Boekverslag : Bij Gemma Frisius - Het Leven Van Mercator Ingezonden Door: Michiel Debeys
De taal ervan is Geschiedenis en het aantal woorden bedraagt 773 woorden.

Gerardus Mercator werd geboren te Rupelmonde in 1494 en ontwikkelde zich tot de bekendste cartograaf van zijn tijd.


Mercator werd geboren als Gerhard Kramer. Zijn ouders stierven op jonge leeftijd.


Hij vond onderdak bij zijn oom in 's Hertogenbosch. Later studeerde hij wiskunde aan de Leuvense Universiteit ( bij Gemma Frisius). Op 20 jarige leeftijd begon zijn carriere als cartograaf en graveur en nam hij zijn Latijnse naam aan.


De eerste zes kaarten die hij tekende brachten het beloofde land, Palestina, in beeld.


Hierna bracht hij Vlaanderen in kaart door talloze waarnemingen op het platteland te verrichten. In 1538 tekende hij een eerste versie van een wereldkaart. Zoals toen gebruikelijk, reisde hijzelf niet. Hij nam contact op met reizigers en handelaars die de Antwerpse haven aandeden. Op deze eerste wereldkaart werd Noord- en Zuid Amerika weergegeven, en voor het eerst, werd Azië gescheiden van Amerika getekend.


Omstreeks 1544 werd Mercator geconfronteerd met de Inquisitie, een kerkelijke


instantie die zogenaamde godslastering opspoorde en de meest gruwelijke folter-praktijken organiseerde. Mercator ontsnapte aan de dood door voorspraak van vrienden en collega's. Hij was echter zo erg aangeslagen door deze ervaring, dat hij definitief Vlaanderen verliet en zich in Duisberg (Duitsland) vestigde.

De laatste 15 jaar van zijn leven werkte Mercator aan zijn Atlas en correspondeerde hij met zijn collega Abraham Ortelius, die in Antwerpen gebleven was. Zo werden nieuwe ontdekkingen door Sir Francis Drake en ook het bestaan van China uitgewisseld.


Het museum Plantijn Moretus te Antwerpen, is in het bezit van talrijke kaarten van de hand van Mercator. De drukker Plantijn was immers de huisdrukker van Mercator in de 15de en 16de eeuw. In 1569 werd Mercator's wereldkaart 'Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium' uitgegeven


(=nieuwe en vermeerderde beschrijving van de aarde voor het gebruik van zeelieden). Het tekenen (en het maken van etsplaten) van de atlas vormde het levenswerk van Mercator.

Mercator zelf maakte de volledige uitgave van zijn atlas niet meer mee. Een jaar na zijn overlijden in 1594 werd het derde deel van de 'Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabrica figura' (=atlas, of cosmografische bedenkingen over de schepping en de structuur van de wereld) uitgegeven door zijn zoon. Edities van deze atlas zouden nog blijven verschijnen tot ver in de 17de eeuw.


De belangrijkste wetenschappelijke verwezenlijking van Mercator is zijn projectie-methode


(de Mercator projectie) die nog steeds gebruikt wordt voor zeekaarten. Bij deze projectievormen zijn de meridianen evenwijdige lijnen, loodrecht op de breedtelijnen en kunnen zeekoersen ook als rechte lijnen worden uitgezet.

Mercator's boekwerk 'Atlas van Europa' was in de loop der tijden verloren geraakt.


Deze atlas dook echter terug op in 1967 in een Brussels antiquariaat. De eigenaar was zelf niet op de hoogte van het belang van dit werk. De atlas werd tenslotte in 1979 bij Sotheby's in London geveild en gekocht door een Brits pensioenfonds.


Het werk werd lange tijd in een bankkluis bewaard, ontoegankelijk voor het publiek.


In 1996 werd de Atlas opnieuw op een veiling aangeboden. Een bod van circa 40.000.000 BF werd echter afgewezen. Tenslotte werd de Atlas toch verkocht aan een bibliotheek


(The British Library) voor een prijs die iets lager lag dan het voorgaande bod.


De Atlas wordt nu, voor het eerst sedert Gerardus Mercator zijn werk overhandigde aan zijn werkgever (op een rondreis doorheen Europa samen met de zoon van William V omstreeks 1570), opnieuw getoond aan het publiek.


Wat is er nog meer geweten over deze Atlas?


De enige historische zekerheden staan vermeld op de eerste pagina: in 1771 behoorde de Atlas toe een klooster in Mariawald (Duitsland). In dat jaar werd de Atlas opnieuw ingebonden en geannoteerd door Alan Ortmans, een monnik uit een naburig klooster.


De bibliotheek van Mariawald werd ontmanteld tijdens de Franse overheersing in 1797-1798.


Er zijn indicaties dat het boekwerk in handen is gebleven van


Werner von Gymnich, de werkgever van Mercator. De verdere geschiedenis blijf echter een groot misterie.


De Atlas zelf is een compilatie van voorheen gepubliceerde kaarten van Europa en de wereld uit zijn beroemde wereldatlas.


recent studiewerk aan het British Library, heeft aangetoond dat de kaart van Engeland naar alle waarschijnlijkheid werd voorbereid door een Schotse spion. Met deze kaart werd een invasie vanuit Frankrijk en Spanje voorbereid om de protestantse Tudors van hun troon te stoten.


De originele kaarten zouden namelijk getekend zijn door John Elder, een leermeester van de katholieke Mary Queen. Elder reisde naar het Europese continent omstreeks 1550 en gaf de kaart aan Mercator, in de hoop op die manier een invasie te vergemakkelijken.

Gerardus Mercator was een humanist omdat hij de vroegere (godsdienstige) kijk op de wereld wilde veranderen. Hij maakte waarheidsgetrouwe kaarten die vooral gebruikt werden door zeelieden.

Bronnen:


· http://www.merk.student.kuleuven.ac.be/voorst/indexR.htm


Mercator...


· http://www.reformatorischdagblad.nl/series/uitvindingen/990525weet04.html


Gerardus Mercator


· http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/Mathematicians/Mercator_Gerardus.html


Gerardus Mercator's original name was Gerard de Cremere


· http://ourworld.compuserve.com/homepages/Tielemans/hp33marc.htm


famous belgians
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen