Boekverslag : Februari/maart - Hindoeïsme Ingezonden Door: Wesley Vydt Categor
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 1993 woorden.

Waar ter wereld

Er leven meer dan 660 miljoen Hindoes op onze aardbol. Tegenwoordig bevinden zich grote hindoe-gemeenschappen in Zuid-Afrika, de VS, Canada, Groot-Brittannië, Australië, West-Indie, de Fiji-eilanden en Oost-Afrika.

Naam + verklaring.

Het ontstaan van het Hindoeïsme heeft geen vaste plaats in de geschiedenis, maar dankzij het werk van vele archeologen kunnen wij vaststellen dat er al 5000 jaar geleden mensen waren die in het Hindoe-geloof geloofden. Omdat deze mensen langs de rivier de Indus woonden, werd de godsdienst van deze mensen Indus of Hindoe genoemd. De Indiërs zelf, de mensen die langs de rivier de Indus woonden, noemden hun geloof zelf Dharma, dat eeuwige orde of waarheid betekent.

Goden?

Alle goden van het Hindoeïsme zijn gebaseerd op een opperwezen, dat alle gedaanten kan aannemen. Sommige daarvan, zoals Vishnu of Lakshmi, tonen Gods almacht, terwijl andere zoals Brahma en Sarasvati, slechts enkele aspecten van God vertegenwoordigen.

Elke God van het Hindoeïsme heeft een godin als metgezel. Zo is de God Vishnu altijd vergezeld met de godin Lakshmi en de God Brahma altijd vergezelt met de Godin Sarasvati.

Voor het regelen en besturen van de wereld neemt God de gedaanten aan van Vishnu de behoeder, Brahma de schepper en Shiva de vernietiger en herschepper.

Stichters?

Er zijn geen bepaalde stichters.

Geloofsboeken.

De heilige boeken van de Hindoes heten veda’s. Er staan gezangen in die de schepping beschrijven en verhalen over de geschiedenis. Daarnaast zijn er nog boeken die de veda’s uitleggen. Hindoes geloven dat god soms op aarde komt in menselijke lichamen. Dat heet incarnatie. Rama en Krisha zijn twee mensen waarin god zich een tijdje in heeft geïncarneerd om op aarde te leven. Over Krisha en Rama en andere gedaanten zijn talloze oude verhalen. Ze maken er films en toneelstukken over en zelfs stripboeken voor kinderen worden veel gemaakt.

Hun geloof.

Hindoes geloven dat je ziel na de dood in een ander lichaam terechtkomt. Dat idee dat mensen na de dood herboren worden in een ander lichaam heet reïncarnatie. Als je in je vorige leven goed hebt geleefd krijg je in je leven erna een beter leven heb je in je vorige leven slecht geleefd dan kom je in je volgende leven ook lager te staan dat kan ook in een dierenlichaam zijn. Alles wat je in een vorig leven hebt gedaan noemen de Hindoes Karma. Alleen door meditatie en een goed leven te leven kun je ontsnappen aan de kring van reïncarnatie.
Gebedsplaatsen.

Alles wat Hindoes in het dagelijks leven doen heeft wel iets feestelijks of plechtigs. Minstens twee keer per dag wordt er gebeden. Bij die gebeden worden ook offers gebracht. Hindoes komen in de tempel om te bidden, offeren en te mediteren. Ze offeren water, eten, licht, vuur en bloemen aan de goden. Een deel van het eten wordt weer mee naar huis genomen of verdeeld onder de armen. Sommige Hindoes hebben thuis ook een soort tempeltje. Daar bidden en offeren ze ook. In de tempel zingen ze hun gebed, soms met een heel orkest. Thuis zingen ze het alleen of met de hele familie.

Belangrijke feestdagen.

Het Hindoeïsme heeft veel feesten. Deze feesten verschillen enorm per regio in India.

Een paar feesten:

Mahashivratri

Mahashivratri betekent letterlijk de Grote Nacht van Shiva. Mahashivratri vindt plaats op de 14de dag van de donkere helft van magha. De maand magha zit bij onze jaartelling tussen de maand januari en februari. Op deze dag eren de Hindoes het beeld van Shiva. De hele dag wordt dan gevast en er mogen geen volledige maaltijden gegeten worden. Daarom eten de Hindoes dan alleen fruit, noten en melkbonbons. De meeste Hindoes vasten ook nog eens elke maandag ter verering van Shiva.

Holi

Op de vollemaansdag van phalgun (februari/maart) wordt de graanoogst in India gevierd. Men denkt op deze dag aan een verhaal over de Prins Prahlad, die Vishnu vereerde. Zijn vader wilde niet dat de prins Prahlad Vishnu vereerde. Maar telkens als Prahlad in gevaar kwam door zijn vader beschermde Vishnu hem. De zuster van de koning besloot toen de demon Holika om hulp te vragen. Hij liet Prahlad in een hevige brand terechtkomen, om hem te doden. Maar Vishnu zorgde ervoor dat niet Prahlad omkwam maar de demon Holika. Daarom wordt dit vrolijk feest Holi genoemd.

Rama Naumi

Op de 9de dag van de heldere helft van chaitra (maart/april) wordt de geboorte van de god Rama herdacht. Van tevoren worden er 8 dagen gevast en leest men uit het boek Ramayana, waarin de verhalen over Rama geschreven staan.

Raksha Bandhan

Op de vollemaansdag van Shravan (juli/augustus) wordt in het noorden het begin van het landbouwjaar gevierd en in het westen is het een nationale feestdag. In veel families vieren ze Raksha Bandhan als een zusterdag. De bedoeling van deze dag is het versterken van de band tussen broers en zusters. De zus geeft de broer op het voorhoofd een merkteken en bindt hem vervolgens een rakhi, een zijden koord om zijn pols. Deze rakhi staat symbool voor de bescherming tegen het kwaad en voor de versterking van de band tussen broers en zussen. Vervolgens zegt de zus dan tegen de broer: dat al je idealen uit mogen komen. Dan geeft ze hem de zegen en een melkbonbon. De broer geeft hierna een cadeautje aan zijn zus en belooft haar dat hij haar het hele leven lang zal beschermen.

Navaratri en Dussehra

Navaratri en Dussehra vinden plaats de eerste 10 dagen van de heldere helft van de maand Ashvina. Op dit feest wordt de vrouwelijke Godheid Durga, de gezellin van Shiva vereert. Durga is de vernietiger van de boze demonen. De 9 dagen waarop Navaratri plaatsvindt worden verschillende dingen gedaan. Zo wordt er veel gedanst. De nachten worden met veel lawaai gevierd en zijn vrolijk door de kleding en de sieraden die de mensen dragen. Door deel te nemen aan het feest kunnen zij de energie krijgen die het kwaad overwinnen. Op de dag na Navaratri, Dussehra wordt het beeld van Durga in de Ganges gedompeld. Ook wordt er een grote afbeelding van de demon Ravana in brand gestoken om de overwinning van Durga op de demonen te vieren.

Divali

Divali begint op de 13de dag van de donkere helft van Aswin (september/oktober)

Divali bestaat uit 4 dagen


Op de 1ste dag en de 2de dag wordt de grote schoonmaak gehouden en wordt het huis versierd met slingers van bloemen en worden overal olielampen aangestoken. Men wil hiermee laten zien dat het goede het kwade overwint en dat het licht kan winnen van het donker. Ook wordt op deze dag de terugkomst van Sita en Rama in India gevierd.


Op de 3de dag wordt de godin Lakshmi aanbeden. Het hele huis en erf wordt dan weer met olielampen verlicht en men laat meestal de deuren openstaan zodat de Godin Lakshmi binnen kan komen en het gezin kan zegenen.


Op de 4de dag geeft de man de vrouw een geschenk en dragen de kinderen nieuwe kleren. Het is een dag van een nieuw begin.

Enkele rituelen bij geboorte, dood en huwelijk.

De geboorte

Het Hindoeïsme heeft 16 samskara’s (rituelen) waaraan zich de Hindoes dienen te houden. Maar liefs 11 van de 16 samskara’s hebben met de geboorte te maken.

De ouders moeten voordat ze een kind willen verwekken een priester raadplegen over het tijdstip waarop de bevruchting plaatsvindt. De Hindoes geloven namelijk dat het kind dan een zo goed mogelijk karma krijgt.

Tijdens de zwangerschap van de aanstaande moeder dient zij allerlei heilige teksten voor te lezen, zodat de baby door hun gunstige invloed kan worden beschermd. Ook wordt tijdens de 8ste maand van de zwangerschap rijst aan Vishnu geofferd zodat de krachten van Vishnu op het ongeboren kind kunnen worden overgedragen.

Tijdens de geboorte moet de vader het kind de navelstreng doorknippen en vervolgens het kind aannemen.

Als het kind een naam gegeven wordt (dit gebeurd meestal op de tiende of twaalfde dag na de geboorte) moet eerst zeer nauwkeurig het tijdstip van de geboorte worden vastgesteld, zodat de priester kan zeggen welke lettergrepen de naam moet krijgen. De lettergrepen zijn namelijk verbonden met goden en natuurkrachten.

Tijdens de naamgeving komt de baby voor het eerst buiten. De baby wordt dan gewassen en in nieuwe kleren gestoken. De meeste Hindoes brengen dan meestal ook nog een bezoek aan de plaatselijke god.

Als het kind 1,3 of 5 jaar oud wordt, wordt bij hem of haar het hoofd kaal geschoren, zodat het negatieve karma uit het vorige leven kan worden verwijderd. Het kind kan dan met een “schone lei” het leven ingaan. Ook wordt op deze dag het oorlelletje van de meisjes doorboort, om zo het eerste verschil tussen jongens en meisjes aan te tonen..

Het huwelijk

Bij het Hindoeïsme zoeken de ouders een geschikte partner voor hun zonen of dochters en wordt door hen vervolgens een geschikte datum voor het huwelijk gezocht. De ouders van de bruid geven de bruidegom aan het begin van de ceremonie allerlei geschenken, om zo de bruidegom welkom te heten. Als de bruidegom vervolgens tot de godin Parvati heeft gebeden en de liederen ter inzegening zijn begonnen staat haar vader haar officieel af. Vervolgens worden de rechterhanden vastgebonden aan elkaar en wordt het bruidspaar besprenkeld, om zo de vereniging te versterken. Nadat ze 7 passen hebben gedaan, waarbij bij elke pas een gelofte wordt uitgesproken, is het paar officieel in de echt verbonden.

1. De 1ste stap is de stap voor voedsel;


2. De 2de stap is de stap voor kracht;


3. De 3de stap is de stap voor voorspoed;


4. De 4de stap is de stap voor geluk;


5. De 5de stap is de stap voor kinderen;


6. De 6de stap is de stap voor het genieten van genoegens;


7. De laatste stap is de stap voor levenslange vriendschap.

Dood

Een van de 16 samskara’s vindt plaats tijdens het overlijden van een persoon. De zoon van de overledene (of een andere man uit de familie) moet dan een druppel van de rivier de Ganges in de mond van de stervende doen. Water staat namelijk symbool voor het leven, de vergankelijkheid en de oneindigheid. Als vervolgens ook de anderen de persoon water in de mond hebben gedaan, leest de priester de stervende voor en bidt met hem en zijn familie.

Omdat de Hindoes geloven in een vergankelijk lichaam en een onsterfelijke ziel cremeren zij de doden zo snel mogelijk, omdat zij geloven dat de ziel zo snel mogelijk terugmoet naar de oerbron. Nadat het lichaam in een doodskleed gewikkeld is, wordt het naar een crematorium gedragen, waar het vervolgens gecremeerd wordt.

Voor de crematie legt de zoon van de overledene kleine stukjes brandend hout in de mond van de overledene waarbij de volgende woorden uitgesproken worden: “Dit stuk voedsel wordt aan u opgediend, o overledene. Moge dit u tot genoegen zijn en moge dit uw bevrijding van alle banden inhouden.” Tijdens het ontsteken van de brandstapel spreekt men gebeden uit de heilige teksten uit om de ziel vrede te schenken.


Na de crematie worden de as, bloemen en botten verzameld, om deze vervolgens in de rivier de Ganges te verstrooien.

Symbool + verklaring.

Pranava, Aum, is de basismantra en het geluidloze geluid van waaruit alle schepping plaatsvindt. Het wordt geassocieerd met Heer Ganesha. Haar drie lettergrepen staan aan het begin en eind van elk gewijd vers, elke menseílijke handeling. Aum.

Shatkona, "zes-puntige ster" bestaat uit twee in elkaar geschoven driehoeken; de bovenste staat voor Shiva, purusha en vuur, de onderste voor Shakti, prakriti en water. Uit hun eenheid wordt Sanatkumara geboren, wiens heilige getal zes is. Aum.

Anjali, het gebaar van twee samengedrukte handen bij het hart betekent "eren of huldigen". Het is onze Hindu groet, twee verbonden tot één, het samenbrengen van materie en geest, het zelf dat het Zelf in alles ontmoet. Aum.

Kalachakra, "wiel, of cyclus, van tijd," is het symbool van volmaakte schepping, van de cycli van bestaan. Tijd en ruimte wijn met elkaar verweven en acht spaken geven de richting aan, elk beheerst door een Godheid en met een unieke eigenschap. Aum.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen