Boekverslag : Marga Minco - De Glazen Brug
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1168 woorden.

Bibliografie
Eerste druk: 1986


Samenvatting
De titel van het boek is "De glazen brug" en het is geschreven door Marga Minco. Marga Minco maakte haar debuut met "Het bittere kruid". Andere bekende boeken van haar zijn "Een leeg huis" en "De val". Ook schreef ze kinderboeken en TV-spelen. De titel "De glazen brug" komt van het spreekwoord "Op het glazen bruggetje geweest zijn" wat betekent dat iemand zich in een gevaarlijke situatie heeft bevonden.
Het boek is verdeeld in twee gedeelten. Het eerste gedeelte bestaat uit twaalf genummerde hoofdstukken. Dit gedeelte speelt zich af tijdens de oorlog. Het tweede gedeelte bestaat uit zes genummerde hoofdstukken en speelt na de oorlog.
Het verhaal gaat over Stella. Ze is Joods en ongeveer 20 jaar. Ze wil samen met haar vader en moeder onderduiken en daarom gaan ze valse persoonsbewijzen kopen. Doordat ze toevallig op een middag langer op school blijft (Ze is lerares) wordt ze niet opgepakt. Haar ouders waren echter wel thuis en die worden opgepakt. Ze trekt bij haar oom en tante in. Als ze daar een tijdje zit komt op een dag haar vriendin Ruth langs. Ze zegt dat ze een onderduikadres heeft voor Stella. Stella wil er nog over nadenken en Ruth geeft haar een telefoonnummer. Diezelfde dag wordt iedereen in het huis opgepakt, behalve Stella, die is naar het dak gevlucht. Als de kust veilig is belt ze het nummer op dat ze van Ruth heeft gekregen en ze krijgt Roelofs aan de lijn. Ze kan meteen naar zijn huis komen. 's Avonds brengt hij haar naar een onderduikadres. Als ze op weg zijn probeert hij haar aan te randen. Zij weert hem af en ze rent weg. Ze weet alleen niet welke kant ze op moet en daardoor haalt Roelofs haar in. Ze vervolgen samen hun weg en Roelofs doet alsof er niets is gebeurd. In de daarop volgende weken bezoekt hij haar nog regelmatig en bezorgt haar een persoonsbewijs. Doordat er toevallig eens een keer Duitse soldaten langskomen vindt Roelofs het nodig dat ze weer ergens anders onderduikt. Ze wordt geplaatst bij een ouder echtpaar in Haarlem. Een week later krijgt ze te horen dat er een inval is gedaan op haar vorig adres. Later wordt ze weer op een ander adres ondergebracht. Ze wordt begeleid door Carlo. Hij brengt haar naar Amsterdam waar ze een zolderkamer krijgt. Beneden haar woont Lina Retty die in de buurt een kapsalon heeft. Ze heeft van Carlo een persoonsbewijs op naam van Maria Roselier gekregen. Dit is een echt bestaand persoon geweest, maar Carlo wil er verder niets over vertellen. Hij zegt dat ze na de oorlog maar eens maar eens in Avezeel moet gaan kijken, waar de echte Maria Roselier heeft gewoont. Tegenover Lina verzint Stella een heel verhaal over haar verleden. Op een avond komt Carlo bij haar binnenvallen. Hij zegt dat er iets gebeurt is waardoor hij ook een tijdje moet onderduiken. Hij brengt de nacht bij haar door. Op het einde van de eerste gedeelte schrijft Stella zeven brieven die ze uiteindelijk verbrandt in de kachel.

In het tweede gedeelte is Stella op bezoek in Avezeel. De oorlog is dan voorbij. Ze was na de oorlog enige jaren ge- trouwd met Reinier, maar daar is ze nu van gescheiden. Ze wil graag iets meer te weten komen over Maria Roselier. Als ze om inlichtingen vraagt komt ze er achter dat men haar niet erg graag inlichtingen geeft. Ze komt uiteindelijk in contact met een oude dokter die haar het verhaal vertelt. Hij verteld haar dat hij twee zoons had; Laurens en Guus. Laurens werkte bij het verzet onder de schuilnaam Carlo. Tijdens de oorlog werd eerst Guus opgepakt en daarna Laurens. Hij gaat met Stella naar het huis waar Maria Roselier heeft gewoond. De dokter verteld haar dat Maria is overleden aan een longontsteking nadat ze in paniek in het water gesprongen was, toen twee mannen aan het vechten waren.
De tijd zit in dit verhaal heel moeilijk in elkaar doordat de ik-persoon steeds teruggrijpt naar dingen uit het verleden. Hierdoor wordt het moeilijk om het verhaal goed te volgen. Het hele verhaal zit vol met flash-backs. Tussen het eerste en het tweede gedeelte zit een hiaat van ongeveer 12 jaar. Het verhaal bevat niet zoveel beschrijvingen, maar wel erg veel dialoog. Je zou kunnen zeggen dat er parallellisme is tussen Stella en Maria Roselier. Ze zijn allebei in gevaar geweest. Stella meerdere malen tijdens haar onderduikersperiode en Maria toen zij nadat ze in het water was gesprongen longontsteking kreeg. Het verschil is dat Stella het overleeft heeft en Maria niet.
De belangrijkste persoon uit dit verhaal is Stella. Zij is de ik-persoon. Zij is een jonge vrouw en ze is Joods. Ze is in het begin van het verhaal erg onzeker maar dit is aan het einde niet meer zo. Je leert haar in de loop van het verhaal steeds beter kennen dus is ze een open karakter.
De andere verhaalfiguren leer je niet zo goed kennen, dit zijn dus allemaal gesloten karakters. Dit komt doordat Stella nooit lang op een plaats verblijft. Hierdoor leer je deze personen maar heel vluchtig kennen. Enkele voorbeelden van deze personen zijn Roelofs en Carlo.
Dit verhaal heeft een subjectief ik-perspectief. De ik-persoon is Stella.
Een motief van dit boek is angst. Dit komt in het verhaal voor doordat Stella voortdurend de angst heeft om gepakt te worden. Identiteitsproblemen is ook een motief van dit verhaal. Stella heeft zich zo ingeleeft in de rol van Maria Roselier, dat ze er moeilijk van los kan komen. daardoor wil ze gaan uitzoeken wie nou precies Maria Roselier is.
Het thema van dit boek is hoe een vrouw zich probeert los te maken van wat haar in de oorlog is overkomen. Dit thema is heel duidelijk in het verhaal aanwezig doordat ze alles weer gaat opzoeken waar ze ook in de oorlog is geweest. Ze probeert af te rekenen met haar verleden
De schrijfster maakt gebruik van een korte zinsbouw. Ze geeft geen overbodige beschrijvingen. Wel komt er veel dialoog in het verhaal voor. Alleen de informatie die van belang is voor het verhaal wordt door de schrijfster gegeven. Al het overbodige wordt weggelaten.

Het boek is een oorlogsroman. Hierin staat de zinloosheid van de oorlog centraal en worden de gevolgen van de oorlog behandeld.
Dit boek was erg moelijk te lezen door de vele tijdswisslin- gen. De ik-persoon gaat zonder overgang van het heden naar iets dat in de verleden tijd gebeurt is. Sommige gedeelten moest ik meerdere malen lezen voordat ik het helemaal begreep. Deze verwarring begon direct in het begin al. na 1 alinea zat je al weer in het verleden. Pas later kom je er achter dat ze bijna het hele verhaal verteld terwijl ze al op haar zolderkamer zit. Dit is de voornaamste reden waarom het boek zo ingewikkeld is. Afgezien van de vele tijdswisselingen was het wel een leuk boek om te lezen. Ook het thema is wel leuk. Doordat er weinig beschrijvingen en veel dialoog in voorkomt loopt het verhaal lekker vlot.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen