Boekverslag :  - Animal Farm
De taal ervan is Engels en het aantal woorden bedraagt 1021 woorden.

Op een avond komt boer Jones later thuis dan anders. Bijna alle dieren kijken ernstig behalve de varkens die hem met een boze blik volgen. Daarna gaat boer Jones naar binnen.

De dieren hebben afgesproken, dat zodra Jones in bed ligt, naar de schuur gaan voor een vergadering die door Majoor (een varken met veel aanzien) wordt geleid. Voorzichtig lopen alle dieren de schuur binnen.

Majoor was de laatste tijd wat zwakjes en wou de dieren wat vertellen voor het te laat was. Als alle dieren op hun plaats zitten begint Majoor. Jullie verdienen niet zo’n lot als dit. Jullie moeten in opstand komen tegen Jones. Alle dieren zijn enthousiast. Maar denk eraan, als je Jones kwijt bent, neem dan niet zijn slechte eigenschappen over. Want alle dieren zijn gelijk. Weer klinkt een enthousiaste reactie van de dieren. En wordt het vrijheidslied gezongen. Majoor probeert mee te zingen maar dit wordt hem teveel en sterft plotseling.

De volgende morgen vinden de dieren hun levensomstandigheden ondraaglijk.

Onder leiding van Sneeuwbal forceren de dieren de voorraadschuur. Jones heeft dit gemerkt en staat dreigend met een zweep in de deuropening. Maar de dieren zijn zo boos dat ze Jones op de vlucht jagen. Jones haalt versterking en er breekt een hevige strijd uit. Sneeuwbal is de grote leider van de dieren. In tegenstelling tot Napoleon, die zich niet laat zien in strijd.

En zo, voor ze het goed beseffen, hebben ze gewonnen. Ook al zijn er doden gevallen. De hond die jongen had is dood. Maar de boerderij is van hen. Alles wat aan Jones herinnert wordt vernietig. Onder leiding van Napoleon worden alle dieronvriendelijke voorwerpen op een hoop gegooid en in de brand gestoken. In een kring om het vuur zingen de dieren hun vrijheidslied.

Maar wat moeten ze nou met het huis van Jones? Ze gaan naar binnen en Napoleon vind de jongen van de gedode hond. Waarna hij een boosaardig plan heeft bedacht.

Onder Sneeuwbals leiding stichten de dieren een nieuwe maatschappij, die ze de Animal farm noemen. De wetten van de boerderij staan op een goed leesbare plaats:

- geen dier zal in een bed slapen

- geen dier zal alcohol drinken

- vier benen goed, twee benen slecht

- geen dier zal een ander dier doden

- alle dieren zijn gelijk

De dieren zijn het er allemaal mee eens.

De volgende morgen gaan de meeste dieren op het land werken. Sneeuwbal voorop.

Zelf een boerderij runnen is niet gemakkelijk, maar de varkens weten overal raad op. Alle dieren werken hard. Op aanwijzing van Sneeuwbal voert iedereen zijn taak uit. Iedereen is tevreden, ook Napoleon en zijn vaste metgezel Klikkie.

Zonder hulp van buitenaf wordt de boerderij een goed lopend bedrijf. Nu moeten ze nadenken over de toekomst. Op vergaderingen worden veel resoluties ingediend door de varkens. Het eerste vijfmaandenplan is een groot succes geworden. Dit grote nieuws moet bekend worden gemaakt zodat ook de andere boerderijen zich kunnen aansluiten bij de dierenrevolutie. Sommige zijn er niet in geinteresseerd maar anderen die het slecht hebben luisteren belangstellend.

Sneeuwbal werkt intussen aan plannen om het energieprobleem op te lossen, namelijk het bouwen van een molen. Napoleon werkt aan het verkrijgen van de macht. De door hem opgevoede honden komen op zijn bevel netjes voor hem te staan.

In januari is het vreselijk koud. En onervarenheid met het beheer leidt tot tekorten. Toch blijven Napoleon en Sneeuwbal aan de toekomst denken. Sneeuwbal roept de dieren bijelkaar. Ik heb een nieuw plan voor de boerderij.

Jullie moeten het alleen nog goedkeuren. Voorlopig is het harder werken en minder eten. Maar mijn plan zal electriciteit opleveren. Napoleon begint tegen te werken wat niet veel uithaalt. Hierdoor laat Napoleon zijn honden komen en stuurt ze op Sneeuwbal af. Sneeuwbal vlucht maar wordt ver buiten de boerderij gedood.

Nu Sneeuwbal weg is, neemt Napoleon de macht over. Hij schaft de vergaderingen af en zal alles voor de dieren beslissen. Hij laat zijn plan zien. Namelijk de molen van Sneeuwbal. En zo wordt er dus toch nog begonnen met de bouw van de molen. Onder leiding van de varkens werken de dieren de hele dag en worden op rantsoen gesteld. De eerste wet van de boerderij wordt verbroken door Napoleon die wel in een bed slaapt. Spoedig weet iedereen het.

Op een avond besluit Napoleon zaken te doen met de buitenwereld. De kippen mogen hun bijdrage leveren door hun eieren af te staan. Dit willen de kippen helemaal niet en komen in opstand. Napoleon verteld de andere dieren dat er verraders op de boerderij zijn. De kippen een schaap en een eend worden op bevel van Napoleon door de honden mee naar buiten genomen en gedood.

De volgende ochtend staat er onder de wet ‘geen dier zal een ander dier doden’ in rode letters bijgeschreven ‘zonder reden’. De dieren zingen hun vrijheidslied die door Napoleon wordt afgeschaft. Want de revolutie is nu voltooid.

Tussen de boerderij en de buitenwereld onstaat een goede handel. Dit leid tot jaloezie bij andere boeren. De jaloerse boeren besluiten de dieren van de boerderij te verdrijven. Jones vragen ze niet eens mee. De duiven brengen het nieuws naar de boerderij zodat de dieren zich tegen de vijand kunnen opstellen. Ondertussen loopt Jones met dynamiet naar de molen. Op de boerderij breekt een hevige strijd uit. Uiteindelijk roept Napoleon de honden op en daar kunnen de boeren niet tegen op en verdwijnen. Op dat moment vliegt de molen de lucht in. De wederopbouw verloopt moeizaam. De jaren gaan voorbij en langzaam veranderd alles. Zo ondekt Benjamin dat er varkens op twee poten het huis binnen lopen en de wet ‘alle dieren zijn gelijk’ is veranderd doordat er onder staat ‘maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere’.

Als alle dieren van de veranderingen horen gaan ze met z’n allen naar het huis.

De varkens horen het gevaar naderen. Napoleon roept zijn honden maar die komen niet doordat ze dronken uit liggen te slapen van hun eigen feestje. Zonder bescherming van zijn honden wordt Napoleon bang. Het huis stort in door het geweld van de dieren. De macht van de varkens is gebroken.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen