Boekverslag : P.s. Kuijper - Het Wonder Van Entebbe
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1121 woorden.

Bibliografie
Druk: 1e druk

Jaar van eerste druk: 1996


Samenvatting
De hoofdpersoon in dit boek is Jafet Arons. Hij woont in Israël in een kibboets met zijn vader en moeder. Omdat hij nogal ongedurig is van aard kan hij er niet tegen dat alles voor hem geregeld wordt in de kibboets. Daardoor wil hij niet in de kibboets werken. Van beroep is hij vertegenwoordiger in producten van kibboetsen die hij probeert te verkopen in het buitenland. Omdat hij dus wel met de kibboets te maken
heeft mag hij er blijven wonen. Daarbij is hij ook nog militair, wat goed bij zijn ongedurige aard past.

Jafet is eerst overtuigd Joods, maar als hij Mirjam ontmoet wordt hij aan het denken gezet. Hij wordt aan het eind van het boek Christen. Een belangrijke bijfiguur is Mirjam Polak. Zij ontmoet Jafet op het vliegveld. Daar raken ze aan de praat over het geloof. Zij zet Jafet aan het denken over een geschiedenis uit de Bijbel. Paulus schrijft in die geschiedenis over mensen die nog bekeerd kunnen worden. Hij vergelijkt die mensen met een olijftak die wordt ingeënt. Dat spreekt Jafet heel erg aan omdat hij in een kibboets woont waar olijven worden gekweekt.
Hij verbaast zich erover dat Paulus daar zoveel verstand van heeft. Een ander belangrijk bijfiguur is Yonni, de commandant van de legereenheid waar Jafet bij zit. Jafet kan heel goed met hem opschieten.

Als er een vliegtuig word gekaapt door terroristen, wordt de legereenheid waar Jafet bij inzit opgeroepen. Deze eenheid moet de gijzelaars uit het vliegtuig bevrijden als dat niet lukt door te onderhandelen. De onderhandelingen lukken niet echt en als er na dagen nog niets is uitgekomen, wordt door het Israëlische Parlement besloten dat de anti- terreureenheid - waar Jafet bij zit- de gijzelaars moet bevrijden.

De anti- terreureenheid heeft intussen hard getraind zodat ze er klaar voor zijn. Het is intussen ook bekend dat de gijzelaars en het vliegtuig geland zijn op het vliegveld van Entebbe. De Israëlische legermacht heeft dan ook het vliegveld nagebouwd zodat de militairen precies weten waar ze moeten zijn als ze de gijzelaars proberen te bevrijden. Zo is de kans van slagen groter. Als Jafet Mirjam probeert te bellen hoort hij dat zij in het gegijzelde vliegtuig zit………

In de nacht stijgen de vliegtuigen op die de militairen naar Entebbe moet brengen. Ze komen net voordat het licht word aan bij het vliegveld van Entebbe. Daar gebruiken ze een list om de terroristen te verrassen. Ze doen net of de president van Oeganda, Idi Amin, er aankomt. Als ze dichtbij de hangars komen waar de passagiers gegijzeld worden, openen ze het vuur op de terroristen die staan te kijken. Als de terroristen die zich binnen verschanst hebben ook uitgeschakeld zijn worden de gijzelaars naar de vliegtuigen geleid. Daar vindt Jafet Mirjam ook weer. In een onbewaakt ogenblik wordt Yonni, de commandant neergeschoten door een sluipschutter. Woedend wordt deze bestookt door de vele uzi's van de Israëli's. Als iedereen in de vliegtuigen zit, wordt er opgestegen en gaan ze terug naar Israël.

Als ze daar na uren aankomen wacht een uitzinnige en feestvierende menigte de militairen en de gegijzelden op. Inmiddels zijn in het vliegtuig Yonni en een gijzelaar overleden. Dat tempert de feestvreugde. Als Jafet na een paar dagen Mirjam weerziet bij het vliegveld, verteld hij dat hij Christen wil worden. Het verhaal speelt zich vooral af in Israël. Een paar hoofdstukken in Entebbe.

Het verhaal is gebeurd in 1976. Het is echt gebeurd, maar in dit boek is het geromantiseerd. Wat heeft de terroristen ertoe geleid om een vliegtuig te kapen? Allereerst de jodenhaat. De terroristen geloofden ook dat ze door zulke dingen te doen een nieuwe wereld konden maken, vrij van de Joden(aldus het boek).


Motto
'Maar ook zij, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig, om dezelve weder in te enten.'


Overige
1. Verklaar de titel: Veel mensen vonden het een wonder dat het Israëlische leger de gegijzelden heeft kunnen bevrijden.

2. Doel motto: De schrijver wil hiermee vertellen dat iedereen nog ingeënt kan worden. Hij heeft Jafet als voorbeeld gebruikt.

3. Welk genre: Misdaadverhaal.

4. Probleem:
A. De gijzelaars moeten bevrijd worden.
B. Het probleem wordt opgelost.
C. De militairen bevrijden de gijzelaars.

5. Soort begin & einde:
A. Je zit meteen midden in het verhaal, want Jafet gaat naar het vliegveld.
B. Het boek heeft een gesloten einde.

6. Spanning.
A: Er zit spanning in het boek. Het wordt erin gehouden door als het spannend wordt over een bijfiguur te schrijven.
B: Eensklaps klonken er schoten bij het luchtgebouw. Ze kwamen uit de vroegere verkeerstoren, waar Yonni al voor gewaarschuwd had. Deze alarmeerde Dan Shomron, die de Hercules onmiddellijk liet stilhouden. De commando's bij het luchthavengebouw namen de toren grimmig onder vuur. Maar de Oegandezen die zich boven verschanst hadden, gaven het niet op en bleven naar beneden schieten. Met gierende banden kwamen enkele jeeps aanrijden. Die waren uitgerust met bazooka's waarmee de verkeerstoren werd bestookt. Kreten klonken waarna de vlammen naar buiten sloegen. Het schieten was geheel verstomd. ' Oude verkeerstoren tot zwijgen gebracht,' seinde Yonni aan Dan Shomron. ' Ga verder naar positie,' berichtte deze aan de Hercules - piloot.

7. Personen:
A. De hoofdpersoon is Jafet Arons. Hij is aardig lang, heeft zwart haar en zwarte ogen. Hij is erg ongedurig van karakter. Jafet is 21 jaar. Hij is opgegroeid in een kibboets, waar hij nog steeds woont.
B. In het boek staat niet beschreven hoe de invloed is op anderen.
C. Hij verandert in de loop van het verhaal, want hij wordt Christen
terwijl hij eerst traditioneel messiasbelijdend was.
D. Hij wordt Christen.

8.Tijd:
A. Het verhaal speelt zich in 1976 af.
B. Er zitten 2 weken tussen het begin en eind van het verhaal.
C. Het verhaal wordt in tijdsvolgorde verteld.
D. Er is een flash back.
E. In de flash back blikken Jafet en Mirjam terug op hun eerste ontmoeting

9. Verteller:
A. De verteller verteld over iemand anders.
B. Hij verteld over iemand anders, want hij gebruikt de hele tijd namen, bijvoorbeeld: Jafet loopt naar het vliegtuig.

10. Ruimte:
A. In Israël in de stad Tel Aviv en in Oeganda op het vliegveld van Entebbe. Ook Speelt het zich af in een kibboets.
B. Het verhaal speelt zich af in een vertrekhal in Israël en in Oeganda. Verder vooral in de buitenlucht.
C. De omgeving heeft geen invloed op de gebeurtenissen.

11. Bedoeling of boodschap:
A. De auteur heeft een bedoeling met het verhaal.
B. Hij wil laten zien hoe mensen in staat kunnen zijn om een misdaad te plegen.
C. Het verhaal heeft me aan het denken gezet.
D. Ik vind het erg hoe mensen kunnen lijden doordat een paar personen
de boel terroriseren.

12. Taal:
A. Het taalgebruik is gewoon.
B. Er staan weinig beschrijvingen in.
C. Er staan niet veel tweegesprekken in.

D. Mening over het boek:
1. Spannend
2. Gezellig
3. Boeiend
4. Neutraal
5. Christelijk
6. Leerzaam


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen