Boekverslag :  - Mieren En Of Ze Kunnen Vliegen Ingezonden Door: Michiel De
De taal ervan is Biologie en het aantal woorden bedraagt 293 woorden.

De mieren


De mieren leven onder de grond of in losse hopen. Hun woning bestaat uit verschillende gangen. Het volk bestaat uit mannetjes, vruchtbare vrouwtjes die koningin worden en de werksters. Een bevrucht wijfje verliest haar vleugels en sticht een nieuw volk op een andere plaats.

Kunnen mieren vliegen?


De mieren die je op je wandelingen, in de tuin of zelfs in huis kunt tegenkomen, hebben geen vleugels. Het zijn werksters die niet kunnen vliegen. Toch kun je soms op zomerse, windstille middagen grote zwermen mieren in de lucht zien. Dat zijn dan de gevleugelde mannetjes en koninginnen die pas uit het nest gekomen zijn om een bruiloftsvlucht te maken.


De mieren paren in de lucht en komen daarna weer op de grond terecht. De mannetjes sterven, de bevruchte koninginnen breken of bijten hun vleugels af en gaan op zoek naar een plekje om een kolonie te stichten. Vele sneuvelden onderweg, opgegeten door vogels en andere insecteneters.

Hoe vinden de mieren de weg naar huis?


De vele duizenden werksters van een mierenkolonie zijn voortdurend op zoen naar voedsel en naar materiaal voor hun nest. Daarvoor leggen ze dikwijls grote afstanden af.


Toch vinden mieren altijd de weg naar huis terug. Dat komt doordat alle mieren van eenzelfde familie eenzelfde geur afscheiden. Die geur hangt niet alleen in het nest, maar blijft ook achter op de weg waarover de mier gelopen heeft. Om de weg terug te vinden gebruikt de mier dus zijn reukorgaan, dat zich in zijn sprieten bevindt. Je kunt dit gemakkelijk nagaan door een rij achter elkaar lopende mieren te scheiden met een kartonnetje. De achterblijvers raken in de war alle kanten uit. Maar haal je het kartonnetje weg, dan lopen ze weer precies over dezelfde weg naar huis als de koplopers!
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen