Boekverslag : Edward Albee - Who's Afraid Of Virginia Woolf?
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2416 woorden.


Eerste reactie


a. keuze


Dit werk leek mij wel interessant omdat de kaft mijn aandacht trok, het leek er namelijk op dat er iemand vermoord werd en het boekje leek mij niet zo ingewikkeld omdat er in het verhaal telkens werd aangegeven wie er wat zei door de naam van de sprekende vooraan zin te zetten.

Nadat ik de tekst achter op het boekje had gelezen zag ik ook dat het boek geïnspireerd was op een toneelstuk en het leek me wel leuk om een verhaal te lezen wat ook een keer in het echt gespeeld was. Zo'n toneelstuk lezen is weer eens wat anders dan een roman.

b. inhoud


Nadat ik het boekje had uitgelezen vond ik het een echt heel interessant verhaal omdat het vooral een heel merkwaardig verhaal was. Het hele verhaal speelt zich op één plek af wat makkelijker maakte om te volgen. Het echtpaar Martha en George nodigen in het begin van het verhaal een op een avond een jonger echtpaar uit en ze drinken de hele avond veel alcohol waardoor er allemaal vreemde dingen gebeuren. Ze gaan bijvoorbeeld spelletjes spelen zoals: 'pak de gasten' en 'verneder de gastheer', wat als gevolg heeft dat de sfeer steeds grimmiger word. De hele avond bestaat uit overvloedig veel drinken en seks en aan het eind van het avond gebeurd er iets fataals waardoor het leven Martha en George voorgoed veranderd is.

Een erg bizar verhaal dus maar erg interessant om te lezen, je vraagt je het hele verhaal af 'en wat gaat er nou gebeuren?' er gebeuren telkens allemaal dingen die je helemaal niet zou verwachten.

Verdieping


a. samenvatting


Het verhaal begint, is het twee uur in de morgen. George en Martha komen net thuis van een cocktailparty georganiseerd door de vader van Martha die rector-magnificus is van de universiteit waar George werkt. Die party was bedoeld om oude en nieuwe stafleden van de universiteit gelegenheid te geven met elkaar kennis te maken. Beiden zijn enigszins aangeschoten en ze hebben een beetje ruzie. Tot ongenoegen van George verteld Martha dat ze een nieuw jong staflid, Nick, en zijn jonge echtgenote Honey heeft uitgenodigd om nog een borrel te komen drinken. Ze heeft dit gedaan op aandringen van haar vader die aan haar gevraagd had om 'een beetje aardig te doen tegen de nieuwelingen. George laat zijn ongenoegen merken door opzettelijk de voordeur voor Nick en Honey open te doen net op het moment dat Martha hem aan het afkafferen is. Als de gasten eenmaal binnen zijn en iedereen al een paar drankjes heeft genuttigd. Komen George en Marha op het idee om een soort 'gezelschapsspelletjes' te spelen. Dit soort spelletjes spelen George en Martha vaker waarin zij elkaar genadeloos proberen af te troeven. Deze spelletjes, die in intellectuele kringen in Amerika populair zijn, bedenken ze deels ter plekke, via improvisaties op situaties die aan de gang zijn, bijvoorbeeld bij het openen van een deur of het geluid van een bel, andere spelletjes zijn 'vast', die spelletjes zijn het zelfde, en kennen strakke regels. De overgang van het ene naar het andere spelletje gaat razend snel, binnen het spel zijn schijn en werkelijkheid niet meer te scheiden en geven de partners zich volkomen tegenover elkaar bloot. In de loop van de nacht spelen George en Martha vier spelletjes met hun gasten. Aan Honey, die stomdronken is, gaan de spelletjes min of meer voorbij, maar Nick laat zich er na aandringen, een aantal borreltjes en beleefdheid door meeslepen tot ook hij zich aan de anderen blootgeeft.

Het verhaal bestaat uit drie bedrijven waarin in elk bedrijf één of meer spelletjes worden gespeeld. In het eerste bedrijf: 'Fun and Games' waarin de sfeer nog 'vriendelijk' en verkennend is word begonnen met het spel 'Humiliate the Host' (verneder de gastheer). In dit spel wordt George door Martha beschreven als iemand die mislukt is als mens, echtgenoot en historicus. Ze verteld ook een mop over hem dat hij ooit een roman heeft geschreven die nooit uit is gebracht omdat Martha's vader dat had verboden. Deze roman ging over een jongen die zijn vader had doodgeschoten, blijkt over George's jeugd te gaan. Omdat dit heel erg vertrouwelijk was en dus een geheim was maakt zij zoveel woede los bij George dat deze haar probeert te wurgen, dat word nog net voorkomen door tussenspringen van Nick. In het tweede bedrijf wil George wraak nemen op Martha door haar gasten te vernederen. Er word het spelletje 'get the guests' (pak de gasten) gespeeld. George presenteert het verhaal over de schijnzwangerschap van Honey door dit als plot van zijn tweede roman te gebruiken. Nick had dit hem in vertrouwen verteld. Honey is aanvankelijk te dronken om het verhaal te begrijpen maar als het tot haar doordringt dat Nick haar geheim verraden heeft stoot ze Nick woest van zich af en rent ze naar de badkamer waar ze moet overgeven en daar valt ze op de vloer in slaap. Nick is razend en hij trekt zich daarom met Martha de keuken in voor een spelletje 'Hump the Hostess' (gastvrouw naaien). Martha speelt dit spel maar al te graag met hem mee. Ze is tot het uiterste getergd doordat George een boek is gaan lezen terwijl er gasten zijn. Nadat Nick en Martha in de keuken zijn verdwenen, gooit George geërgerd zijn boek aan de kant. Per toeval raakt zijn boek de deurbel, door het geklingel word Honey wakker waardoor zij weer naar beneden komt en George Dit is het begin van het derde bedrijf. Nick en Martha komen uit de keuken en George heeft een plan om te Martha vreselijk te kunnen vernederen. Hij heeft door een bepaalde opmerking van Honey die niet echt word toegelicht bedacht dat hun denkbeeldige zoon dood is. Hij nodigt Martha uit om het laatste spel te spelen dat ze tot nu toe alleen nog met z'n tweeën hadden gespeeld 'bringin up the baby' (deze woorden hebben een dubbele betekenis: kindje opvoeden en kindje ter sprake brengen), en laat door Martha over hun zoon vertellen. Haast huilend verteld Martha de verhalen die van haar verwacht worden, over de bevalling, over de zorgen over het opvoeden en de kinderziektes. Het kind blijkt het enige wat het huwelijk tussen Martha en George in stand houd. George beweerd zich aan haar zoon vastklampt omdat ze van haar vader nooit echte liefde heeft ontvangen. Ze heeft hun zoon bovendien gebruikt om hem onder de duim te houden. Martha gaat hier tegenin door emotioneel te verklaren dat 'de enige die ze in dit rampzalige huwelijk altijd heeft geprobeerd te redden, hun zoon is'. Dan speelt hij zijn troef uit: toen Martha met Nick in de keuken was, is er een telegram bezorgd waarin stond dat hun zoon vlak voor zijn verjaardag bij een verkeersongeluk is omgekomen. Martha stort in en eist bewijzen en krijst dat George niet in zijn eentje kan beslissen om hun zoon te 'doden'. Nu pas dringt het bij Nick en Honey door dat hun zoon een verzinsel was, een spel. Als de gasten naar huis zijn bedenken Martha en George dat ze alleen nog met elkaar verder kunnen als ze de waarheid onder ogen zien, namelijk dat ze beide geen kinderen kunnen krijgen.

b. onderzoek van de verhaaltechniek


Edward Albee is een toneelschrijver en als hij een toneel stuk schrijft is hij van mening dat het tot de verantwoordelijkheid van de toneelschrijver hoort de mensen te laten zien hoe zij zijn en hoe hun tijd is. Hij hoopt daarmee te bereiken dat zij er iets aan zullen doen. Het drama moet protest aantekenen tegen wat slecht is. Albee is een schrijver die weinig rekening houd met ontwikkeling van karakter, gevoelens en motivering. George, geschiedenisdocent aan de universiteit, 52 jaar en getrouwd met Martha, 58 jaar. George is meestal heel erg gefrustreerd omdat Martha hem altijd uit daagt en verwijtende opmerkingen tegen hem maakt. Dat komt omdat Martha in George een persoon zag dat later in de voetsporen van haar vader zou kunnen treden. George is alleen niet van plan dat te gaan doen omdat hij daar zelf niet zoveel in ziet. Martha is dus erg in hem teleurgesteld en dat laat ze merken. Nick, nieuwe biologiedocent aan de universiteit, begin 30, hij denkt dat het helemaal gaat maken door liefde te bedrijven met vrouwen van invloedrijke mannen, Martha staat bij hem hoog op de lijst. hij is kort geleden getrouwd met Honey, maar dat alleen maar omdat Honey zwanger was. Eenmaal gehuwd komt hij erachter dat er sprake is van een schijnhuwelijk. In werkelijkheid wil Honey helemaal geen kinderen en neemt ze maatregelen om zwangerschap te voorkomen. Honey is in het verhaal een beetje een kleurloos type, rond de 30 jaar en de dochter van een rijke evangelist. Het verhaal bestaat uit drie bedrijven waarin in elke bedrijf telkens weer een nieuw soort spelletje word gevoerd onder de invloed van veel alcohol. De spelletjes verschillen per bedrijf doordat in elk bedrijf het slachtoffer in elk bedrijf weer iemand anders is. De eerste keer word George het leven zuur gemaakt, dan Honey en Nick en tot slotte Martha met het laatste spelletje eindigt het verhaal. Het verhaal word van 'boven af' verteld de ene keer word George dan Martha weer beschreven dan George, dan weer Nick en dan weer Honey en dat blijft elkaar afwisselen.

c. op zoek naar de thematiek


Who's afraid of Virginia Woolf is een werk waarin vooral de zinloosheid van het menselijk bestaan en het clichématige van de communicatie word getoond. Albee laat conflicten tussen zijn hoofdpersonen zo oplaaien dat er een zo groot mogelijk realisme ontstaat. In Who's afraid of Virginia Woolf laat Albee door middel van de denkbeeldige zoon de al even 'Amerikaans Droom' zien. Martha en George klampen zich aan hun denkbeeldige zoon, dus aan zelfbedrog om hun huwelijk overeind te houden. De keiharde, cynische manier waarop Albee het echtpaar met elkaar laat omgaan, bracht bij het publiek een schokeffect teweeg. Precies wat de schrijver wilde. Geen mooie en opbeurende dingen laten zien die de lezer alleen maar in zijn eigen waarden bevestigen, maar een theater dat hem pijnlijk treft en zijn eigen diepere, menselijke gevoelens aanboort. Om die reden werd Albee indertijd ook wel beschouwd als de uitdrijver van de schone illusie, de verstoorder van 'de Amerikaanse droom' en de 'American way of life', gebaseerd op geld, baan en maatschappelijk succes. Maar onder de keurig uitziende oppervlakte tieren de frustraties en zwarte kanten van de mensheid welig en Albee legt ze genadeloos bloot. Een ander boek waarin Albee daarover schrijft is 'De droom van Amerika'. De titel Who's afraid of Virginia Woolf slaat op het Amerikaanse kinderliedje Who's afraid of the big bad woolf (wie is er bang voor de grote boze wolf) dat Martha zingt in het boek. In plaats van the big fat woolf heeft Edward Albee gekozen voor de naam van een Engelse experimentele romanschrijfster, die in 1941 zelfmoord pleegde. Ze was iemand die met een scherpe pen schreef maar na onderzoek uit haar dagboeken blijkt dat ze ook heel onzeker was. De reden om dan juist haar te kiezen vind je terug in het boek omdat Martha ook onzeker is maar dat probeert te verbergen door grove woorden en wreed gedrag maar eigenlijk zelf bang is voor Virginia Woolf omdat ze volledig instort als George haar wijsmaakt dat hun zoon dood en een eind maakt aan de illusie en Martha zelf bang is voor Virginia Woolf.

d. plaats in de literatuurgeschiedenis


Amper twee weken oud werd Edward Albee, geboren in 1928 in Washington, geadopteerd door Reed Albee, miljonair en beheerder van een omvangrijke theaterketen in de Verenigde Staten. Edward Albee kwam dan ook al op zeer jonge leeftijd met de theaterwereld in kontakt. 'Wie is bang voor Virginia Woolf?' verscheen in het theater in het Billy Rose Theater op 13 oktober 1962 in New York. De cast bestond toen uit Martha: Uta Hagen, George: Arthur Hill, Nick: George Grzzard en Honey: Melinda Dillon. 1962 was eveneens het jaar waarin het boek werd uitgegeven. Het stuk maakte hem in een klap wereldberoemd. Het boek werd in 1964 gepubliceerd in Groot-Brittanië, Penguin Books publiceerde het in 1965.

De manier waarop Albee het echtpaar in het boek met elkaar laat omgaan was omdat hij absoluut niet de alleen maar de mooie kanten van het leven (in het speciaal het gezin) in beeld wilde brengen omdat hij wist dat het niet zo was, omdat er ook veel problemen in een huwelijk kunnen zijn, hij wilde het verhaal zo realistisch mogelijk maar daardoor ontstond er wel een enorm schokeffect onder het publiek maar dat was precies wat de schrijver wilde.

Het werk is vrij afhankelijk van de tijd waarin het geschreven is omdat dat boodschap van Albee vooral voor de mensen gold die in die tijd leefden. Veel werken voor Who's afraid of Virginia Woolf vond Albee veel te netjes er moest eens een werk komen waarin de waarheid verteld werd hoe het echte gezin in elkaar zat.

Beoordeling


Het boek was erg zielig en triest. Het was zielig om de gedachte dat Martha en George een denkbeeldig kind hadden en dat dat het enige was dat hun huwelijk overeind kon houden. Het boek was vrij ingewikkeld en pas nadat ik een uittreksel over het boek had gelezen begreep ik pas dat het boek nog een hele achterliggende gedachte had over 'de Amerikaanse droom' waar Edward Albee nogal kritiek op had. Wat ik wel leuk vond om te lezen waren de spelletjes waarbij het eigenlijk alleen om George en Martha ging want die proberen hen hele huwelijk elkaar al af te troeven door middel van elkaar uit te dagen. Dat komt eigenlijk door Martha omdat deze is 'telleurgesteld' in George en loopt hem dus de hele tijd te tergen. George vind dat natuurlijk niet erg leuk en heeft vaak de neiging tot fysiek geweld maar telkens als het zo erg word slaat Martha als een blad aan de boom om en gebeurd er weer helemaal niks. Martha kan op die manier George eronder houden en ik vond het dus eigenlijk wel heel fijn dat George Martha heeft kunnen aftroeven aan het eind van de avond al moet dat wel op een hele drastische manier waardoor hun huwelijk voor altijd veranderd is. Dit boek kan je goed vergelijken met een ander boek van Edward Albee 'De amerikaanse droom' omdat 'Who's afraid of Virginia Woolf' ook geïnspireerd is op de (Amerikaanse) samenleving. Het taalgebruik is erg grof in het verhaal maar dat vond ik wel een keer leuk. De dialogen zijn ook erg wreed want iedereen loopt elkaar alleen maar te vernederen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen