Boekverslag :  - De Spionnen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1144 woorden.

UITGEVERIJ LIGTENBERG - RIJSSEN

TWEEDE DRUK

EERSTE DRUK in 1981





Samenvatting

In de tijd van Napoleon waren leefden de drie spionnen Jeroen, Lieuwe en Wybe ze spioneerden overal. Ze spraken elkaar vaak moed in om de gevaarlijkste klusjes op te knappen. Ze braken overal doorheen. Ze leidden iedereen maar dan ook iedereen om de tuin. Dit zijn geen mensen die graag bij moeders pappot blijven zitten, Deze mensen vechten liever voor volk en vaderland. Het België was van hun en bleef van hun. Daar gingen ze voor. Ze worden vooral in het begin van het verhaal steeds achtervolgd door de fransen. Iedere keer schudden ze de fransen weer van zich af. Op een dag komen ze in een toren vast te zitten nadat ze op de vlucht waren gegaan voor een vrouw die hun lelijk veraden had. Maar in die tijd doodden ze wel 33 mensen. Ze bestookten de fransen met alles wat ze daar voor het grijpen hadden. Zoals de klepel van de kerkklok, met de handen losgebikte vloerstenen en meubelen van een leraar die daar in de toren woonde. Op het laatst moesten de fransen er een kanon bij halen om de mannen uit de toren te halen. En toch ontsnapten de drie spionnen hun weer. Dit keer doormiddel van een geheime gang die de leraar hen had aangewezen. Zo trokken ze er ook een keer op uit als markramers. Ze kregen met allerlij mensen te maken waaraan ze zalfjes en drankjes verkochten tegen een heel erg hoge prijs.

Nu hadden ze weer wat geld en konden ze naar de schoenmaker gaan. Deze man konden ze bijzonder goed vertrouwen. Toen ze de winkel weer uitliepen hadden ze alle drie een kleine ruimte in de zool. De schoenmaker had er een dubbele zoon onder genaaid. Aan de binnenkant van de schoen kon men een blokje uitnemen waardoor de ruimte zichtbaar werd. Hier kon men brieven en dergelijke in verstoppen. Maar hoe het ook kwam, Ze werden toch weer ontdekt. En toch redden de drie vrienden zich weer uit de brand. Ook spioneerden ze voor paus Leo de derde. Maar dit alles liep op een grote mislukking uit. Ze werden alle drie gevangen genomen. Maar kregen hulp van buiten af. Het was een man die het zelfde beroep had als hun, Niet meer en niet minder : SPION. Deze man zorgde ervoor dat ze alle drie weer op vrije voeten kwamen. Het laatste deel van het boek luit zo : In het Nederlandse leger worden ze door de commandant met blijdschap begroet. Lieuwe geeft verslag van hun lotgevallen. Hij en zijn makker moeten bij de prins komen. Lieuwe mag hem persoonlijk de papieren overhandigen. (de papieren = de papieren die ze mee hebben gesmokkeld uit het franse leger) Ik dank u hartelijk dappere mannen,” zegt de prins. Als al mijn onderdanen zo flink zijn als jullie is er nog toekomst voor ons volk. De prins geeft elk van hen de hand. Daarna krijgen ze veertien dagen extra verlof. Dat ze in Anjum veel te vertellen hebben is vanzelfsprekend……… Het is ze dus weer eens gelukt papieren bij de fransen weg te smokkelen.



Bespreking



Titel : De titel van het boek luit als volgt: De Spionnen. De titel heeft te maken met de mensen die in het boek voorkomen. Ze worden ook wel

De Spionnen genoemd.



Motto: Het motto luit zo: Er waren in de tijd van Napoleon ook nog mensen die hem tegen durfden spreken en vochten voor hun vaderland.



Genre: Dit boek behoort tot de genere Geschiedenis Verhaal.

Problemen: Hoe maken wij het Napoleon zo moeilijk mogelijk. Hoe smokkelen wij voorwerpen. En hoe zijn wij zo snel mogelijk van de last van Napoleon verlost.



Niet alle problemen werden in dit boek opgelost zoals Hoe komen wij z zo snel mogelijk van de last van Napoleon verlost. Volgens mij zijn deze problemen alleen maar op te lossen door Napoleon tegen te werken en moed te houden.



Begin en einde: Het boek heeft een inleiding. Het boek begint in een kapperszaak waar de drie elkaar ontmoeten. Hier werden ook de plannen op gezet.



Als je het boek uitgelezen hebt heb je het gevoel dat je midden in het verhaal gestopt bent. Dit komt omdat er nog een boek bestaat over de

Spionnen. Dit is een tweede deel van De Spionnen.



Spanning: Er zat ook veel spanning in het boek. De spanning werd er voornamelijk ingehouden door het niet direct vertellen hoe een avontuur afloopt.



Het spannende gedeelte zat vooral in het midden van het verhaal.

Toen de drie opgesloten zaten in een toren. De fransen moesten er van alles bij halen om ze eruit te krijgen. De drie gooiden met veld keiën en alles wat ze maar bij de handen hadden. Van meubel tot de leiën van de schoolmeester die in de toren woonde. Toen de deur met een stormram werd doorboord en de fransen naar boven klommen om de drie uit de toren te halen waren de drie alweer gevlogen door een geheim luik die leidde tot een onderaardse gang. De schoolmeester

Had ze het luik aangewezen.



Personen: Jeroen heeft donker haar en is de slimste van de drie. Hij is heel erg vaak de aanstoot tot een gewaagt plan.



Lieuwe heeft eveneens donker haar en heeft bijna het zelfde karakter als Jeroen. Alleen heeft Lieuwe lang niet zo veel lef en praat daarom nog wel eens tegen.



Wybe heeft blond haar en is op Jeroen na de sterkste van de drie.

Wybe weet in de moeilijkste omstandigheden de moet erin te hoeden



Deze mensen hebben alle drie een mooie invloed op elkaar en ze zijn dan samen ook een mooi team.



Tijd: Het verhaal speelt zich in de tijd van Napoleon af dat speelde in 1811 tussen het begin en het einde van het boek worden jaren weergegeven

Het verhaal is volgens tijd volgorde weergegeven.



Verteller: Iemand vertelt iets over een ander. Dat zie je omdat hij het steeds over de drie personen heeft.



Ruimte: Het verhaal speelt zich voornamelijk af bij legerkampen van de fransen en bij kroegen een hotel of in het open veld. Op akkers etc. Ja want de spionnen zeggen altijd als ze vast zitten gebruik iets of iemand uit je omgeving om vrij te komen.



Bedoeling

of boodschap: De auteur heeft zeker een bedoeling met dit verhaal. Hij wil je wat laten zien over de tijd van Napoleon. Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet. En er viel mij iets heel geks op. Dat er altijd mensen zijn die de hele wereld willen hebben. Napoleon, Adolf Hitler Keizer Augustus en n nog veel meer van dat soort mensen. Ik denk dat de mens van de tijd n niets of weinig leert.



Taal: Het taalgebruik in het boek was heel normaal. Je kon het goed begrijpen.



Mening over het boek



Ik vond het wel een interessant verhaal.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen