Boekverslag : Frederik Van Eeden - De Kleine Johannes
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 805 woorden.

De kleine Johannes

Frederik van Eeden

AUTEUR: Frederik van Eeden leefde van 1860-1932, werd als katholiek geboren en stierf als katholiek. Hij was een idealist, studeerde medicijnen, schrijver van het tijdschrift "de nieuwe gids, waarin hij "grassprietjes" schreef onder pseudoniem van Cornelis Paradijs, oudmakelaar in granen. Hij scheef parodie├źn. In de eerste aflevering van De nieuwe Gids publiceerde hij een fragment van "De Kleine Johannes" Hij opende een psychiatrische kliniek in Amsterdam. Hij stichtte omstreeks 1900 met eniqe vrienden de kolonie "Walden"., een soort kibboets, waarin alles gemeenschappelijk was. Er waren veel tegenstanders. Na enige jaren moest het sluiten. Hij interesseerde zich voor het spiritisme, voor de mystiek.EERSTE DRUK: 1885STROMING: tachtigers, impressionalismeHOOFDPERSONEN:

1. Johannes round character

2. De elf Windekind,eerste fase: kinderlijke fantasie, genot, natuurpracht. flat character

3. Het meisje 'Robinetta dat op Windekind leek, ontwaken van sluimerende

zinnelijkheid. flat character

4. Pluizer, de man die de nuchtere feiten leerde kennen en het parool heeft "zoeken, denken, kijken", de harde, gevoelloze vertegenwoordiger van de rede, zonder idealen. flat character

5. Wistik, de oudste en wijste van de kabouters, het waaromtijdperk. flat character

6. Hein de dood, de eeuwig aanwezige. flat character

7. Dr. Cijfer, systematisch onderzoeker, die wel menselijke gevoelens

erkent. flat character

8. De ongenoemde, die de kracht van de roeping herstelt. flat characterPLAATS: buiten dichtbij de duinenTIJDSVERLOOP:- ?

-verteltijd: ongeveer 10 jaar

vertelde tijd: 111 blz.

-chronologisch

-geen flashbacksPERSPECTIEF: alwetende verteller in de hij-vormOPBOUW: in scenesTHEMA: op zoek naar de waarheid, het gelukTITEL: De kleine Johannes, Johannes was nog een kind.ONDERTITEL: niet aanwezigMOTTO: niet aanwezigGENRE: soort sprookje een allegorische uitbeelding van Van Eedens geestelijke

groei tot zijn 25e jaar.TEKSTVOORBEELD:INHOUD:

Het verhaal kent vier stadia:

l. het Windekind-stadium: tijd van droom en fantasie

2. het Wistik-stadium, de tijd waarin de puber alles wil begrijpen

3. het Pluizerstadium, de tijd van het wetenschappelijk onderzoek alleen om

te onderzoeken

4. het stadium van de ongenoemde, de tijd waarin het goddelijke wordt

gezocht.Johannes is graag in de tuin met zijn hond Presto en zijn kat Simon. Hij wenst te kunnen vliegen naar de wolkengrot. Hij drijft in de boot en ontmoet de elf Windekind, geboren uit de kelk van een winde. Windekind neemt hem mee naar de krekelschool, waar de mens een nutteloos en schadelijk dier wordt genoemd. dat laag staat omdat het niet springen en vliegen kan. Johannes krijgt van elfenkoning Oberon een gouden sleuteltje dat op een kastje past dat kostbare schatten bevat.

Johannes moet naar school. Naar vrijdag gaat hij weer met Windekind weg en hoort het verhaal van de meikever.

Drie weken later gaan ze naar de mieren: vredemieren en strijdmieren (godsdienstoorlogen zijn als de vredemieren). Ze gaan naar een open lucht zendingsfeest, waar de christenen dankbaar en vrij de natuur vertrappen en veel troep achterlaten.

Windekind vertelt hem over de kabouters en Johannes ontmoet Wistik, oude wijze kabouter, die hem oplossingen geeft op de waaromvragen. Hij moet het roodborstje de weg vragen. Robinetta wil Johannes helpen het geluk te vinden in de bijbel, maar dat is het geluk niet voor hem. Hij zegt geen eerbied voor God te hebben, omdat die mensen laat verdwalen, daarom mag Robinetta niet van haar vader met Johannes omgaan.

Hij is bedroefd en komt Pluizer tegen, die Johannes duidelijk maakt dat hij ook maar een mens is, en die bazig is. Ze ontmoeten Hein de dood en Dr. Cijfer. Pluizer toont een mooi meisje op een feest en datzelfde meisje vijftig jaar later in haar graf. Johannes krijgt zelfs zijn eigen lijk te zien. Pluizer toont Johannes het ziekenhuis, bij een zieke zeeman, in grote kerken, bij feesten. Johannes leert de mensen kennen, verandert.

Johannes weerstond Pluizer toen deze het lijk van Johannes' vader open wilde snijden om te weten waar hij aan was overleden.

Windekind komt terug en leidt Johannes naar zee. Daar ziet hij het Grote Licht op een vaartuig. Johannes moet kiezen, of het Grote Licht of de mensheid met haar verdriet. Hij kiest voor de liefde voor de mensen.EIGEN MENING: Op het eerste gezicht een gewoon sprookje, maar het verhaal heeft een diepere betekenis. Daarom bewonder ik dit boek en zou ik best het vervolg willen lezen. Ook denk ik dat je wat kan leren van dit boek.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen