Boekverslag :  - Toneel: Het Meisje Met Het Rode Badpak Ingezonden Door: Ca
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 439 woorden.

Het thema “echtscheiding” is zeker een actueel onderwerp. Hetgeen voor mij het moeilijkst lijkt in een dergelijke situatie is het feit dat je als jongere de keuze moet maken voor één van beide ouders. In het toneelstuk werd duidelijk dat Nick oorspronkelijk de verkeerde keuze had gemaakt. Hij dacht immers dat de keuze voor z’n “pa” de juiste was omwille van de rijkdom die eraan gekoppeld was. Toch ziet hij uiteindelijk in dat de echte rijkdom van het leven bij z’n moeder is te vinden. Ook Carolien heeft het aanvankelijk moeilijk met de beslissing om slechts om de twee weken haar vader te zien. Naarmate het stuk vordert wordt het echter duidelijk dat dit niet zo’n slechte zaak is.

De acteurs weten de gevoelens van Carolien en Nick zeer goed naar voor te brengen. Zij leven zich als het ware in hun personages in. Jongens zijn over het algemeen veel minder vlug rijp dan meisjes en dat was duidelijk te zien in de kinderachtige houding van Nick. Een goed voorbeeld hierbij is zijn gedrag tijdens het basketballen waarbij hij Michael Jordan nabootst. Verder begrijpt hij ook maar niet dat Carolien een boontje voor hem heeft tot zij het hem met een afscheidskus duidelijk maakt.

Het feit dat het stuk in dialoogvorm wordt opgevoerd, vind ik veel beter dan een monoloog. De twee jongeren die met elkaar hun ervaringen deelden vond ik ideaal. Ik denk niet dat er meerder mensen nodig waren om het verhaal goed naar voor te brengen. Het wisselen van de kledij om aan te geven dat er een volgende dag was, vond ik zeer goed gevonden. Zo wist het publiek al gauw dat wanneer de sporttas of de koffer werd geopend er alweer een nieuwe dag was begonnen. Wat eigenlijk ook nog positief is, is het feit dat het stuk een open einde heeft zo kan het publiek het verdere verloop van het verhaal invullen. Het gebruik van het Antwerpse dialect deed het hele gebeuren nog levendiger naar voor komen. Jongeren gebruiken nu eenmaal niet het A.N. wanneer ze hun intiemste gevoelens uiten. Iets minder positief is dat het hele toneelstuk zich op een en dezelfde plaats afspeelt, namelijk het pleintje. Ik zou het leuker hebben gevonden als we Carolien en Nick ook eens in hun eigen leefruimte hadden gezien. Toch begrijp ik dat dit praktisch gezien niet altijd haalbaar zou zijn geweest.

Hoewel het toneelstuk “Het meisje met het rode badpak” zeker de moeite waard is om te gaan bekijken, blijft het onderwerp “echtscheiding” toch een delicate zaak.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen