Boekverslag : Jan Jacob Slauerhoff - Het Verboden Rijk
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1451 woorden.

· Jaar van uitgave druk: 1932/ 9e druk

· Plaatsnaam: 's-Gravenhage

· Aantal bladzijden: 154

· Hoofdstuktitels: Proloog en negen hoofdstukken, die elk door middel van Romeinse cijfers in drie of vier subhoofdstukken uiteenvallen.INHOUD

Proloog

In september 1540 werd Antonio Farria, de gouverneur van Lian Po, door een Chinese gezant bedreigd. Toen Farria de Chinese eisen naast zich neerlegde, werd Lian Po verwoest. Farria vertrok met vier schepen, vele Portugezen waren gedood. Het was, volgens Farria, de schuld van de machthebbers in Portugal. Hij wilde uit wraak een betere kolonie stichten en die met de wapens verdedigen tegen zijn landgenoten. Maar de kolonie die hij uiteindelijk stichtte, Macao, bleef Portugal altijd trouw.

Hoofdstuk 1

Iemand vertelt dat hij hield van de vrouw die voor de kroonprins bestemd was, hij noemt haar Diana. De koning stuurt hem weg naar de Portugese kolonie Goa in Indië. Deze persoon blijkt achteraf de beroemde dichter Camoës te zijn. Diana weigerde de Kroonprins en ging in een klooster. Camoës reisde naar het landgoed van zijn vader en dacht daar terug aan zijn jeugd, aan zijn vergeefse verzet tegen de beschaving en de literatuur, die hem helemaal hadden bedorven. Hij was geen vrolijke jongen meer, geen vechter, maar een sombere man die zich nergens meer thuis kon voelen en almaar moest werken aan een groot gedicht. Hij vond dat het de schuld was van zijn vader.

Hoofdstuk 2

In Macao wilde Campos, als Portugese gezagsdrager opvolger van Farria, zijn half-Chinese dochter Pilar laten trouwen met kapitein Ronquilho, een stoere militair. Maar zij had meer belangstelling voor de godsdienst.

Pilar had in een visioen gezien dat de vloot waar men in Macao al lang op wachtte, was vergaan. En zij had een man zien zwemmen met een staaf of een rol. Ondertussen bedachten Campos en Ronquilho plannen om de installatie van een nieuwe senator, de koopman Petro Velho, te dwarsbomen.

Hoofdstuk 3

Deze Velho was Chinees georiënteerd en hij vond Campos belachelijk, met al zijn veroveringstochten. Aan Velho was voorspeld dat hij zou sterven als zijn wijn hem bitter en zuur zou smaken; dat wist Ronquilho. Zo kwam het, dat Velho bij zijn installatie als senator bittere wijn te drinken kreeg. Hij schrok erg en trok een dag later uit Macao weg, het Chinese binnenland in.

Pilar ging ook op de vlucht, zij ging op de vlucht voor Ronquilho.

Hoofdstuk 4

Toen het schip van Camoës vertrok uit Lissabon, waren zelfs de koning en de kroonprins erbij. Onderweg had Camoës eigenaardige dromen. Toen de kapitein de lastbrief openmaakte, bleek het schip niet naar Goa te moeten, maar naar Macao. Camoës moest reizen als gevangene; in het vieze ruim werkte hij aan zijn gedichten.

Camoës vertelt later hoe het schip verging dichtbij Macao en hoe hij nog net aan land kon komen met zijn gedicht. Na een zwerftocht en een verblijf bij Chinezen belandde hij, helemaal uitgeput in een wonderlijke dichtbegroeide tuin.

Hoofdstuk 5

Daar vond hij een vervallen gebouw, dat hij aanzag voor een jachthuis waar hij Diana eens had ontmoet. En hij zag haar zelfs buiten staan, maar dan met scheve ogen, als een Chinese. Maar hij vergiste zich, want het was Pilar; in feite naar een buitenverblijfje gevlucht en niet naar het klooster. Ze verzorgde hem en vertelde hem over haar situatie.

Op een nacht zag Camoës rook in Macao. Toen hij ging kijken wat er aan de hand was (het klooster was in brand gestoken) werd hij gevangengenomen.

Hoofdstuk 6

Dan komt iemand anders aan het woord, in een andere tijd. Een twintigste-eeuwse marconist vertelt zijn geschiedenis. Hij kwam uit een Iers dorp, waar op zijn familie werd neergekeken. Zijn naam blijft ongenoemd.

Na een schipbreuk was hij in een dorpshotel beland en in een crisis geraakt. Er was wel een vrouw bij hem, maar hij leefde langs haar heen. Later kwam hij terecht op een schip waar de bemanning voornamelijk aan het kaarten of drinken was. Ook hier trok hij zich terug in zichzelf. Hij zocht zijn troost in de drank. Het was vrijheid, maar toch op den duur niet vol te houden. Hij verlangde naar een macht die bezit van hem zou nemen, maar zag ook dit somber in.

Hoofdstuk 7

Terug naar het zestiende-eeuwse Macao. Campos leek te voelen dat Camoës iets van zijn dochter Pilar afwist, hij martelde hem om iets los te krijgen, maar de dichter zweeg. De behandeling werd beter en Camoës mocht verder schrijven aan zijn gedicht. Maar dat werd juist zijn ondergang; in wat hij geschreven had, las Campos de verblijfplaats van Pilar. Camoës werd met gezanten naar Peking gestuurd; bij het vertrek zag hij Pilar terug, maar naast Ronquilho, de krijgshaftige militair. De reis was een mislukking en uiteindelijk bleef Camoës alleen over.

Hoofdstuk 8

De marconist wandelde in een tuin, waar hij eerder geweest moest zijn. Hij herinnerde zich allerlei dingen die -voor de lezer- direct naar Camoës verwijzen. Hij wilde terug.

Maanden later werd zijn schip overvallen door zeerovers en werd hijzelf het binnenland in gebracht. In dit hoofdstuk wordt het de lezer duidelijk dat de marconist en Camoës één persoon zijn geworden.

Hoofdstuk 9

Hier speelt het verhaal zich weer af in de zestiende-eeuwse Macao. De Portugezen hadden een groot invasieleger verslagen, doordat een onbekende zich op een ogenblik in de strijd had gegooid: de doodgewaande Camoës. De dichter vluchtte naar een rotshol, waar Pilar hem zijn gedicht terugbracht, maar Campos stuurde hem na een tijdje weg, met het slechtste schip dat er was. Op weg naar Hongkong voelde hij zich bevrijd, maar toch ook treurig, omdat een ander toevlucht bij hem had gezocht. De vreemde gedachten probeerde hij van zichzelf af te zetten. Hij was nu gehard tegen dergelijke ontmoetingen en beter in staat zichzelf te blijven. Hij wilde vanuit Sjanghai recht het land intrekken, waar misschien het geluk te vinden was.TITELVERKLARING

Natuurlijk is "Het verboden rijk" in de eerste plaats China (voor de Portugezen) en ook nog Portugal (voor de banneling Camoës), maar het is ook 'het rijk van het geluk', waartoe de marconist / de dichter geen toegang hebben.

THEMA

Het verboden rijk is een spiritistische roman. [Opmerking docent v.K.: Deze term vind ik niet zo gelukkig gekozen. Want het boek is veel meer dan een occulte roman. Het is ten dele een historische roman, een avondturenroman en vooral een zogenaamde dubbelroman. De benaming 'spiritistische roman suggereert een beetje een negatieve beoordeling, terwijl Slauerhoff juist op geniale wijze vernieuwende literaire middelen hanteert in zijn roman]Camoës leeft honderden jaren na zijn dood en de marconist in zekere zin zo'n zelfde periode vóór zijn geboorte.

Het verboden rijk is ook een avonturenroman. Ongelukkige liefdes, verovering, wraak, schipbreuk, oorlog en het op zoek zijn naar het geluk spelen een grote rol. Aan de andere kant zijn de helden misschien niet heldhaftig genoeg; het avontuur wordt niet bepaald verheerlijkt en er ligt een zware klemtoon op persoonlijke problemen van de hoofdfiguren.

MOTIEVEN

· Ongelukkige liefdes; de liefde tussen Pilar en Ronquilho.

· Verovering; de verovering van de verscheidene gebieden.

· Wraak; de wraak die Campos neemt op Camoës, omdat deze hem niet de verblijfplaats van zijn dochter vertelt.

· Schipbreuk; die van Camoës.

· Oorlog; die plaatsvindt in China.

· Het op zoek zijn naar geluk; bijna alle figuren van Slauerhoff zijn op zoek naar het geluk op aarde, zo ook de marconist.PERSONAGES

· Camoës: een beroemde zestiende-eeuwse Portugese dichter die constant op zoek is naar het geluk en troost zoekt bij zijn gedichten. Hij is verliefd op Diana, de vrouw die voor de kroonprins bestemd was. Hij wordt in de loop van het verhaal één met de marconist.

· Marconist: deze persoon komt uit de 20e eeuw. Hij komt uit een Iers dorp en zijn naam blijft ongenoemd, hij leeft vaak in een isolement.

· Campos: een Portugese gezagsdrager. Hij is steeds bezig met zijn dochter Pilar en allerlei veroveringsplannetjes.

· Pilar: dochter van Campos en zij heeft belangstelling voor de godsdienst. Haar vader wil haar met kapitein Ronquilho laten trouwen.

· Ronquilho: een stoere militair; huj probeert op allerlei manieren Pilar voor zich te winnen. Hij is ook veel met Campos en zijn veroveringsplannetjes bezig.VERTELSITUATIE

Opvallend is Slauerhoffs manier van vertellen. In het Het verboden rijk wisselen de vertelperspectieven zich heel snel af. Soms lijkt er een afstandelijke historicus aan het woord; Slauerhoff vertelt dan zonder nadrukkelijk commentaar. In andere gedeelten werkt hij "personaal", meestal vanuit Camoës. Het valt nauwelijks bij het gewone lezen op, maar wanneer de personages als het ware zelf aan het woord komen, valt het snelle afwisselen van de vertelperspectieven wel op. Zowel Camoës als de marconist spreken de lezer direct toe en de verhalen over de marconist worden allemaal door hemzelf verteld.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen