Boekverslag : Renate Dorrestein - Het Hemelse Gerecht
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1035 woorden.

Titel

Het hemelse gerechtIets over de schrijver

Renate Dorrestein is geboren in Amsterdam in 1954. Ze werd rooms-katholiek opgevoed. Na het gymnasium kwam ze in de journalistiek terecht. Ze schreef voor vele bekende tijdschriften. Ze begon voor zich zelf te schrijven en bracht in 1976 haar eerste boek uit. Ze was één van de oprichters van een stichting elk jaar een prijs uitlooft voor 'de vrouwelijke stem in de literatuur.'

In haar romans verwerkt ze veel bizarre elementen die dienen om de werkelijkheid te herscheppen of te veranderen. Ook schrijft ze erg feministisch op een ironische manier. Enkele bekende boeken van haar zijn: 'Buitenstaanders', 'Noorderzon', 'Het hemelse gerecht' en 'Ontaarde moeders'.Titelverklaring

Het restaurant van Ange en Irthe heet 'het hemelse gerecht'. 'Het hemelse gerecht' kan je ook zien als het berecht worden door iets bovennatuurlijks: het noodlot. Zo is die epidemie het lot voor het dorp (Blz. 157) denkt Bartels. Om de mensen voor hun zonden te straffen. Ook verwijst de titel naar Vondels beroemde tragedie 'Gijsbreght van Aemstel'. Het stuk begint met een zin waarin het hemelse gerecht letterlijk wordt genoemd. Het ironische eraan is dat het stuk eindigt met de zin: 'Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden?' Renate Dorrestein drijft de spot met dit idee door juist de ontrouw tussen man en vrouw te beschrijven.Samenvatting

Twee zussen, Ange en Irthe, runnen samen een restaurant. Gilles, officieel de man van Ange maar in werkelijkheid de minnaar van beide vrouwen, helpt hen ook. Op een gegeven moment blijkt dat Gilles er vandoor wil gaan: hij voelt niets meer voor hen. De zusjes laten dit niet zomaar gebeuren en sluiten hem op terwijl hij zijn spullen op zolder aan het pakken is. Hij wordt hun gevangene totdat hij van gedachten is veranderd. In het dorp weet men niet beter dan dat hij op vakantie is.

Er komt een hittegolf. Ange wantrouwt Irthe een beetje: ze denkt dat Irthe van de omstandigheden gebruik maakt om Gilles voor zich te winnen. Tevens wordt onverwacht het dochtertje van Gilles, Dixie, bij hun huis gedropt. Ze kunnen niets anders doen dan haar onderdak te geven. Er blijkt een griepepidemie in het dorp te heersen. De baby van de timmerman overlijdt eraan. Op de begrafenis krijgt Ange ongewild ruzie met de dorpsbewoners.

De schuur van Irthe, waar ze al jaren allerlei gebruikt verpakkingsmateriaal, dat ze verzamelt, bewaart. Het dorp ziet haar 'museum' als bron van het griepvirus.

Dixie heeft ondertussen een 'gruwelijke' ontdekking gedaan op zolder. Henri, een vaste klant van hen, gaat wel even kijken op zolder. Ondertussen kunnen Ange en Dixie nog net wegkomen als de dorpsbevolking, als wraak, hun huis in de brand steekt. Ze komen al varende Irthe tegen die in het dorp werd vastgehouden en ze hopen dat de dorpsgemeenschap door het hemelse gerecht wordt veroordeeld voor brandstichting.Opdracht

Het boek begint met: 'Voor alle trouweloze mannen'. Ze beschrijft in het boek de ontrouw van Gilles en hoe dat wordt afgestraft door de zusjes. Het is dus een soort waarschuwing voor alle ontrouwe mannen.Psychologische laag

Ange en Irthe zijn twee onafscheidelijke zusjes die samen sterk zijn. Dit komt omdat ze altijd steun bij elkaar zochten want vader was altijd dronken en moeder is er aan onderdoor gegaan doordat ze het niet meer aan kon. Samen hoopten ze dat vader eens in een dronken bui van de trap zou vallen en heel toevallig gebeurde dit ook Ze hebben het gevoel dat ze samen alles en iedereen aankunnen. Vanaf het moment dat ze Gilles hebben opgesloten worden ze tegenover elkaar wat afstandelijker en verdenken elkaar van allerlei kwaad. Irthe begint zich los te maken van Ange. Ange is normaal de persoon die alles regelt en onder controle heeft, terwijl Irthe altijd het jongere, onervaren zusje is. Irthe was altijd als het ware afhankelijk van Ange. Ze begint zelfstandig te worden. Voor Ange is dit een verandering waar ze niet zo blij mee is en dus botst dat. Ze groeien hierdoor uit elkaar.

Onder hevige druk van de dorpsbevolking zien ze weer in dat ze samen sterk zijn. Ze komen er ongehavend vanaf met z'n tweeën.Thematische laag

In het begin van het verhaal heeft Gilles het er steeds over dat het slechte weer toch echt serieus moet worden genomen omdat het water voor hen een bedreiging is, want ze wonen naast een rivier. Ange en Irthe willen daar niets van weten. Op de dag dat ze erachter komen dat Gilles weg wil, is hun tuin en het 'museum' overstroomt. Als Gilles wordt opgesloten wordt het stralend weer en erg warm: een hittegolf. Dixie komt erachter dat er iemand op zolder is. Als einde van deze periode dreigt er onweer te komen. Haar schuur wordt getroffen door de bliksem en brand geheel af. Dit gebeurt op de dag dat het dorp als wraak hun huis platbrandt met Gilles en Henri erin. (zo zijn ze eindelijk van hen af)

Het weer is een soort teken dat er wat in het verhaal gaat gebeuren. Het water bedreigt hen. Op een bepaalde dag breekt het water door. Ze komen die dag te weten dat Gilles weg wil. Als ze Gilles gevangen hebben genomen wordt het erg mooi weer. Langzamerhand wordt het een hittegolf. Het is erg drukkend weer: de relatie tussen Ange en Irthe staat ook onder druk. Als opluchting breekt later het onweer los: ze zijn dan van Gilles en Henri af en ze voelen zich weer samen sterk.

Gedurende het verhaal worden aanwijzingen gegeven aan de lezer. Zo wordt er een Chinees gezegde uitgesproken: 'Wie in leven wil blijven, houde de kok te vriend. (Blz. 13) Ook staat er: '… bij naderend onheil make men aspic.' (Blz. 39)

Ange en Irthe veranderen, herscheppen de werkelijkheid door Gilles gevangen te nemen: ze smeden het lot. Door te handelen bereiken ze wat ze willen. Ze zijn gewend om te handelen en zo hun lot te smeden, hun noodlot eigenlijk want doordat ze hun leven niet laten beïnvloeden door hun omgeving maar het zelf bepalen, wordt het hun noodlot. Ze handhaven zich niet volgens de gebruikelijke sociale norm en dus worden ze Buitenstaanders.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen