Boekverslag : Hendrik Conscience - De Leeuw Van Vlaanderen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1105 woorden.

VOLLEDIGE TITELBESCHRIJVINGHet boek dat ik gebruikt heb is de 2e druk van de tekstaanpassing van Annie Verhaeghe uitgegeven door het Davidsfonds. De oorspronkelijke uitgave van het boek 'De Leeuw van Vlaanderen' was in 1838 door de Antwerpse uitgever L.J. de Cort.Hendrik Conscience werd in 1812 in Antwerpen geboren. Hij had 16 broertjes en zusjes waarvan hij en 7 anderen uit het eerste huwelijk van zijn vader (Pierre Francois Conscience) en 9 uit het 2e huwelijk van zijn vader. Vanaf 1828 was Hendrik hulponderwijzer en in 1830 ging hij als foerier in het leger waar hij gewond raakte in de slag om Leuven. Hierna werd hij onderwijzer in de regimentschool in Dendermonde tot zijn ontslag uit militaire dienst in 1836. Daarna werd hij griffier voor het Provinciebestuur wat hem in 1838 een psychische inzinking opleverde. In 1840 werd hij griffier bij de 'Academie voor Schone Kunsten' in Antwerpen. Hij trouwde met Maria Peinen, ze kregen 5 kinderen van wie er maar 1 in leven bleef. In 1846 was hij medestichter van het genootschap 'Voor Tael en Kunst' die was bedoeld als tegenhanger van de rederijkerskamer 'De Olijftak'. Hij hield talloze redevoeringen. In 1851 leed hij een politieke nederlaag, zijn poging om de Vlaamse ideologie in een politieke eenheidspartij gestalte te geven mislukte. In 1856 werd hij arrondissements-commissaris te Kortrijk. En in 1869 werd hij benoemd tot conservator van het Wiertz-museum te Elsene. Zijn gezondheid verslechterde vanaf dat moment zienderogen. Bij het verschijnen van zijn 100ste werk in 1882 werd er voor hem een standbeeld in Antwerpen onthuld en kreeg hij het eredoctoraat van de universiteit van Leuven. In september 1883 overleed hij aan de gevolgen van een slepende maagkwaal, en werd hij in Antwerpen begraven. Op zijn grafzerk werd de spreuk "Hij leerde zijn volk lezen" gezet.Enkele van zijn boeken:In 't wonderjaer (18370

De leeuw van Vlaanderen (1838)

Wat eene moeder lijden kan (1843)

Siska van Roosemael (1844)

Geschiedenis van België (18450

Jacob Artevelde (1849)

De Loteling (1850)

Baas Gansendonck (1850)

Blinde Rosa (1851)

De arme edelman (1851)

De boerenkrijg (1853)

De omwenteling van 1830 (1858)

Moederliefde (1862)

Het Goudland (1862)

De koopman van Antwerpen (1863)

Bavo en Lieveken (1865)

De kerels van Vlaanderen (1870)

De oom van Felix Roobeek (1877)

De schat van Felix Roobeek (1878)

Geld en Adel (1882)

TITELVERKLARINGDe leeuw van Vlaanderen staat vooral op Robrecht, hij heeft deze bijnaam in de strijd tegen de Saracenen gekregen. Ook de vlag van Vlaanderen wordt de Leeuw genoemd, omdat er een Leeuw opstaat. De Leeuw van Vlaanderen in ieder geval een teken van Vlaams nationalisme.SAMENVATTING1302 Vlaanderen is bezet door de Fransen en hebben de dochter van de Graaf: Robrecht van Bethune gevangengezet in Parijs. Bij een laatste poging van de Graaf zijn dochter te bevrijden worden hij en alle andere belangrijke Vlaamse edelen, op Diederik de Vos na, gevangengezet. Hierop wordt Machteld, de andere dochter van de Graaf, door een vertrouweling van Robrecht, Adolf van Nieuwland onder bescherming gesteld van de Brugse ambachten onder leiding van Pieter Deconick om haar voor de Franse Koningin te verbergen. De Koningin stelt hierop haar oom De Challiton aan als landvoogd voor Vlaanderen. Door allerlei nieuwe belastingen en wetten kan Deconick de Deken der Beenhouwers, Jan Breydel niet meer in bedwang houden. Als Machteld dan ook nog wordt ontvoerd bestormen hij en zijn ambacht het kasteel van Male en geeft zo het startsein voor de opstand. De volgende dagen hebben Breydel en Deconick een gesprek met de nog in vrijheid levende Vlaamse edelen om Vlaanderen te bevrijden, hierbij is ook de oude Graaf aanwezig die uit zijn gevangenis mocht omdat iemand anders (Adolf van Nieuwland) zijn plaats had ingenomen. De volgende dag veroveren Deconick en Breydel Brugge dat door de Fransen was ingenomen als wraak voor de val van het kasteel van Male, en vermoorden iedereen die de kreet 'Schild en Vriend' niet zonder accent kan uitspreken. Hierop stuurt de Franse Koning een groot leger naar Vlaanderen onder leiding van Robert D'Artois en De Challiton. Bij de stad Kortijk ontmoet dit leger de Vlaamse legers van burgers, boeren en ridders onder leiding van Gwyde van Vlaanderen en Adolf van Nieuwland. Het Franse leger (60.000 man) is volgens het boek 3x zo groot als het Vlaamse leger (18.000). In de eerste fase van deze slag die de geschiedenis inging als de 'Gulden Sporenslag' kunnen Vlaamse legers zich redelijk staande houden door hun strategische ligging. Maar als de strijd vordert krijgen de Fransen de overhand. Op het laatste moment komt echter er een onbekende gulden ridder het slagveld opgereden en hij weet de kansen ten gunste van de Vlamingen te keren. Deze gulden ridder blijkt Robrecht van Bethune te zijn die opnieuw toestemming gekregen had om zijn gevangenis te verlaten. Na de slag geeft de gulden ridder toestemming aan Adolf om met zijn dochter Machteld te trouwen.GENRE

Genre: Romantische historische romanTHEMA

thema: Vlaams nationalismeMOTIEVEN:Ik heb de volgende motieven kunnen vinden: Verraad, Vaderlandsliefde, Haat, Geluk, Pijn, Ontroering en Onzekerheid.OPBOUW/STRUCTUURHet boek heeft 446 bladzijdes die verdeeld zijn in 2 delen. In het eerste deel wordt het verhaal verteld en is opgedeeld in 25 ongetitelde hoofdstukken met aan het begin een gedicht dat op het hoofdstuk betrekking heeft en het tweede deel dat een historisch vervolg tot de bevrijding van Robrecht van Bethune bevat. Dit gedeelte is niet onderverdeeld in hoofdstukken of paragraven.PERSONAGESBijna alle personen zijn historisch belangrijk.

Robrecht, de Leeuw van Vlaanderen, van Bethune: Hij is een groot edelman die bereidt is zelfs zijn dochter voor Vlaanderen op te offeren. Op het slagveld weet hij de Vlamingen aan de overwinning te helpen.

Pieter Deconick: Hij is een eenogige man met een flinke portie gezond verstand en moed, het is grotendeels aan hem te danken dat Vlaanderen wordt bevrijdt.

Jan Breydel: Hij is ook moedig alleen veel driftiger en veel eenvoudiger in denken dan Deconick.

Adolf van Nieuwland: Hij is een jonge edelman die verliefd is op Machteld. Hij is trouw aan Robrecht van Bethune en Vlaanderen. Hij is ook ontzettend bang om als een lafaard gezien te worden en komt daardoor meer dan eens in levensgevaar.TIJDIn het boek verloopt ongeveer 2 jaar in het begin van de 14e eeuw. Het boek is chronologisch verteld met enkele flashbacks om historische feiten te vermelden.PERSPECTIEF/VERTELSITUATIEHet boek heeft een personale vertelsituatie.RUIMTEHet boek speelt zich voornamelijk af in en om Brugge en op het laatst speelt er zich nog een heel stuk af in de omgeving van Kortrijk.BRONVERMELDINGIk heb de volgende bronnen gebruikt:

Het boek 'De Leeuw van Vlaanderen' zelf.

Een uittreksel van internet:

http://www.internetcollege.nl/verslagen/view.php3?id=151
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen