Boekverslag : Adriaan Van Dis - Het Beloofde Land
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 654 woorden.

Titel

Het beloofde landAuteur

Adriaan van DisPlaats

AmsterdamJaar

1991Eerste druk

1990Genre

RacismeHoofdpersonen en bijpersonen

De hoofdpersoon is de ikpersoon. Hij is een jongen van een jaar of twaalf. Dit kun je opmaken uit zijn gedachte gang: hij weet best al wel veel, maar moet nog veel dingen leren.

Een belangrijke bijpersoon is Eva Landman. Eva komt van oorsprong uit Afrika. Ze is een verstandige vrouw. Ze is naar Amerika geïmmigreerd en heeft zich daar goed aangepast. Eigenlijk wil ze de oude herinneringen helemaal niet ophalen.

Sophie is de bediende van Eva. Zij gaat niet mee met de reis. Sophie is een oudere vrouw die in een slecht huis in een buitenwijk woont. Ze wil niet dat Eva daar achter komt, omdat ze niet wil dat Eva medelijden krijgt en een ander huis voor haar koopt.

Tannie Ma is de moeder van Eva. Ze heeft net als Eva zachte ogen en een trotse kin.

Uys is de man van Tannie Ma. Over hem wordt niet veel verteld, alleen dat hij zo nu en dan naar zijn schop slijpt en zijn sterke drank pakt. Dit moet in het geheim, want Tannie Ma is tegen sterke drank.Tijd

Dit boek speelt zich af in de tijd dat het is geschreven. Dat merk je doordat de afrikanen zich beginnen te verzetten tegen de blanken. Dit kan dus nooit erg lang geleden zijn.Plaats

Dit verhaal speelt zich in het begin bij Eva thuis af, daarna alleen nog maar In Afrika.Verloop tijd binnen het verhaal

Dit verhaal verloopt geheel chronologisch. Er zijn geen terug- of vooruitblikken.Perspectief

Dit verhaal is geschreven in de ikvorm. Hier volgt een citaat:

Nu de batterijen van mijn Afrikaans zijn opgeladen, word ik meer beschouwd als een van hen. Of ik nu wil of niet, ze maken mij hun deelgenoot.Thema- motieven-boodschap auteur

Een motief is het steeds terug komende onderwerp racisme. Het grote probleem In Afrika.

Het thema is ook racisme. De schrijver wil duidelijk maken hoe een de sfeer in een land verpest kan worden door racisme.Samenvatting van het verhaal

De ikpersoon gaat met Eva mee naar Afrika, het land waar Eva van oorsprong woont. Ze gaan bij verschillende familieleden van Eva op bezoek. Overal gaat het gesprek voornamelijk over racisme.Spanning

Ik denk dat de auteur spanning probeert op te roepen door middel van het onderwerp. Naar mijn mening is er niks anders in dit boek wat je aan het lezen houdt.Titelverklaring

De titel is het beloofde land. De blanken vinden het beloofde land een land zonder zwarten. Citaat:" Over zijn opdracht in de Karoo, waar zijn huid gloeit als een oven, en over het witte land waar hij voor vechten zal." Eigenlijk gaat het hele boek over de racistische problemen in Zuid-Afrika. Het beloofde land voor de ikpersoon en Eva is Zuid-Afrika, maar dan zonder rassendiscriminatie. Citaat:" Daar wacht jouw ideale Zuid-Afrika. Op de nieuwe begraafplaats liggen alle kleuren door elkaar."Realiteit

Dit verhaal is zeer realistisch. Dit is echt gaande In Afrika.Beoordeling

Ik vind dit een enigszins leuk boek. Dat komt door het onderwerp. Ik vind het taalgebruik gemakkelijk, behalve als er iets door de mensen wordt gezegd, dat is heel onduidelijk. In het geheel genomen vind ik het niet echt een leuk boek.Gegevens auteur

Adriaan van Dis werd op 16 december 1946 in bergen geboren. Achtereenvolgens bezocht hij de mub, rijkskweekschool en de gemeente hbs te Hilversum. Na de respectieve diploma's behaald te hebben, vertrok hij naar Amsterdam om daar de MO-Nederlands te gaan doen.

Hier zijn een aantal boeken die geschreven:

De rat van Arras (1986)

De vraatzuchtige spreekt (1986)

Brief zonder gieten (1986)
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen