Boekverslag : H. Adema - Beatrijs : Een Middeleeuws Maria-mirakel
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 891 woorden.


Schrijver onbekend, vertaald door H. Adema: Beatrijs. 5e druk Leeuwarden: Taal&Teken, 1995 (1e druk in 1982, oorspronkelijk verhaal 1225) [47 p.]1. Ik heb van dit boek geleerd dat de mensen in de Middeleeuwen erg godsdienstig waren en hoe zij over God en Maria dachten. Verder heb ik niet zo erg veel geleerd van dit boek, want er zit alleen een godsdienstige moraal in en verder niet echt diepe boodschappen e.d.

Ik zou de hoofdpersoon niet willen zijn, want Beatrijs wordt in de steek gelaten door haar geliefde. Daarna komt ze in de prostitutie terecht, dat zou ik liever niet mee willen maken. Beatrijs is, naar mijn mening, ook wel èrg godsdienstig al komt dat natuurlijk ook door de tijd waarin het verhaal geschreven is.2. Analyseopdracht A

Het thema van het verhaal is Godsdienst: als je maar berouw toont en bidt en biecht, komt

het allemaal weer goed en vergeeft de Heer je je zonden.

Motieven:

- Godsdienst, gebed en biecht: Beatrijs bidt erg veel en vooral tot Maria. Dit wordt vrij vaak met veel nadruk verteld. (rgl. 72: Ze bad tot God…, rgl 204: Ze zei haar gebed.., rgl. 493: Ze zei: ‘Maria, die….’, enz.)

- Liefde. Beatrijs is erg verliefd op de man voor wie zij het klooster verlaat. Ze houdt ook erg veel van haar kinderen. Toch laat ze die in de steek, omdat ze nog meer van Maria en God houdt.

- Symboliek: In dit boek komt vooral veel getallensymboliek voor. Beatrijs leeft eerst 7 jaar (Heilig getal, God schiep de wereld in 6+1= 7 dagen) gelukkig met haar man. Daarna leeft ze 7 jaar in zonde. Ook krijgt ze 3 keer een visioen van een engel. Pas na de derde keer gelooft ze het, want 3 is ook een heilig getal. Verder koopt Beatrijs’ man kleding voor haar. Dit doet hij in de kleuren rood en blauw. Blauw is de kleur van de trouw, rood de kleur van de liefde.3. Verwerkingsopdracht 31 uit het basisboek.

a. God en godsdienst spelen een hele grote rol in dit boek. De hoofdpersoon bidt erg veel

en de belangrijkste boodschap is godsdienstig, namelijk dat de genadige God altijd

vergiffenis schenkt, als je maar berouw hebt en biecht.

b. Dit verhaal hoort bij de geestelijkheid, want het is erg godsdienstig. De andere 2 standen kunnen het ook wel lezen, maar het is vooral voor de geestelijkheid geschikt.

c. De schrijver is onbekend, waarschijnlijk zijn er zelfs 2 schrijvers. Er wordt vermoed dat er namelijk een stuk van het verhaal later is toegevoegd, het stuk van de biecht, om de mensen meer te laten biechten.

d. Dit verhaal is een geestelijk verhaal, een Marialegende. Het belangrijkste kenmerk van een geestelijk verhaal is, dat de religieuze boodschap overduidelijk aanwezig is. Dat is hier duidelijk het geval. Ook gebeuren er altijd erge dingen met de hoofdpersonen en komen ze diep in de problemen, voordat God ze vergeeft. Dat is hier ook zo, want Beatrijs komt eerst in de prostitutie terecht, voordat ze visioenen van een engel krijgt.

e. Vergelijking. Ik heb 2 andere boeken gelezen uit de Middeleeuwen, ‘Van den vos Reynaerde’ en ‘Mariken van Nieumhegen’. De eerste was een fabel, een dierenroman en was een heel ander soort boek dan de andere 2. Het was niet zo godsdienstig en grappiger. Het was dan ook eigenlijk een soort spottende vergelijking met de adel en geestelijkheid. ‘Mariken van Nieumeghen’ lijkt erg op ‘Beatrijs’. Het zijn allebei vrij godsdienstige verhalen met dezelfde boodschap: De genadige God vergeeft je zonden, als je veel biecht en bidt. De hoofdpersonen komen allebei in situaties terecht, waarin ze slechte dingen doen, maar het wordt hen ook allebei weer vergeven. De fabel was wat dat betreft heel anders, want de ‘zondige hoofdpersoon’, de vos Reynaerde, wil helemaal niet vergeven worden door God, maar vlucht. ‘M.v.N’ en ‘Beatrijs’ zijn niet van hetzelfde genre, want ‘M.v.N’ is een toneelstuk, maar ze hebben wel ongeveer hetzelfde onderwerp en thema. De vos Reynaerde is totaal anders, dit is ook te zien doordat ze voor een ander publiek bedoeld zijn. De eerste 2 zijn namelijk voor bijna alle standen bedoeld, maar vooral voor de geestelijkheid, de laatste is voor de burgerij.4. Ik vond de Beatrijs niet zo’n leuk boek. Het is vrij kort, waardoor ik me moeilijk kon inleven in het verhaal. Ik zat er net een beetje in, toen het alweer afgelopen was. Bovendien worden er hele tijdssprongen genomen, waardoor identificatie ook moeilijk is. Ik vind het boek ook iets te godsdienstig. Er wordt wel erg veel geschreven over bidden e.d., ik vind dit wel erg op de voorgrond liggen. Op grond van die godsdienst doet de hoofdpersoon ook dingen die ik niet begrijp. Beatrijs laat haar kinderen achter voor het klooster, ik vind me dit moeilijk voor te stellen, want ze weet helemaal niet wat er met hen zal gebeuren. Wat ik wel grappig vind, is dat de naam van de vrouw waar het verhaal over gaat een hele tijd niet genoemd wordt. Pas op het allerlaatst wordt haar naam 1 keer genoemd en weet je dat ze Beatrijs heet.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen