger van zal worden. Frans wordt niet gelukkig met zijn nieuwe baan, omdat hij moeite heeft om zich aan te passen en omdat hij te weinig aandacht besteed aan zijn gezin. De kaas wordt in enorme hoeveelheden aangevoerd: 1000 edammertjes, elk van 2 kilo, verpakt in 370 patentkisten. Er wordt een enorme organisatie opgezet met veel papieren. Dertig agenten worden verspreid over het land en worden geïnstalleerd om de kaas te verkopen. Alles wordt nauwkeurig uitgewerkt, maar er is een probleem want er zijn geen bestellingen.

Van zijn vroegere kantoor komen vier collega's op ziekenbezoek, omdat Frans zich daar heeft ziek gemeld. De broer van Frans is dokter en die heeft een brief geschreven naar Frans zijn oude kantoor waarin staat dat Frans zenuwoverspanning heeft.

Frans wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Association Professionelle des Negociants en Fromage. Hij vindt het niet leuk, haar hij gaat toch mee naar het departement om over de belangen van de kaasimporteurs te praten. Frans wil niet langer vice-voorzitter blijven en besluit om zelf kaas te gaan verkopen. Maar dat mislukt ook, terwijl zijn zoon er wel in slaagt een kist kaas te verkopen. En dus gaat hij weer terug naar zijn kantoor bij de General Marine.

's Avonds besluit hij dat het maar afgelopen moet zijn met zijn kaasavontuur. En op dezelfde avond schreef hij een brief naar zijn werk waarin stond dat hij om gezondheidsredenen gedwongen is om van zijn vertegenwoordiging af te staan. Drie dagen later ontving hij een brief van een agent in Brugge, die aan veertien klanten een totaal van 4200 kilo verkocht heeft.

Frans is nu meestal thuis en er wordt thuis niet meer over kaas gesproken.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen