Boekverslag : Connie Palmen - De Vriendschap
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 6268 woorden.

Connie Palmen - De Vriendschap

Beoordeling Ornée & Vermeer Tekstbureau

gelezen uitgave: 13e druk , 1995, Prometheus, Amsterdam

oorspronkelijke uitgave: 1e druk, 1995, Prometheus,

Amsterdam

TITELVERKLARING.Titel: ‘De vriendschap.'

De vriendschap van Kit en Ara is het belangrijkste in

hun leven en bij alles wat ze doen speelt deze

vriendschap (onbewust) een rol.Motto: Een gedicht van Ischa Meijer (1943-1995)

Soep op het vuur

is

als

een goede vriend in huis

extra lekkere soep

is

als nieuwe familie

(Uit I.M. weet ik dat Ischa graag soep maakte voor

Connie, omdat dat voor hem de enige manier was om haar

te voeden op het ‘niet-geestelijke vlak', en dat hij

zich dan een echte vriend voelde. Bovendien sluit het

perfect aan bij zowel het thema, de motieven, als de

titel van het boek.)

SAMENVATTING.De roman begint als Catharina Buts ('Kit') 10 jaar oud

is.Ze is tenger, blond en erg goed in taal, praat graag

en wil iedereen te vriend houden. Ze ziet Ara en merkt

dat ze er vriendin van wil worden, maar ze durft

zich door gebeurtenissen uit het verleden niet te

hechten. Ze voelt zich erg verantwoordelijk voor het wel

en wee van anderen, vooral van haar moeder. Hun

verhouding lijkt koel maar blijkt het niet te zijn als

Kit iets ingrijpends meemaakt: ontmaagding in het

ziekenhuis. Kit wilde altijd graag een jongen zijn. Ze

heeft 3 broers en leest veel jongensboeken. Barbara

Callenbach ('Ara') is 11 jaar oud als ze elkaar voor het

eerst ontmoeten. Ara is dik, heeft donker haar is erg

slecht in taal (dyslexie), zij communiceert vrijwel

non-verbaal. Ze is dus in bijna alles de tegenpool van

Kit. In hun onderlinge relatie is Kit de Geest en Ara

het Lichaam. Ze vullen elkaar prima aan. Op haar

verjaardag krijgt Kit van Ara haar allermooiste

verjaardagscadeau: een dagboek met daarin " van jouw Ara".In deel 1 wordt het aanraken steeds belangrijker. De

lichamelijkheid speelt een grote rol, zoals menstruatie

en seksualiteit. Voor Kit is het een probleem om vrouw

te worden. Ze is blij dat ze pas laat menstrueert. Ara

daarentegen vindt het menstrueren geen probleem. Ze

ervaart dit als het reinigen van haar lichaam: puur

natuur!

In deel 2 krijgt de vriendschap steeds meer te verduren.

Deel 2 eindigt dan ook met een daverende ruzie, op een

verjaardag. Kit heeft een lijst gemaakt met 17 dingen

over Ara waaraan ze zich ergert. Deze ruzie is de ergste

die ze tot nu toe hebben gehad en Kit overweegt om

definitief een punt achter hun vriendschap te zetten.

Zo ver komt het echter niet. Ze gaat naar Amsterdam om te

studeren en neemt zodoende afstand van Ara. Kit studeert

filosofie en schrijft een proefschrift waarbij ze als

maatstaf heeft: "Als Ara het maar begrijpt". Kit ontdekt

dat ze een eetprobleem heeft. En alsof dit nog niet

genoeg is, raakt ze aan de drank. Ook Ara kampt met

verslavingen en gaat steeds meer op Kit lijken, valt veel

af, gaat ook schrijven en raakt ook aan de drank.

In deel 3 van de roman is Kit docent aan de

psychologische faculteit. Ara is hondentrainster

geworden, wat haar erg goed afgaat. Net als Kit heeft ze

met mannen niet zoveel geluk. Ze krijgt een relatie met

de stotterende Chinees Bing. Over hem wordt in het

verdere verhaal echter niet meer gesproken. Kit ontmoet

Thomas, haar grote liefde. Als hij naar Amerika

vertrekt, wil ze met hem mee. Ze blijft eerst nog een

week bij Ara. Een week waarin ze tot inzicht komt. Ze

verbreekt de relatie met Thomas. Ze heeft een vermoeden

hoe het gekomen is dat ze zich zo onzeker voelt: Ara is

er de oorzaak van. Ze verwijt Ara: wantrouwen,

machtsbelustheid en wreedheid!

Het laatste hoofdstuk is een brief aan Ara. Een

verzoeningsbrief, waarin zij haar gedachten uiteenzet.

Ze schrijft over de tegenstellingen die het menselijk

bestaan bepalen: lichaam-geest, gevoel-verstand,

lot-keuze. Het wordt duidelijk: vriendschap is macht.

Ze sluit af met: Ik hou van je.

Zonder jou ben ik minder waard.

Als ik mijn wijsvinger in de lucht steek, doe jij dan

ginder hetzelfde?GENRE.De vriendschap is een ontwikkelingsroman/ideeënroman.

THEMA.Het thema van dit boek is de betekenis van

verbintenissen, zoals de vriendschap tussen de twee

uitersten Kit en Ara een verbond is, maar ook de

verbintenis tussen lichaam en geest, waar Kit in haar

studie naar op zoek gaat en die ook in hun vriendschap

een rol speelt; Ara ‘is' het lichaam, Kit ‘is' de geest.

Het draait ook om de onderlinge afhankelijkheid van

mensen.De motieven in dit boek zijn zo sterk dat ze bijna

thema's op zich vormen: voedsel, liefde en kennis, verslaving.PERSONAGES.Kit, Catherina Buts, is klein en iel en ontzettend

taalbehendig. Ze is een denkster, vindt woorden mateloos

interessant en daardoor ook de woordblindheid van Ara.

“Ze zeggen dat ik een druktemaker ben, een wild kind ben,

dat ik te veel energie heb en eigenwijs ben.” Ze wil

alles met haar geest onderzoeken, springt makkelijk van

de hak op de tak en is behoorlijk onafhankelijk. Ze

durft zich aan niemand echt te hechten, zelfs niet aan

Ara, hoewel ze beseft dat ze niet zonder haar kan. Ze

gaat met veel mensen oppervlakkig om en probeert het ze

naar de zin te maken, maar voor lichamelijk contact

sluit ze zich af.

Ze gaat psychologie en filosofie studeren en wil haar

proefschrift schrijven over verslaving. Zelf is ze

verslaafd aan drank en ze beseft dat de verslaving de

enige verbintenis is waarbij je niet in de steek kan

worden gelaten.Ara, Barbara Callenbach, is groot, dik en nors en

bovendien woordblind. Ze is verslaafd aan eten en heeft

buiten Kit geen vriendinnen. Ze is bijna alleen maar

bezig met haar lichaam, in tegenstelling tot Kit. Ze

communiceert vooral non-verbaal. “Ara is aanstootgevend

en daar ben ik trots op. Ik hield van de verbazing en de

ergernis die haar verschijning opriep, van het ongemak

dat ze veroorzaakte. Ik hield ervan dat ze lomp was en

hoekig en dat ik achter haar aan moest lopen om de

verwoestingen die ze aanrichtte zoveel mogelijk te

herstellen. Zij leek blind voor alles wat mij timide

maakte en voorzichtig. Waar ik behoedzaam trad en

fluisterde, stampte zij en was luidruchtig; wanneer ik

grijnsde, glimlachte, knikte en boog, richtte zij zich

onversaagd op en blikte staalhard in de ruimte.”De vriendschap tussen Kit en Ara is gestoeld op de

bewondering en fascinatie van Kit, over Ara's

lichamelijkheid en haar soeverein gedrag. Ara begeleidt

Kit met haar intuïtieve wijsheid bij haar zoektocht naar

de verbintenis tussen lichaam en geest. Omdat Kit merkt

dat mensen en dieren makkelijk afhankelijk worden van

Ara en zij dat zelf niet wil zijn, wil ze zich niet aan

Ara hechten, maar ze vullen elkaar zo goed aan dat ze

niet zonder elkaar kunnen.

“Ara had kennis over mij die ik niet over mijzelf had en

ik had kennis over haar die zij niet over zichzelf had.

En deze onbekende kennis over jezelf, dit

ontoegankelijke bezit dat niemand anders had, behalve

die ander, verbond ons. (...)

Vanaf het moment dat ik Ara gezien had, voelde ik me met

haar verbonden, alsof zij op een eigenaardige wijze mijn

lichaam verborg in het hare.

Dan is zij dubbel lichaam en ben ik alleen in mijn

gedachten.”VERTELPERSPECTIEF.De verteller is Kit, dus de ik-figuur. Dat zorgt ervoor

dat de lezer sterk met haar meeleeft, maar aangezien zij

zelf de andere mensen van een afstandje probeert te

bekijken en hun gedrag probeert te verklaren, is er

regelmatig ook een redelijke afstand tot het verhaal. In

het eerste deel vooral is er duidelijk sprake van twee

‘ikken'. Er is de dertigjarige die terugblikt op het

kind dat ze was, en er is het lagere-schoolkind dat

vertelt. Het onderscheid is direct waarneembaar in

zinsbouw en woordkeus.TIJD.De vriendschap beslaat de jeugdjaren (vanaf het 10e

jaar) van Kit en Ara tot ongeveer de tijd waarin ze

dertig zijn. In het verhaal staan flashbacks, vandaar

dat het verhaal niet chronologisch is opgebouwd. Het

verhaal begint in de nazomer van 1965.RUIMTE.In hun jeugd wonen beide meisjes in een dorp in Limburg,

later woont Kit in Amsterdam.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen