Boekverslag : Kader Abdolah - De Adelaars : Verhalen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 694 woorden.


Analyse


Algemene gegevens


Jaar van 1e uitgave: 1993


Uitgeverij: Uitgeverij de Geus
Tijd


Het verhaal loopt niet chronologisch. Er zitten veel flashbacks en vooruitwijzingen tussen. Het nut van deze tijdsprongen is het duidelijk maken hoe een politiek vluchteling zich voelt als hij in een ander land terechtkomt. Hij toont dus hoe het in Iran, toen hij jonger was, het er aan toe ging en hoe het het er aan toe gaat in Nederland. De tijd heeft dus een grote invloed op het verhaal. Het verhaal speelt zich af in het leven van Kader Abdolah. Dat is dus ongeveer van 1950 tot heden.
Plaats


Het verhaal speelt zich af in Nederland en Iran. In Nederland spelen de gebeurtenissen zich relatief in een kleine ruimte af; in Iran relatief grote. Dit wordt gedaan zodat het duidelijker wordt hoe Kader de gebeurtenissen zich inbeeldt. De plaats heeft dus misschien een beslissende invloed in het verhaal.
Hoofdpersonen


Er is maar één hoofdpersoon in het verhaal. Dit is Kader Abdolah himself.


Kader Abdolah komt bij mij naar voren als een schuchtere en verlegen man. Iemand die ook nergens over iets te klagen heeft. Een stille, maar betrouwbare man. In de Adelaars vertelt hij hoe het is om een politiek vluchteling te zijn. Dit vertelt hij eigenlijk een beetje poëtisch. Dit vind ik heel erg knap. Hij heeft namelijk het boek direct in het Nederlands geschreven, terwijl hij Iraans is.
Thema+titelverklaring


Het thema van het boek is aanpassing in Nederland als vluchteling. Ik kan er moeilijk één woord voor vinden.


Ik kan moeilijk een verklaring geven voor de titel. Een hoofdstuk van het verhaal heet de Adelaars, maar ik kan hier verder niets uit opmaken. Mijn excuses.
Perspectief


Het verhaal wordt beschreven vanuit het ik-perspectief. Het is immers een autobiografie.
Structuur


Het boek is gestructureerd in negen verhalen. Deze verhalen gaan over Iran en Nederland, in het heden en het verleden. Het boek heeft 122 bladzijden.
Samenvatting
Bij het begin van het boek zien we Kader Abdollah werken bij verschillende instellingen. Hij werkt bij een museum en bij een voedselbedrijf. Hij vertelt in dit gedeelte hoe hij zich daarbij voelt en wat er verschillend aan is ten opzichte van zijn vaderland.


Dan krijgen we een flashback. Deze keert terug naar het moment dat hij in Nederland arriveert. Kader Abdollah is een politiek vluchteling uit Iran. Hij komt op Schiphol aan en krijgt een kamertje toegewezen in een tehuis voor daklozen. Hier vertelt Kader ook weer hoe hij dit beleefd in zij andere manier van denken.


We krijgen een vooruitwijzing naar het moment dat Kader in het opvangcentrum wordt opgenomen. Hij komt daar zijn landgenote Maria tegen. Zij hebben goed contact en zijn een steunpilaar voor elkaar, totdat op een zekere dag Maria spoorloos verdwijnt. Niet veel later keert ze terug en eist ze haar kamer op.


We worden vooruitgewezen naar het moment dat Kader voor het eerst in Nederland naar en café gaat. In zijn vaderland was dit verboden. Hij komt hier Thomas tegen die helemaal alleen zit. Thomas is een beetje zielig figuur. Later komt aan de orde dat hij zijn vrouw heeft verloren. Kader biedt Thomas rode wijn aan en denkt terug aan zijn ‘onreine’ opa. Zijn opa was iemand die het islamitische geloof aan zijn laars lapte.


Opnieuw gaat te tijd terug. Ditmaal zien we hoe Kader en zijn vader, zijn broer op een eervolle manier proberen te begraven. Dit is erg moeilijk omdat zijn broer tegen het politieke regime was. Ze mogen hem dus nergens begraven. Uiteindelijk lukt het hen dan toch doordat een heilige man hen helpt met het begraven van Kaders’ broer.


Opnieuw worden we vooruitgewezen. Nu worden we geconfronteerd met het feit dat Kaders’ vader bij hem op bezoek komt in Nederland. Hij probeert zijn vader zo veel mogelijk elementen van het Nederlandse leven te tonen. Ze vragen aan een boer of ze even in de stallen mogen kijken. De boer en Kaders’ vader worden al snel goede vrienden en Kaders’ vader besluit een tapijt voor de boer te maken. Op het eind wordt er beschreven dat er een oude man over de dijk loopt. Er wordt niet gezegd wie, het is dus een open einde. Naar mijn mening is het de vader van Kader om een tapijt bij de boer te brengen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen