Boekverslag : Renate Dorrestein - Het Hemelse Gerecht
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1709 woorden.

Boekverslag1. Titelbeschrijving

Titel: Het hemelse gerecht

Schrijfster: Renate Dorrestein

tiende druk2. De roman is ingedeeld in drie delen zonder titel3. uitgewerkte persoonlijke reactie

1. Onderwerp

Het onderwerp van het boek is dat blijkt dat de twee zussen eigenlijk niet zonder hun man Gilles kunnen. Wanneer hij wil vertrekken blijkt dat het niet meer in evenwicht is en daardoor gaat er van alles mis.

Ik vind het onderwerp redelijk boeiend. Het is natuurlijk een niet al te voor de hand liggend thema en dat maakt het interessant.

Van te voren had ik verwacht dat juist het hebben van één man met zijn tweeën nogal wat problemen zou geven. Dat was uiteindelijk ook zo maar dat kwam omdat Gilles weg wilde gaan.

Het verhaal is wel realistisch maar ik denk niet dat iemand het snel zal meemaken.

De schrijfster heeft het onderwerp wel goed uitgewerkt. Ze laat alleen de geestelijke ontwikkeling van de twee zussen zien. Hoe Gilles het daar op zolder maakt kom je eigenlijk niet te weten. Er wordt niet beschreven wat hij denkt en doet.

De visie die op het onderwerp wordt gegeven zijn de visies die de zussen Ange en Irthe hebben op het onderwerp. Het blijkt dat ze uiteindelijk toch niet zo gelukkig zijn met Gilles op zolder. Het enige nut dat hij daar zit is dat hij gestraft wordt voor zijn "zonden". De zussen vinden dat hij er niet zomaar vanaf kan komen.

2. Gebeurtenissen

De belangrijkste gebeurtenis is dat Gilles heeft besloten om weg te gaan en dat hij vervolgens door de zussen wordt opgesloten.

De gedachtes van de personages spelen in dit boek de belangrijkste rol. De gebeurtenissen hebben er natuurlijk wel mee te maken maar de gedachtes van de twee hoofdrolspeelsters zijn het belangrijkst.

Het was verrassend om te ontdekken dat Gilles zomaar was opgesloten. Deze gebeurtenis zelf werd niet beschreven maar dat kon je uiteindelijk opmaken uit de rest van het verhaal. Verder vond ik dat de gebeurtenissen elkaar wel logisch opvolgden. Tijdens het lezen van het boek bleven de gebeurtenissen me wel boeien. Ik had het boek snel uit.

Niet alle gebeurtenissen worden duidelijk uitgelegd. Bijvoorbeeld wanneer ze Gilles op zolder opsluiten moet je er zelf maar achter zien te komen dat ze dat gedaan hebben. Dat is niet vervelend. Het is juist verrassend om het op deze manier te ontdekken. Het duurt dan langer voordat je erachter komt dat het gebeurd is.3. Personages

In het boek worden de hoofdpersonen niet echt als heldinnen afgeschilderd. Uiteindelijk loopt het ook niet goed af. Wanneer ze de heldinnen van het boek waren geweest was het waarschijnlijk anders afgelopen.

De karaktereigenschappen van de hoofdpersonen worden niet echt beschreven maar die kom je tijdens het lezen van het boek wel te weten doordat er wordt beschreven wat ze denken en doen. Je leert ze goed kennen. Voor het verhaal is het belangrijk dat je de hoofdpersonen goed leert kennen, anders zou je er waarschijnlijk niet veel van begrijpen.

De personages zijn wel levensecht alleen hebben ze enkele rare eigenschappen. Er zijn vast nog meer mensen met dezelfde gevoelens als de hoofdpersonen dus dat is wel geloofwaardig. Alleen de daden die zij verrichten zouden niet gauw voorkomen maar dat is juist wel verrassend.

Je kunt je in beide hoofdrolspeelsters goed inbeelden. Je krijgt ook een objectief beeld over de twee doordat je niet alleen te weten komt wat ze zelf denken maar ook wat ze over elkaar denken.

De beide personages hebben wel sympathieke kanten maar doordat je ook weet wat de ander denkt kom je ook hun negatieve kanten te weten.

Ik vind dat het niet echt rechtvaardig is om je echtgenoot/vriend op zolder op te sluiten. Aan de andere kant, hoe de hoofdpersonen er zelf tegenaan kijken, Gilles komt er wel erg makkelijk vanaf door zomaar te verdwijnen. Zij vinden dat dat niet zomaar kan en willen hem daarvoor straffen. De personen reageren helemaal niet voorspelbaar. Niemand zou er op deze manier mee omgaan.

4. Opbouw

De opbouw van het verhaal is niet zo moeilijk. Het verhaal wordt op chronologische volgorde verteld. Er komen ook wel flashbacks in voor over vroeger toen de zusjes nog kinderen waren. Dat is niet storend. Op deze manier kom je te weten hoe het komt dat de zusjes geworden zijn zoals ze zijn.

Je ziet de gebeurtenissen door de ogen van afwisselend Ange en Irthe, en af en toe ook een beetje vanuit de ogen van Dixie, het dochtertje van Gilles. Het verhaal is best spannend maar af en toe zitten er ook saaie stukken tussen. Er wordt bijvoorbeeld weleens beschreven hoe bepaalde gerechten worden klaar worden gemaakt en er gebeurt dan verder weinig. Het slot is wel een beetje onduidelijk maar uiteindelijk kun je concluderen dat de dorpelingen het restaurant komen platbranden.

5. Taalgebruik

Het taalgebruik in het boek was helemaal niet moeilijk. In het boek kwamen niet zo heel veel dialogen voor. Vooral de gedachtes van de personages speelden een belangrijke rol. Er werd wel veel gebruik gemaakt van de symbolische betekenis van bepaalde dingen. "Het hemelse gerecht" staat ook voor gerechtigheid.4. Open plekken

Een open plek in dit boek is de gebeurtenis dat Gilles is opgesloten. Om te beginnen weet je dat niet. Daar kom je tijdens het lezen achter. Het blijft onduidelijk of de dingen die allemaal misgaan nadat Gilles is opgesloten, zoals bijvoorbeeld de dood van het kind van de timmerman, het bederven van het vlees en de dood van de slager, in verband staan met de daden van de zussen.5. Samenvatting

Het verhaal speelt zich af in de 20e eeuw en het speelt over ongeveer twee à drie maanden. In het boek hebben de zussen Ange en Irthe de hoofdrol. Ange is de twee jaar oudere zus van Irthe. Al vijftien jaar runnen ze samen het restaurant 'het hemelse gerecht' aan de dijk in een Hollands gehucht. Ange heeft hierbij de belangrijkste rol in de keuken en Irthe doet voornamelijk de boekhouding. Ook heeft Irthe in een oude schuur in de tuin een museum ingericht van verpakkingsmaterialen die ze door de jaren heen verzameld hebben. Het is als het ware een aandenken aan al het geleverde werk. De zussen delen een minnaar die tevens keukenhulp is en de boel een beetje in evenwicht houdt, Gilles. Na een zware regenval waarbij het restaurant bijna overstroomde wil Gilles hen verlaten. Ze zussen pikken dit niet en sluiten hem op zolder op. Hierna begint een hittegolf waardoor het voor Gilles op zolder een zware tijd zal zijn, omdat hij bijna alleen wat water krijgt. De dorpelingen denken dat Gilles op vakantie is en vermoeden dus niets. Op een dag komt het dochtertje van Gilles, Dixie, die hij bij een andere vrouw heeft, haar vader opzoeken. De zussen willen het meisje niet wegsturen en Irthe besluit zich over Dixie te ontfermen. Nadat Gilles op zolder zit loopt het niet meer zoals het altijd ging. De zussen beginnen elkaar in gedachten allerlei verwijten te maken en of het er nou mee te maken heeft of niet, er gebeuren ineens van allerlei ernstige dingen. Het kind van de timmerman gaat dood, het vlees bederft terwijl het enkele momenten daarvoor nog goed was, de slager verdrinkt, Ange snijdt zich in haar hand waardoor Irthe voortaan moet koken wat een minder groot succes is, er breekt een zomergriepepidemie uit en het museum brandt helemaal af door een blikseminslag. Intussen zit Ange met Dixie opgesloten in een schuur waar ze gingen schuilen voor het onweer nadat ze bij de dokter, Henri, zijn geweest. Dixie weet uiteindelijk te ontsnappen door een raampje en gaat Irthe halen voor hulp. Ze gaat haar met een koevoet bevrijden. Intussen is Dixie alleen thuis en besluit op ontdekkingstocht door het huis te gaan. Op zolder treft ze haar vader aan die ze niet eens herkent omgeven door een enorme stank. Als Ange en Henri, die een oogje op de zussen heeft, thuis aankomen treffen ze het kind helemaal overstuur onder de tafel aan. Henri besluit op zolder te gaan kijken waarna Ange ook hem opsluit. Irthe wordt intussen niet al te vriendelijk ontvangen door haar dorpsgenoten in het café. Uiteindelijk weet ze van ze te ontsnappen en stapt bij Ange en Dixie in het bootje dat langs komt varen. Uiteindelijk gaan de woeste dorpsbewoners met fakkels naar het restaurant, met Henri en Gilles daarin opgesloten, met de bedoeling om het in brand te steken…

6. De belangrijkste personages zijn de zussen Ange en Irthe. Over hen kom je het meeste te weten. Je bekijkt het boek vanuit hun ogen. De andere personen zijn minder goed uitgewerkt.. Het verhaal begint ergens in april en eindigt na een hittegolf in de zomer. Het verhaal speelt dus over twee of drie maanden. Het speelt in onze tijd of misschien nog iets langer geleden waarin vrouwen een wat meer ondergeschikte positie in behoorden te nemen. In dit verhaal wordt gebruik gemaakt van een alwetende vertelsituatie. De schrijver laat de lezer om beurten vanuit de ogen van Ange en Irthe naar de situatie kijken.7. Er is voor gekozen om het verhaal op chronologische volgorde te vertellen met enkele flashbacks uit de jeugd van de zussen waardoor je meer te weten komt over hun achtergrond. Dit helpt om het gedrag van de twee beter te begrijpen. Er is ook voor gekozen om bijvoorbeeld het opsluiten van Gilles niet letterlijk te vertellen maar als lezer kom je daar langzamerhand achter.8. Ik had verwacht dat de problemen juist over het feit dat ze een man met zijn tweeën moeten delen zou ontstaan maar dat bleek op een hele andere manier te gaan dan ik verwacht had.9. Eindoordeel

Ik vond het best een goed boek. Er gebeurden verrassende dingen die normaal niet snel zouden voorkomen. Het verhaal nam een hele andere wending dan je zou verwachten. Er zaten ook wel saaie stukken in waarin bijvoorbeeld werd uitgelegd hoe een of ander gerecht werd klaargemaakt. Er werd ook veel gebruik gemaakt van symboliek. Het 'museum' symboliseert bijvoorbeeld hun jaren lange arbeid maar dit soort dingen waren naar mijn mening niet storend.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen