Boekverslag : A. Alberts - De Zilveren Kogel
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 956 woorden.


A. Zakelijke gegevens:


Jaar van uitgave

Eerste druk nov.1984


Aantal blz.

141


Genre

Literatuur/ geschiedenis/ oorlogsroman

B. Titelverklaring:


Het boek heet "De zilveren kogel", omdat een van de hoofdpersonen op het eind wordt gedood met een zilveren knoop. Die knoop zou dus een kogel moeten voorstellen. De man is gedood met een zilveren kogel omdat hij een contract met de duivel zou hebben gesloten en dus onsterfelijk zou zijn. Men zei dat je zo' n persoon alleen met een zilveren kogel zou kunnen doden.

C. Kern: 1. Het verhaal gaat over de godsdienstverschillen en -gevechten en daarna over de oorlog tussen de aanhangers van de oude en de nieuwe koning.
 2. In het verhaal zijn drie personen die erg belangrijk zijn en vaak voorkomen. Er zijn nog veel bijpersonen waaronder veel dominees en ritmeesters die wel een belangrijke rol spelen maar niet goed genoeg worden toegelicht en niet al te vaak voorkomen.

  • John Graham: in het boek Claverhouse en Dundee genoemd. Hij is een ritmeester die tot op het eind van zijn leven trouw bleef aan de Engelse koning. Hij heeft het gezag over een stuk land en dat moet hij verdedigen. Buiten dat stuk land mag hij tot op een zekere dag niks doen. Hij probeert te achterhalen waar conventikels (samenkomsten van covenanters) plaatsvinden en de covenanters (protestanten) op te pakken.
  • Dominee Peden/ Dominee Sandie/ Ouwe Sandie: is een priester van de covenanters die al een keer is ontsnapt aan Claverhouse. Hij trekt door de hele streek en verdwijnt als het gevaar te dicht komt. Als hij wordt opgepakt weet hij tot drie maal toe te ontsnappen. Ondermeer met de hulp van Isobel Gowdie.
  • Isobel Gowdie: ze helpt Peden te ontsnappen van de dood en waarschuwt hem kort daarna dat ze hem al weer op het spoor zijn. Ze reist mee met Claverhouse omdat ze naar een oom wil. Onderweg verblijft ze in herbergen en als ze verder trekken rijdt ze met zijn leger mee. Tijdens het gevecht tussen de aanhangers van de oude en de nieuwe koning blijft ze op haar kamer in de herberg. Als Claverhouse wordt doodgeschoten met een zilveren kogel wordt Isobel verdacht omdat ze een jasje aan heeft waar een zilveren knoop van mist.

 3. Het verhaal speelt zich af in het deel van Schotland ten zuiden van Glasgow en in Glasgow zelf en in het deel ten noorden van Edinburgh tot aan de pas van Killiecrankie.
 4. Het verhaal heeft zich afgespeeld in de periode tussen 1679 en 1689.
 5. Het doel van de schrijver is informatie te geven over hoe het er vroeger, in tijden van oorlog, aan toe ging. Hij geeft ook voorbeelden van conclusies die men uit verschijnselen trekt die men niet kan verklaren. Een voorbeeld hiervan is de ontsnapping van Peden uit de kelder van de familie Grierson. Ze zeiden dat Isobel daar was en iedereen verstijfde zodat Peden kon ontsnappen. De conclusie was dat Isobel een heks was.


D. Samenvatting van de inhoud:


Het verhaal gaat over de tijd van de godsdienstoorlogen. In het verhaal gaat het voornamelijk over dominee Peden en Isobel. Isobel probeert Peden te helpen en te waarschuwen als Claverhouse in de buurt is. Claverhouse zal als trouwe volgeling van de Engelse koning nooit van het geloof van de koning afwijken en is dus tegen de covenanters. Deze komen steeds vaker samen om te luisteren naar preken van hun dominees. Als de oude koning op een bepaald moment dood gaat komt er een vervanger die niet in de smaak valt bij de bevolking en de godsdienstoorlogen blijven. Als ook deze aftreedt komt er een koning waar de bevolking achterstaat. In elk geval de covenanters. De hele trouwe onderdanen van de Engelse koning blijven vechten, maar nu zijn ze in de minderheid. Als Claverhouse op het einde wordt vermoord - volgens de protestanten kon hij alleen worden gedood met een zilveren kogel- verdenken zijn soldaten Isobel. De reden hiervan is dat zij een zilveren knoop op haar jasje mist. De volgende dag gooien de soldaten van Claverhouse haar op de brandstapel. Net zoals haar moeder is Isobel als heks veroordeeld en verbrand, en volgens het verhaal beiden ten onrechte.

E. Mening:


Ik vind het een saai boek, omdat er totaal geen spanning in voorkomt. Het blijft maar gaan over de protestanten en de oorlog tussen hen en de aanhangers van de oude koning. Het boek is wel realistisch want het is gebaseerd op werkelijke feiten. Zoals de twee mannen Peden en Claverhouse, die hebben echt bestaan. Je leert de meeste personen in het verhaal heel slecht kennen omdat ze veel te weinig voorkomen. Het taalgebruik van dit boek is een beetje ouderwets omdat het ook over de vroegere tijden gaat. Wat ik uit dit boek opmaak is dat ik geen verdere boeken van deze schrijver meer hoef te lezen.

F. Over de schrijver:


Albert Alberts is geboren op 23 augustus 1911 in Haarlem. In 1920 verhuist de familie naar Apeldoorn. Hij bezoekt daar de koninklijke HBS. Van 1931 tot 1936 studeert hij indologie in Utrecht. Na zijn doctoraal examen treedt hij als 'fonctionnaire bénévole' in dienst bij het ministerie van koloniën te Parijs. Op 28 september 1939 promoveert hij bij Gerretson. Vlak daarna vertrekt hij naar Soemenep op Madoera in Oost-Java, waar hij tot april 1942 als bestuursambtenaar werkzaam is. Na zijn internering in Tjimahi werkt hij voor het Koninklijk Nederlands -Indische leger. Hij keert terug naar Nederland in november 1946. Hij schrijft zijn eerste verhalen in 1947 bij zijn moeder in Appingedam. In november 1952 verschijnt zijn eerste boek, De eilanden. In de tijd tot 1976, zijn pensioen, had hij meerdere banen. Tot vlak voor zijn pensioen was hij ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarna legt hij zich steeds meer toe op het vertaalwerk en het schrijven van historische boeken. Sinds 1968 woont hij met zijn vrouw in Blaricum.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen