Boekverslag : Renate Dorrestein - Het Hemelse Gerecht
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1588 woorden.

Het Hemelse Gerecht.Zakelijke gegevens.

Schrijver: Renate Dorrestein

Volledige titel: Het Hemelse Gerecht

Eerste druk: 1991Informatie over het leven van de schrijfster:

Renate Dorrestein op 25 januari in 1954 in Amsterdam geboren. Ze ging naar het Gymnasium en kwam daarna in de journalistiek terecht. Ze werkte onder meer voor Panorama, Het Parool, Viva en Opzij.

Haar bekendste boeken zijn: 'Buitenstaanders' ( '83), 'Noorderzon' ( '93) en 'Heden ik' ( '93). In 1997 mocht zij het Boekenweekgeschenk schrijven, dat verscheen onder de titel 'Want dit is mijn lichaam'.Thema.

Het thema van het boek, is de verhouding tussen man en vrouw. In het boek wordt de relatie tussen de zusters en hun minnaar zeer uitgediept. Op sommige momenten is de relatie heel erg goed en op andere momenten is de relatie erg slecht. Maar eigenlijk worden niet alleen de relaties tussen man en vrouw besproken. Ook andere relaties worden genoemd. Hiermee bedoel ik de relatie tussen de zussen en ook de relatie tussen de zussen en het kind.

De verklaring van de titel luidt als volgt: 'Het Hemelse Gerecht" is de naam van het restaurant waar de zussen werken. De naam voor dat restaurant is gekozen, omdat de gerechten een zeer hoge kwaliteit hebben. Ook komen de woorden voor als het onweer losbarst in het boek. Irthe ziet het onweer als een 'Hemels Gerecht', de gerechtigheid Gods. De titel verwijst ook naar Vondels beroemde tragedie 'Gijsbrecht van Aemstel' die begint met de regel: 'Het Hemelse Gerecht heeft zich ten langen leste erbarmd over mij en mijn benauwde veste'. De ironie van deze toespeling zit hem daarin, dat aan het einde van Vondels stuk wordt verzocht: 'Waar werd oprechter trouw aan man en vrouw ter wereld ooit gevonden?' De strekking van deze regels wordt in de roman ondergraven.

Het boek behoort tot het genre psychologische romans. In het boek kom je namelijk veel te weten over de karakters van de twee zussen, al worden deze niet met veel woorden uitgelegd. Ook spelen ze op een bepaalde manier met de gedachten van de minnaar.Inhoud

Het verhaal gaat over twee zussen, Ange en Irthe. Ze hebben een minnaar, Gilles. De twee zussen hebben samen een restaurant dat 'Het Hemelse Gerecht' heet. Het boek heeft drie hoofdstukken en zo zal de samenvatting ook ingedeeld zijn. De samenvatting bevat alle hoogte- en dieptepunten van het verhaal.1. Gilles maakt zijn vakantieplannen bekend. Dit verbaast de zussen, omdat hij nog nooit eerder weg is geweest. De volgende ochtend staat het water al tot de drempel van het restaurant. Er is een hevige regenval. Als Ange naar bed gaat, droomt ze dat alles onder water staat. Ze schrikt wakker en hoort iemand buiten. Het is Gilles die even later komt melden dat er een verandering in het water is opgetreden. Ze vieren dat gedrieën met een borrel, waarbij Gilles tot ieders verdriet van de zussen zijn vertrek aankondigt met als motief dat hij voor hen eigenlijk geen liefde meer voelt.

Ze nemen zich voor hem zolang gevangen te nemen, totdat hij toegeeft en bij hen wil blijven.

2. Ange en Irthe geven net als ieder jaar een tuinfeest voor de dorpsbewoners ter verbetering van de eigen status. Het weer is veranderd, want er heerst nu een hittegolf. Het feest verloopt niet vlekkeloos en beide zussen zijn geïrriteerd. Wel tonen ze veel belangstelling voor het pasgeboren zoontje van timmerman Willemse, door Gilles gedoopt, en ze spreken af dat Gilles een bootje voor de baby zal maken.

Maar een paar dagen later komt het bericht, dat de baby heel erg ziek is. De postbode brengt ook een brief waarin staat dat het Hemelse gerecht een Michelin-ster krijgt, maar door de vreemde stemming tussen de zussen, hebben ze er alle twee geen plezier van. Een paar dagen later staat het zesjarige dochtertje van Gilles voor de deur. Dixie. Ze komt uit zijn eerste huwelijk. Haar moeder heeft haar achter gelaten, omdat ze een weekje weg wil. Het etensrantsoen van Gilles is intussen verder teruggedraaid, maar hij geeft niet toe en dat ergert de vrouwen mateloos.

Het kind van de timmerman is aan zijn ziekte bezweken en de zussen gaan naar de begrafenis, waarbij Ange de moeder van het kind troost met behulp van een uitgebreide metafoor. Ze vat dit echter totaal verkeerd op en wordt heel kwaad. Irthe troost de vrouw, wat niet bepaald gunstig is voor haar zus. Ange gaat overstuur naar huis en gaat in het wilde weg komkommers snijden. Ze snijd zichzelf daarbij ernstig. De slager komt langs en ziet het. Tot haar verbazing duikt hij vlak voor het huis in de rivier en komt niet meer boven. Zelfmoord.3. De kleine Dixie voelt zich absoluut niet thuis. Ze gaat op onderzoek in het huis en laat haar speelgoedbeest op zolder liggen, waar Gilles zit. Dixie wordt ziek en Ange gaat met haar naar de dokter die haar probeert te versieren. Maar dan breekt het onweer los.

Irthe maakt intussen ruzie met de bakker, terwijl de postbode haar vertelt dat steeds meer mensen ziek worden. De bliksem slaat in een schuur van de zussen en er ontstaat een brand, waarbij veel afval wordt gevormd. Dixie en Ange hebben geschuild voor het onweer en komen vast te zitten. Dixie kan door een gat naar buiten en haalt hulp bij Irthe. De hulp blijkt succesvol. Maar de bewoners van het dorp leggen de link tussen het afval dat is ontstaan bij de brand en de ziektes in het dorp. Ze zijn boos. De dokter komt langs en probeert Ange weer te versieren, maar als hij er is, schreeuwt Dixie opeens dat er een man op zolder zit. Als de dokter naar boven gaat, sluiten de zussen hem ook op.

Als dat gebeurt is, komen de buurtbewoners met fakkels de zussen opjagen. Ze zijn van plan het restaurant in brand te steken. Irthe probeert ze tegen te houden, maar de waard sluit haar op in zijn café. Ange vlucht met Dixie in een bootje en als Irthe ontsnapt is, springt ze nog net op tijd erbij en samen varen ze weg.Karakters.

Ange: minnares van Gilles, harde vrouw, nuchter, twee jaar ouder dan haar zuster en die is rond de dertig, culinair brein.

Irthe: gevoelig, houdt zich vaak met verleden bezig, rond de dertig, minnares van Gilles, speelt in de eetruimte een grote rol.

Hun jeugd is bepaald door een zeer dominante vader die zijn erg onderdanige vrouw en twee dochtertjes terroriseerde en er tevens een aantal maîtresses op nahield, die ook voortdurend bij hen over de vloer kwamen. Toen de meisjes vier en zes jaar oud waren, stierf hun moeder.

Gilles: minnaar van Ange, minnaar van Irthe, knap, hij helpt in de keuken, komt uit een nabij gelegen dorp.

De karakters van de personen worden in de loop van het boek onthuld. De karakters zijn duidelijk gewijzigd in de loop van 't boek. De zussen blijken heel wat meer in hun mars te hebben.

De personen hebben heel wat ideeën in hun hoofd. Goede voorbeelden hiervan zijn het opsluiten van Gilles, het in huis nemen van zijn dochtertje en het uiteindelijk vertrekken uit het dorp.

Ik denk wel dat de conflicten te maken hebben met de verschillen in de karakters. Je moet dan vooral denken aan de karakters van de twee zussen, omdat ze toch door veel mensen met elkaar vergeleken worden, waardoor er soms een soort competitiegevoel ontstaat.

Tijd.

Het boek begint in maart en de verhaaltijd is in totaal ongeveer anderhalve maand, waarvan drie weken niet besproken worden. De gebeurtenissen worden in chronologische volgorde beschreven. In het boek komen geen flash-backs voor, maar via de gedachten van de hoofdpersonen, wordt men toch geïnformeerd over het verleden.Vertelsituatie.

Er is een wisselend perspectief. De gebeurtenissen worden verteld door de ogen van Ange of Irthe. De beschrijvingen van de omgeving en de mensen wordt vaak gegeven door Ange.Stroming.

Ik kan in het werk geen letterkundige stromingen ontdekken. Ik vind niet dat er problemen uit de tijd van de schrijfster worden behandeld, omdat de problemen die voorkomen niet tijdgebonden zijn.Ruimte en achtergrond.

Het verhaal speelt zich af in een Nederlands dorp, maar de naam daarvan wordt niet genoemd. Er worden wel natuurbeschrijvingen gebruikt. Een voorbeeld hiervan is: Hier en daar staan uitnodigende bankjes, met mussen op de leuning. Tussen de witgepleisterde huizen bieden doorkijkjes een blik op zonnige hofjes, waar de vrouwen bij elkaar groepen. ( bladzij 23) Ik denk niet dat de beschrijvingen echte bedoelingen hebben, omdat het verhaal niet echt met de omgeving bezig is. Er staan wel beschrijvingen in, maar niet echt veel. De schrijver plaatst ons in een culinair milieu. Het boek draait om het restaurant en het eten wordt ook goed beschreven.Taal.

De schrijfster van dit boek maakt alleen gebruik van A.B.N. Er wordt absoluut geen dialect gebruikt.

De taal is spontaan-natuurlijk. De zinsbouw is eigenlijk heel gevarieerd. Er komen korte zinnen voor, maar toch ook komen er vaak lange zinnen voor.

Een voorbeeld van een korte zin is: Voor de vrouwen zijn er hoofdzakelijk de slippers. Een voorbeeld van een lange zin is: Vaak ergert het Irthe dat alle ruimten achter de schermen zo verveloos en verwaarloosd zijn, maar daardoor heeft ze, terwijl ze over de afgesleten trap naar boven gaat, nu wel overal ongeverfd hout binnen handbereik. De schrijftrant is eigenlijk heel gewoon. Ik vind niet dat er een bepaalde vorm van humor duidelijk wordt gebruikt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen