Boekverslag : H. Adema - Van Den Vos Reynaerde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2033 woorden.


Titelbeschrijving:


H. Adema, Van Den Vos Reynaerde. Uitgeverij Taal & Teken, Leeuwarden 1997 (vijfde druk).
Motivatie boekkeuze:


Ik heb dit boek gelezen omdat klasgenoten mij vertelden dat het een amuserend boek is. Toen ik het boek doorlas zag ik dat het een verhaal was dat zich in een dierenwereld afspeelde. Hieruit concludeerde ik dat het leven in de Middeleeuwen gesymboliseerd wordt door dieren die net zo met elkaar omgaan als de mensen uit de Middeleeuwen dat deden (dus je had boeren, paters, koningen enz. in de vorm van dieren). Het boek trok mijn aandacht omdat het een symbolisch verhaal beschrijft (wat mij interesseert) en verder was het boek dikker dan de andere beschikbare boeken dus hoopte ik dat het boek meer verhaal zou bevatten.
Samenvatting:


Het boek gaat over een sluwe vos genaamd Reinaert die in de Middeleeuwen leefde. Reinaert leeft in een land waar koning Nobel de leeuw samen met zijn vrouw, de koningin, regeert. Reinaert heeft met bijna alle dieren in het land van koning Nobel wel een streek uitgehaald en daarom zien velen hem graag terechtgesteld worden voor zijn daden. De enige die niks tegen Reinaert had was zijn neef Grimbeert de das. Doordat er zoveel opspraak tegen Reinaerts gedrag was wou de koning hem terechtstellen. Hij stuurde Bruun de beer om Reinaert de boodschap over te brengen. Toen Bruun bij de koning terug kwam bleek dat hij door een list van Reinaert in een boom vast had gezeten in de tuin van mensen en door die mensen vreselijk was toegetakeld. Nadat de koning dit wist stuurde hij (op het advies van zijn edelen die hem vertelde dat iemand wettelijk pas mocht worden opgepakt als deze drie keer niet heeft geluisterd naar een boodschap van de koning) nu Tibeert de kater om de boodschap over te brengen, en Reinaert zich te laten verantwoorden voor zijn acties tegen Bruun. Nu kwam Tibeert door wederom een list van de vos vast te zitten in een strik in de schuur van de pastoor, deze takelde Tibeert vreselijk toe. Tibeert ontsnapte door de pastoor in zijn kruis te bijten. Nadat de koning dit hoorde stuurde hij, ditmaal voor de derde dus laatste keer, weer iemand met de opdracht Reinaert mee te nemen. De koning stuurde deze keer Reinaerts neef Grimbeert de das, en met hem kwam Reinaert naar het hof van koning Nobel. Tijdens het proces vertelde ieder dier in het rijk van koning Nobel, dat door Reinaert leed was aangedaan, z`n verhaal aan de koning. Reinaert vertelde de koning daarop de leugen dat hij nog koning was door hem. Hij vertelde dat zijn eigen vader, Bruun de beer en Izengrijn de wolf vroeger getracht hadden de koning van zijn positie te stoten. Reinaert vertelde dat zijn vader een enorme schat had gevonden, en met die schat wou hij samen met Izengrijn en Bruun een enorm leger huren en daarmee de koning van zijn positie te stoten. Doordat Reinaert z`n vaders geheim te weten was gekomen, volgde hij zijn vader naar een geheime hol waar hij de gevonden schat had verstopt. Toen Reinaerts vader vertrokken was ging Reinaert snel naar het geheime hol en verplaatste de enorme schat naar een andere plek. Zo zou Reinaert zogenaamd een staatsgreep hebben voor- komen, hij was bovendien bereid de enorme schat die hij had aan de koning te geven. Omdat Reinaert door de katholieke kerk in de ban was gezet stelde Reinaert voor een pelgrimstocht naar Rome af te leggen om daar


vergiffenis te vragen voor zijn daden en te vragen om hem uit de ban te halen. In plaats van die tocht te voldoen en z`n schat af te geven ging Reinaert er van door en kwam hij nooit meer terug in het land van koning Nobel.
Eerste persoonlijke reactie:


Mijn eerste reactie op dit boek was dat het een amusant boek is, omdat er heel droog wordt verteld hoe ver- schillende dieren pijn wordt aangedaan als ze in de vallen van Reinaert trappen maar daardoor is het soms ook zielig. Hoe Reinaert al die dieren bedriegt en zij hem daarna nog geloven ook vind ik erg ongeloofwaardig, maar het is ook humoristisch om te lezen hoe dom ze zijn. Ik vind het vreemd dat Reinaert niet al eerder is opgepakt voor zijn wandaden tegen zijn mede dieren want die zijn niet misselijk en hij was er al een tijdje mee bezig.
Uitgewerkte persoonlijke reactie:


Onderwerp_ Het onderwerp van het verhaal is dat de dieren, die de mensen uit de Middeleeuwen moeten voorstellen, puur uit hebzucht handelen. Men probeert te overleven (denkt puur aan zich zelf) en als het moet vertrouwen ze daarvoor iemand als Reinaert de vos. Het onderwerp komt voor iemand als ik uit de 21e eeuw grof over want terwijl Bruun de beer in elkaar wordt geslagen, en zo o.a. z’n huid op z`n voorhoofd verliest, kijkt Reinaert met plezier toe hoe z’n eigen oom afgetuigd wordt (iets wat dezer dagen ondenkbaar is).
Gebeurtenissen_ Ik vind dat de manier waarop Reinaert de koning misleidt, de belangrijkste gebeurtenis van het verhaal is. Dat bewijst dat Reinaert een meester bedrieger is want hij bedriegt de koning, die door God op deze positie zou zijn aangesteld. Die gebeurtenis heeft ook meteen de meeste indruk op mij gemaakt omdat de koning een wijs iemand moet voorstellen terwijl hij zich door Reinaert voor o.a. geld laat ompraten. Reinaert laat de koning zelfs geloven dat twee van zijn beste vrienden, Bruun en Tibeert, vroeger de koning van zijn positie wilden stoten en dat Reinaert dat verijdeld had. In de Middeleeuwen was bijna iedereen gelovig, als de koning een beetje vertrouwen in God had dan was hij niet op Reinaerts voorstel, om zijn schat over te nemen, ingegaan.
Personages_ Ik vind dat de personages voorspelbaar reageren want telkens weer trappen de personages in Reinaerts streken, de eerste en misschien de tweede keer dat ik las dat Reinaert iemand in de val liet lopen waren geloofwaardig. Maar nadat het in het hele land bekend was dat Reinaert enorm sluw en doortrapt was, trapten de personages in het verhaal nog steeds in Reinaerts nare streken. Van alle personages die in het verhaal voorkomen vind ik Grimbeert de das, Reinaerts neef, het meest sympathiek. Grimbeert blijft na het horen van alle beschuldigingen tegen zijn neef rustig en blijft als enige de zaak onafhankelijk bekijken. Hij is dan ook uiteindelijk degene die naar Reinaerts kasteel gaat (om hem voor de laatste keer te proberen mee te nemen) en hem mee neemt naar het hof van koning Nobel, en hem probeert te helpen door hem advies te geven.
Opbouw_ De opbouw van het verhaal is duidelijk, het begint aan het hof van de koning waar meerdere uitspraken van verschillende dieren over Reinaerts wandaden (zoals bijvoorbeeld Cantecleer de haan verteld hoe Reinaert zijn dochter Coppe dood had gebeten) worden verteld. Er komen dus meerdere flashbacks (terug- blikken) in het verhaal voor. Nadat de koning alle dieren, die iets over Reinaerts gedrag te vertellen hadden, had aangehoord liet hij logischerwijze Reinaert naar het hof komen om zich te verantwoorden voor zijn wandaden.


Taalgebruik (vertaling)_ Het taalgebruik in dit boek is niet moeilijk, dat komt mede doordat er geen ingewikkelde beeldspraak, symbolische verwijzingen of ‘duister’ taalgebruik in het boek voorkomt. Het taalgebruik is makkelijk te volgen, er komen geen bijzonderheden of eigenaardigheden in voor.
Verdiepingsopdracht:


De politieke, sociaal-economische en culturele achtergrond_ Dit boek heeft geen duidelijke relaties met politieke achtergronden. Er is wel duidelijk een sociaal-economische achtergrond in het verhaal te herkennen. Het verhaal lijkt een feodaal stelsel te omschrijven, er wordt in het verhaal niet de naam leenmannen gebruikt maar er komen wel edelen in voor die kastelen hebben en die de koning adviseren en dus te vergelijken zijn met leenmannen. Het verhaal van dit boek bevat symbolieke gebeurtenissen. De tekst laat zien dat de mensen uit de Middeleeuwen dachten dat er rechtvaardigheid heerste, dat blijkt uit het feit dat er een rechtbank is waar men naartoe ging als er problemen waren in plaats van het zelf op te lossen. Maar uit het verhaal blijkt dat zelfs de mensen van de rechtbank zich laten omtuinen, door Reinaert, doormiddel van geld of eten. Dat bewijst dat men er in de Middeleeuwen alleen maar zelf beter van wou worden, er heerste dus geen rechtvaardigheid.
Literatuur aan het hof_ Een voorbeeld van hoofsheid is het gedrag van koning Nobel in het begin van het verhaal, koning Nobel wacht dan (op advies van zijn edelen) totdat Reinaert drie keer een regel heeft verbroken voordat hij hem laat oppakken. Dit verhaal behoort tot het Karelepiek omdat het over een koning (Nobel) gaat die een lastige soort leenman, Reinaert, onder zich heeft en hij hem terechtstelt voor zijn misdaden. Het thema is in ieder geval niet liefde dus het genre van het verhaal valt niet onder te delen in Arthurepiek. Het hof dient in de tekst als plek waar alle dieren samenkomen die door Reinaert leed zijn aangedaan, en er daar over klagen. De les voor het hof en het publiek is dat men in de Middeleeuwen elkaar om de haverklap bedroog, zoals Reinaert de koning bedroog, en dat meestal deed om te overleven. En dat ze niet moesten denken dat ze in een rechtvaardige wereld leefde alleen maar omdat ze een rechtbank hadden dat bepaalde regels probeerde na te volgen.
Geestelijke letterkunde_ Een religieus aspect van de tekst is dat Reinaert zogenaamd een pelgrimstocht wil ondernemen om aan de paus te vragen hem uit de ban te roepen. Een ander religieus aspect is wanneer Reinaert aan Belijn (de kapelaan) vergiffenis vraagt voor zijn zonden, iets wat hij niet meent. De tekst bestaat verder vrijwel alleen uit niet-religieuze aspecten, bijvoorbeeld; de koning liet Reinaert gaan omdat hij dacht er zelf rijk(er) van te worden. De tekst kan (bij geestelijke letterkunde) het best worden verdeeld onder exempelen omdat er voor de zwakken wordt opgekomen en er duidelijk een verschil tussen goed en kwaad is. De les voor het publiek was dat ze in een wereld van bedrog leefde en dat zelfs de kerk bedrogen werd.
Literatuur in de stad_ De tekst is alleen in verband te brengen met de standentheorie omdat er in de tekst rechtbanken en bestuursstellingen voorkomen. De tekst is een schelmenverhaal omdat er een persoon is, Rein- aert, die nare streken uithaalt. Je kunt deze tekst niet echt in verband brengen met de rederijkers omdat de meeste stukken uit de tekst niet rijmen. De les voor het stedelijk publiek was dat de mensen met dieren te vergelijken zijn, en dus niet boven de dieren staan, omdat onder de mensen net zoveel gedood werd als onder de dieren.


Evaluatie:


Mijn eerste mening is na het maken van de verdiepingsopdracht niet veranderd. Na het uitvoeren van de verdiepingsopdracht zijn er nog steeds elementen in de tekst die ik niet snap omdat ik in een andere tijd leef, zoals het feit dat Reinaert meerdere dieren erge pijn heeft aangedaan zonder daar direct voor te zijn gestraft.


Mijn eindoordeel over dit boek is dat het een goed boek is omdat het goed de Middeleeuwen weerspiegelt. Men dacht in een beschaafde, rechtvaardige wereld te wonen terwijl de mensen van toen elkaar mishandelden en misleidde. En de personen waarvan je zou verwachten dat die wijs zouden zijn laten zich net zo als alle andere personen misleiden voor geld ofwel eten. Ik ben tevreden over de uitvoering van de beschrijving omdat ik denk dat ik de meest belangrijke aspecten van de tekst aan bod heb gebracht en beschreven. Over de verdiepingsopdracht ben ik redelijk tevreden omdat ik de meeste aandachtspunten goed heb verwerkt. De verdiepingsopdracht vond ik een redelijk lastige klus. Het lezen van de vertaling van de Middeleeuwse tekst was makkelijk, het lezen van de oorspronkelijke tekst was voor mij heel lastig. Wat ik onduidelijk aan het boek vind is dat het een open eind heeft, de oorzaak zou ik niet weten. Tijdens het werken aan de opdracht van het leesdossier had ik het idee dat ik de benodigde vaardigheden en kennis voldoende bezat. Het enige wat ik nog niet goed beheerste waren de verschillen in Middeleeuwse werken. De volgende keer neem ik de theorie van het hoofdstuk nog een keer door zodat ik de stof van het hoofdstuk goed beheers voordat ik aan de opdracht voor het leesdossier begin.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen