Boekverslag : Hella S. Haasse - Oeroeg
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1396 woorden.

Boeksignalement:

auteur

Hella S. Haasse

titel (inc. evt. ondertitel)

Oeroeg

(evt.) motto

N.v.t.

(evt.) opdracht

N.v.t.

genre

Novelle

jaar van eerste uitgave

1948

gelezen uitgave

Grote Lijsters 2000, ISBN 9001 55252 8

omvang en indeling

Het boek bestaat uit 77 bladzijden. Er is geen hoofdstuknummering aanwezig, maar er bestaat wel een zekere hoofdstukverdeling door middel van regels wit tussen de alinea’s.Inhoud in max. tweehonderd woorden:

Het verhaal gaat over de vriendschap tussen de ik-figuur en de inlandse jongen Oeroeg in Nederlands-Indië. Oeroeg en de ik-figuur groeien samen op op de onderneming van de vader van de ik-figuur. Ondanks het grote verschil in standaard zijn ze beste vrienden. Wanneer de vader van Oeroeg, één van de werknemers op de onderneming, omkomt bij een ongeluk besluit de vader van de ik-figuur hem met zijn zoon mee naar de basisschool in Soekaboemi te sturen. Na hun basisschool gaan de jongens naar een internaat in Batavia en volgen daar een verschillende opleiding. Oeroeg gaat zich steeds merkwaardiger gedragen. Hij verzet zich tegen de Nederlandse immigranten en sluit ook de ik-figuur buiten. De twee jongens groeien uit elkaar, ondanks alle leuke avonturen die zij vroeger samen meegemaakt hebben. Als de ik-figuur na zijn studie in Delft aan de technische universiteit terugkeert naar zijn geboorteplaats in Indië maakt Oeroeg hem goed duidelijk dat hij daar niet meer welkom is.Beknopte analyse:

hoofdperso(o)n(en) met karakteristiek

De ik-figuur is de zoon van de directeur van een onderneming op Kebon Djati in Indië. Het is een Nederlandse blonde jongen. Over de ik-figuur wordt in het boek maar weinig verteld. De ik-figuur geeft in het boek vooral een beschrijving van zijn vriend Oeroeg, hij is de hoofdpersoon in het verhaal. Oeroeg is een Indonesische jongen, de oudste zoon uit een groot gezin. Oeroeg is klein, mager, gespierd en donker van kleur. Zijn ouders werken op de onderneming. Hij is erg intelligent en leergierig. Normaalgesproken is het een stille jongen wie niet veel van zich bloot geeft, maar soms doet hij zich anders voor dan hij is zoals tijdens zijn periode op het internaat in Batavia.

vertelperspectief: soort / bij wie?

In het verhaal wordt het vertelperspectief van de ik-verteller gebruikt. Het vertelperspectief ligt bij de ik-figuur, je ziet alles door de ogen van de ik-figuur.

tijd en plaats van handeling

Het verhaal speelt zich ongeveer af tussen 1920 en 1946. De ik-figuur keert na zijn studie in Delft voor de laatste keer terug naar Indië vlak na de Tweede Wereldoorlog van 1941-1945. Toen was hij ongeveer 27 jaar, dus begint het verhaal rond 1920 toen hij nog een kleuter was.

Het verhaal speelt zich af in Indië. De jongens groeien op in Kebon Djati, een dorpje diep in het bergland van de Preanger. Ze gaan naar school in de stad Soekaboemi.

Vertelvolgorde

Het verhaal is chronologisch geschreven. Het is eigenlijk een grote flashback want het verhaal is helemaal in de verleden tijd geschreven, de ik-figuur kijkt terug op zijn jeugd met Oeroeg.

Thema

Het thema van het boek is vriendschap en vervreemding. Er bestond een grote vriendschap tussen de ik-figuur en Oeroeg. De ik-figuur vertelt hoe de vriendschap tussen Oeroeg en hem ontstond en weer verdween.

hoofdgedachte (strekking)

De ik-figuur komt er achter dat hij Oeroeg nooit goed heeft gekend. Het verschil in ras is toch moeilijker dan het lijkt.

verband met titel en evt. motto

De titel ‘Oeroeg’ is ook de naam van de hoofdpersoon, de vriend van de ik-persoon om wie het hele verhaal gaat.Bijlage 1: Literaire context over schrijfster en boek1 Beknopte biografieHelène Serafia Haasse werd op 2 februari 1918 geboren in Batavia, in het toenmalige Nederlands-Indië. Haar vader Willem Hendrik Haasse was inspecteur van financiën, en haar moeder Katherina Diehm-Winzenhöhler was pianiste. Toen Helène nog klein was woonde ze met haar familie in Nederlands-Indië. Vanaf 1924 woonde ze 4 jaar lang samen met haar broertje bij haar grootouders in Nederland. Weer terug in Indië bracht zij veel tijd door met het lezen van historische romans en het schrijven en opvoeren van toneelstukken.

In 1938 ging zij Scandinavische taal- en letterkunde studeren in Nederland. In 1941 brak zij deze studie af en ging naar de toneelschool. Na haar school speelt ze in verschillende toneelstukken, maar in 1944 stopt zij hiermee zodat zij al haar tijd aan het schrijven kan wijden. In datzelfde jaar trouwt Helène met Jan van Lelyveld. Ze krijgen 2 dochters. In de periode tussen 1981 en 1990 woont Helène met haar man in Frankrijk, waarna ze weer terugkeert naar Nederland.

(http://www.querido.nl)2 Beknopte primaire bibliografie

1948 Oeroeg (novelle) Querido

1954 Zelfportret als legkaart (essay) De bezige bij

1968 Een draad in het donker (toneel) Querido

1992 Heren van de thee (roman) Querido

1994 Transit (novelle) Querido

1996 Ogenblikken in Valois (autobiografische teksten) Querido 1997 Zwanen schieten (roman) Querido

(Verheij, 1997)3 Algemene thematiek

Hella Haasse heeft vooral veel geschreven over de omstandigheden in Nederlands-Indië, zoals het kolonialisme. Daarbij speelt vervreemding een grote rol in boeken zoals 'Oeroeg' en 'Heren van thee'.

(Verheij, 1997)4 Plaats van het gelezen boek in het oeuvreIn 1947 zond Hella Haasse haar novelle 'Oeroeg' in naar een jury die deze in 1948 als boekenweekgeschenk verkoos. Hiermee werd zij bekend bij het grote publiek.

'Oeroeg' wordt ook wel een fictieve, historische roman genoemd. De werken van Hella Haasse zijn globaal onder te verdelen in fictief, vroege historische romans, essays en beschouwingen, 'documentaire' historische romans, en tot slot een klein aantal poëziebundels en toneelstukken.

(Truijens, 1997)5 Plaats van de auteur in de literatuurgeschiedenisIn de loop van het schrijverschap verschenen er van Hella Haasse zo'n 65 titels. Zij is altijd een veelgelezen auteur geweest, en niet alleen in Nederland. Een aantal romans zoals 'Oeroeg' en 'Het woud der verwachtingen' werd onder andere vertaald in het Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Welsh, Maleis en Hongaars. Na eerst beschouwd te zijn als een talentvol maar ouderwetse schrijfster, staat zij sinds de jaren '80 bekend als een van de grootste nog levende auteurs in Nederland. Sinds die tijd ontvangt zij veel bekroningen en wordt zij gevraagd voor veel erefuncties en gastdocentschappen.

(Truijens, 1997)

6 Secundaire bibliografie- http://www.querido.nl/Biografie/Haasse.html, 18-10-01

- Truijens, Aleid, "'Hella S. Haasse' De school van de literatuur", Nijmegen, 1997

- Verheij, Klaar, "'Heren van de thee' Analyse en samenvatting van literaire werken", Laren, 1997Bijlage 2: VerwerkingsopdrachtIk heb gekozen voor de verwerkingsopdracht 3 op pagina 18 van het Basisboek Metropool.

Deze opdracht gaat over de maatschappijvisie.De ik-figuur in het boek is oorspronkelijk Nederlands, maar hij woont in Kebon Djati, een dorpje in Nederlands-Indië. Zijn vader is baas van een bedrijf. Oeroeg is de zoon van één van de inlandse werknemers op het bedrijf. Oeroeg wordt door de ik-figuur beschouwd als vriend, Oeroeg ziet er anders uit dan hij, maar dat is voor hem geen probleem. De jongen groeien op als vrienden. De enige die deze vriendschap niet op prijs stelt is de vader van de ik-figuur. Hij vindt dat Oeroeg minderwaardig is een zijn zoon en dat de jongens niet met elkaar om moeten gaan. De eerste verschillen worden duidelijk als de ik-figuur schoollessen krijgt en Oeroeg niet. Dit maakt Oeroeg een beetje jaloers, want hij zou ook graag lessen krijgen. Wanneer de jongens een aantal jaar later in Batavia een opleiding volgen keert Oeroeg zich steeds meer van de ik-figuur af. En hun contact verzwakt. Oeroeg is niet meer geïnteresseerd in de ik-figuur, terwijl de ik-figuur nog graag vrienden wil blijven. Als de ik-figuur na zijn studie in Delft terugkeert naar Kebon Djati wordt hij bijna neergeschoten door Oeroeg, Oeroeg wil hem niet meer in zijn land zien.Voor ik dit boek had gelezen dacht ik dat het meestal de immigranten zijn die geen andere rassen dulden, dat zij hun ras beter vinden dan de inlanders, meestal donkere mensen. Dit beeld zie je wel bij de vader van Oeroeg, hij heeft een bedrijf en vind alle donkere mensen minder waard dan hij. In het boek zie je juist dat Oeroeg niets meer te maken wil hebben met de blanken, terwijl de ik-figuur de vriendschap wel wilt bewaren. Ik had van tevoren niet verwacht dat het ook zo kon gaan, in plaats van dat de blanke immigrant de inlanders alleen kleineert. Ik denk dat dit in het boek zo is omdat de schrijfster zelf ook in Nederlands-Indië heeft gewoond, en het beste voor heeft met de inlandse bewoners.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen