Boekverslag : Yvonne Keuls - Het Verrotte Leven Van Floortje Bloem
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2019 woorden.

Bibliografie
Eerste druk: 1982, sociale roman/verslag, 256 pagina's, 3 ongenummerde hoofdstukken; wisselend perspectief.
Hoofdfiguur: Floortje Bloem. Bijfiguren: familie van Floortje en hulpverleners


Samenvatting
Nog voordat ze geboren is loopt Floortje al weg: haar aanstaande moeder en haar zusje Beppie ontvluchten een door drank en geweld geteisterd huwelijk. Tante Gerda vangt hen liefdevol op: in haar café is plaats genoeg, totdat Floortje op de wereld komt. Voor haar is er geen plaats en ze verdwijnt naar een kindertehuis. Zo'n slechte levensstart moet wel tot een tragisch leven leiden, hoewel het er aanvankelijk nog niet zo somber voor Floortje uitziet als ze op haar derde in een leuk pleeggezin terechtkomt. Ze vraagt veel aandacht en ze verveelt zich snel omdat niemand haar in het tehuis heeft geleerd hoe je jezelf kunt vermaken. Maar de pleegouders zijn geduldig en zorgen goed voor haar.
Er komt een abrupt einde aan vier relatief gelukkige jaren als haar pleegvader bij een auto-ongeluk om het leven komt. In het nieuwe pleeggezin gaat het fout; ze begint geld te stelen, is brutaal en gedraagt zich overdreven aanhankelijk ten opzichte van mannen. Ze moet terug naar het kindertehuis en vanaf die dag begint de ellende. Volgens de observatierapporten is Floortje "oneerlijk","bang" en "wreed". Ze vernielt andermans speelgoed en ze treitert de hulpverleners. Maar ze heeft ook een andere kant: trouw en aanhankelijk als de mensen haar "normaal" benaderen.

Na vier jaar mag ze de weekends en de vakanties doorbrengen bij de familie Peperzak, het derde pleeggezin. Maar na een nare seksuele ervaring met de zoon en de weigering om óók op de familiefoto te mogen, kapt ze met pleeggezin drie.

Haar moeder is ondertussen hertrouwd en na dertien jaar komt er weer contact tussen Floortje, haar moeder en Beppie tot stand. In de weekends dat ze thuis is gaat ze met Beppie en haar vriend mee stappen. Om ouder te lijken (en om haar stiefvader Adri te imponeren) tut ze zich overdreven op. Van Bep leert ze intussen drinken, roken, blowen en stelen. Een halfzachte buurtwerker, Sjon, ontfermt zich over haar zonder dat het een gunstig effect heeft. Floor gaat naar de huishoud-school, dat wil zeggen, ze spijbelt samen met een vriendin. Tijdens zo'n spijbel-tocht komt ze in contact met Gerben, een integere pedofiele man die haar een roze speelgoedkonijn geeft. Maar Floortje's ouders komen achter de (onschuldige) relatie en Gerben verdwijnt in de gevangenis. Als ze steun zoekt bij haar stiefvader zet haar moeder haar het huis uit.

Van het ene observatiehuis naar het andere wegloopadres vervolgt Floortje haar leven, tot ze meegelokt wordt door de eerste jongen op wie ze echt verliefd is. Hij blijkt een "lokvogel" voor een Rotterdams bordeel te zijn. Tijdens een politie-inval vlucht ze en komt bij Beppie in een kraakpand terecht. Zoals altijd komt Sjon (bij de Baghwan intussen) te laat en net als zus Bep raakt ze verslaafd: ook Floortje wordt een heroïnehoertje. Vervreemd van alles en iedereen blijft ze alleen over, echt alleen, want Beppie heeft het roze konijntje uit het raamgegooid...


Tijd & Ruimte
Vanaf de jeugd van de hoofdfiguur tot aan haar vijftiende jaar. Het is een chronologisch verhaal met flashbacks.

RUIMTE:

Tehuizen in grote steden.


Personages
Hoofdpersonen:

Floortje
Floortje Bloem is in het grootste deel van het boek de ik-figuur. Zij heeft de hoofdrol. In het begin wordt ze beschreven door: internaten, tante Gerda, Beppie, stiefouders, echte ouders en later is ze zelf aan het woord. Niemand wil haar eigenlijk hebben. Aan het eind van het boek is ze vijftien jaar oud, maar ze ziet er ouder uit en ze heeft al meer meegemaakt dan mensen die drie keer zo oud zijn. Ook ziet ze dan in dat ze nog niet totaal hulpeloos is en dat ze andere niet de schuld kan geven van haar leed, omdat ze toch ook nee had kunnen zeggen.

Beppie
Een van de bijrollen is Beppie. Beppie is de zus van Floortje, maar ze leren elkaar pas echt kennen als Floortje al 13 jaar is. Beppie heeft op de huishoudschool gezeten en toen in een ziekenhuis gewerkt, wat haar niet beviel. Dankzij Beppie komt Floortje voor het eerst in aanraking met drank, roken, blowen, stelen en later ook heroïne.

De andere bijrollen worden niet zo uitvoerig beschreven.


Boekbeschrijving & Titel
Het boek heet: Het verrotte leven van Floortje Bloem. Deze lijkt me wel voor zich spreken.


Literatuur geschiedenis
Haar levenswerk heeft Yvonne Keuls nog niet geschreven: de memoires van dit twintigste-eeuwse leven én van al die vorige... Ze is ervan overtuigd dat ze niet voor de eerste keer op deze aarde rondwandelt en weet zeker dat haar schrijver-schap iets te maken moet hebben met het aflossen van een schuld uit een vorig leven. De Indische "stille kracht" is niet voorbijgegaan aan het leven van Yvonne Bamberg, die in 1931 in Batavia werd geboren. Zes jaar later verhuisde ze naar Den Haag en daar woont ze nog steeds. In 1954 trouwde ze met Rob Keuls en ze wordt moeder van drie dochters. Ze begint columns te schrijven over haar dochters, maar al gauw wordt haar onderwerp het hele, het "volle" leven. De cursiefjes worden in boekvorm uitgegeven, Keulsiefjes heten ze dan. Ze volgt een opleiding tot dramaturge en ze gaat nu zelf toneel schrijven: 46 stukken tot nu toe. Voor de televisie bewerkt ze belangrijke Nederlandse literaire werken tot serie: De Boeken der kleine zielen van Couperus en vooral De koperen tuin van Vestdijk vestigen haar naam als dramaturge.

Intussen is Yvonne via haar dochters en haar lezingen op de middelbare scholen sterk betrokken geraakt bij de problemen van kinderen en adolescenten. Ze neemt het initiatief voor een Jongeren Opvang Centrum in Den Haag en een jaar lang is Keuls de moeder van jeugdige weglopers, drugs- en alcoholverslaafden en andere "randgroepjongeren". Als het JOS in verband met de hoge schulden moet sluiten, publiceert Yvonne haar dagboekaantekeningen van het JOS-jaar in het weekblad De Tijd. Zo ontstaat het boek en later het toneelstuk Jan Rap en z'n maat. Nu haar belangstelling voor probleemjongeren eenmaal gewekt is en ze merkt dat door te publiceren meer mensen over deze jongeren en hun problemen gaan nadenken, beseft ze de macht van het geschreven woord: "Je moet ten eerste een goed schrijver en ten tweede iemand die zo leeft als ik leef. Dus mét jonge mensen."

Voor de mensendie zij beschrijft wordt Yvonne de maatschappelijk werkster van de Nederlandse literatuur. Voor de literaire critici wordt ze een moeilijk te plaatsen schrijfster die maar schoorvoetend tot de literaire canon wordt toegelaten. Voor middelbare scholieren is Yvonne vooral de schrijfster van De moeder van Davis S. (1985), Het verrotte leven van Floortje Bloem (1982) en Annie Berber, het verdriet van een tedere crimineel (1987).


Eigen mening
Het verrotte leven van Floortje Bloem was één van de eerste "gewone" (literaire / niet-kinderboeken) boeken die ik las. Ik vond het toen erg mooi, nu nog steeds. Het is een erg aangrijpend verhaal, omdat je je normaal niet realiseerd dat zoiets in deze tijd nog voorkomt. Ik bedoel daarmee het deit dat die moeder Floortje in een tehuis doet alleen omdat de persoon bij wie ze inwoont er niet nog iemand bij kan hebben. Dan vind ik dat je dat kind beter niet kan krijgen.

Ik vind ook dat de maatschappelijk-werkers het aardig verpest hebben. Floortje is gewoon maar wat heen en weer geschopt tot ze oud genoeg was om "voor zichzelf te zorgen".

Die tekening van dat konijntje vind ik ook erg zielig, want je ziet dat beestje steeds verder verslijten. Ook vond ik het erg gemeen dat Beppie dat konijn zomaar uit het raam gooide.

De bedoeling van Yvonne Keuls om je over de problemen van dat soort jongeren te laten nadenken is, volgens mij, heel goed gelukt, want je staat nu stil bij dingen waar je, tot je het boek las, niet bij stil stond.


Overige
Wat voor soort boek is dit?
Het verhaal houdt het middentussen een documentaire en een roman. Voor dit genre bestaat er in het Nederlands geen goed woord. In Amerika wordt dit genre "faction" genoemd. Dit is een contaminatie van "fiction" (bedenksel) en "fact" (feit).

Op welke manier geeft de schrijfster aan om wat voor genre het gaat?
Om te beginnen stelt de schrijfster dat alle gebeurtenissen in het boek op waarheid berusten. De namen zijn ter wille van de personen gewijzigd. Bovendien draagt Yvonne Keuls het boek op aan een aantal leden van het prostitutiebegeleidings-team van de Rotterdamse politie. Ze bedankt een aantal personen voor de gesprek-ken die zij met hen heeft gevoerd.

Welke bedoeling heeft Yvonne Keuls gehad met dit boek?
Ze wil aandacht vragen voor het plan van Dr. J.A. Schipper (geneesheer-directeur van het Christelijk Psychiatrisch Centrum Bloemendaal te 's-Gravenhage), die de mogelijkheden heeft onderzocht een klinische opvang te realiseren voor vrouwelij-ke verslaafde prostituées onder de 18 jaar.

Welke tekeningen kom je in het boek tegen?
Tekeningen van een speelgoedkonijntje.

Waar slaan deze op?
Dat is het konijnt dat Floortje van Gerben heeft gekregen.

Welke betekenis heeft dit konijn voor Floortje?
Ten eerste is het een cadeau waar ze heel blij mee is, van iemand van wie ze heel veel houdt. Tevens is het een symbool voor haar. Het is iets wat van haar alleen is; een van haar weinige bezittingen.

In verband daarmee is het slot heel symbolisch. Leg dat uit.
Beppie gooit het konijn weg en Floortje kan het niet meer terugvinden. Dit geeft aan dat ze alle houvast in het leven verloren is en ze een gapende afgrond voor zich ziet.

Waarom hield Floortje zoveel van Gerben?
Gerben vroeg niets van Floortje, maar gaf haar veel. Hij knuffelde haar, las haar voor en verwende haar.

Waarom wordt het goede contact dat ze met hem heeft verbroken?
De moeder van Karin komt erachter dat haar dochter bij de pedofiel Gerben over de vloer komt. Ze schakelt vervolgens de politie in, die Gerben arresteert.

Waarmee begint het eigenlijke verhaal?
Het verhaal begint met een terugblik van Floortje naar de tijd naar de tijd dat haar moeder, die zwanger is, naar tante Gerda vlucht.

Bij wie ligt het perspectief?
Het perspectief ligt bij Floortje, de ik-figuur.

Is deze flashback goed beschreven?
Nee, ze beschrijft het alsof ze er zelf bij is geweest en niet alsof ze het later van haar moeder of Beppie heeft gehoord.

Het boek heeft een wisselend perspectief. Leg dat uit.
Een gedeelte van het verhaal wordt in de derde persoon beschreven. Het perspec-tief ligt dan bij mensen die met Floortje te maken hebben gehad. In het begin is dat haar moeder en later zijn dat tante Gerda, de vader van Beppie, Beppie, de eerste pleegmoeder, de tweede pleegvader en mensen uit de tehuizen. Bovendien zijn er delen uit psychologische rapprten overgenomen. Het grootste gedeelte van het boek ligt het perspectief bij Floortje. Dit wordt door een ik-verteller beschreven.

Wat is de zin van dit wisselende perspectief?
Je krijgt Floortje te zien vanuit wisselende invalshoeken en daardoor krijg je meer inzicht op haar karakter.
Floortje is een ongewenst kind en haar moeder staat haar af. Waarom doet ze dit?
De moeder is gescheiden en heeft al een kind, Beppie. Ze woont bij tanta Gerda, die zegt dat ze het niet aankan drie mensen onderdak te geven. Het zou voor de moeder beter zijn het kind af te staan, want ze heeft het al moeilijk genoeg. Bovendien is er een meningsverschil of de vader van Floortje ook de vader van Beppie is.

Waardoor loopt het mis in het eerste gezin waar Floortje wordt ondergebracht?
De vader van dat gezin overlijdt en de moeder kan de opvoeding van haar twee kinderen niet meer aan. Daarom gaat Floortje terug naar het tehuis.

Waarom loopt het contact met de familie Peperzak mis?
Floortje wil zelf niet terug omdat Gerard seksueel contact met haar zoekt.

Als Floortje uiteindelijk bij haar moeder, haar "vader" en Beppie komt verloopt alles ook niet vlekkeloos. Hoe komt dat?
Haar moeder is zenuwachtig en jaloers. Ze brengt Floortje terug naar het internaat als ze haar en Adri ziet knuffelen. Beppie neemt haar mee naar "De Keet", waar ze ze in aanraking komt met drugs en een andere manier van leven.

Het lijkt alsof Floortje de dupe is van haar omgeving. Toch haalt ze zelf ook stomme streken uit. Geef daarvan voorbeelden.
Ze steelt van tante Gerda, waardoor ze daar niet meer terug kan komen. Ze vraagt aan een vriendelijke man die haar een lift heeft gegeven haar te helpen omdat ze zo depressief is. Als de man komt, breken haar vrienden bij hem in.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen