Boekverslag : Bram Stoker - Dracula
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 792 woorden.

1 Verklaring van de titel: Het boek heet Dracula, omdat het over een graaf gaat die Dracula heet. Dracula is een vampier en de andere hoofdpersonen proberen hem uit te schakelen.2 Wie zijn de hoofdpersonen? Graaf Dracula. Hij is een vampier die woont in een kasteel in Transylanvia. Als Dracula een slachtoffer in de nek bijt en bloed opzuigt, veranderd deze ook in een vampier. Dracula heeft een heel wit gezicht, rode lippen en scherpe hoektanden. Dracula kan zichzelf ook in andere gedaantes voordoen.Jonathan Harker. Hij is een advocaat. Hij moet naar Dracula toe om hem een huis in Londen te verkopen. Hij kan ternauwernood uit het kasteel van Dracula ontsnappen. Later helpt hij mee om Lucy en Dracula uit te schakelen.Mina Murray, later Mina Harker. Zij is de verloofde van Jonathan. Zij wordt ook gebeten door Dracula, maar als Dracula is uitgeschakeld, wordt zij geen vampier meer.Lucy Westen. Lucy is de beste vriendin van Mina. Lucy is erg gewild bij de mannen. Zij wordt gebeten door Dracula, sterft en veranderd in een vampier. Jonathan, Mina, Arthur, Quincey, Jack en van Helsing schakelen haar uit en zorgen dat haar ziel naar de hemel gaat.Arthur Holmwood is de verloofde van Lucy. Hij helpt ook mee Lucy en Dracula uit te schakelen.Quicy Morris is een Americaan die Lucy ook ten huwelijk heeft gevraagd.Dr. Jack Seward is een arts die werkt in een gekkenhuis. Hij probeert Lucy beter te maken en later haar samen met de anderen uit te schakelen.Professor van Helsing is een dokter uit Amsterdam. Hij probeert Lucy ook te genezen. Hij weet veel van vampieren en ook hoe je ze uit moet schakelen.Renfield is een gek die in het gekkenhuis bij dr. Seward zit. Hij wordt ook gebeten door Dracula3a) Waar en wanneer speelt het verhaal zich af: In Transylvania in en rond het kasteel van graaf Dracula en in Engeland in Whitby. Hier wonen of verblijven de hoofdpersonen.

Het speelt zich ongeveer 500 jaar geleden af. De graaf is in 1430 geboren.3b) Is dit van belang voor het verhaal? Ja, de mensen hadden nog niet zoveel luxe. Het verhaal rijkt realistischer, omdat je weet dat het zich in deze tijd niet af zou kunnen spelen.4 Wat voor soort verhaal is het?

B.v. een detective, een historisch of romantisch verhaal, science fiction, enz.

Horror5 Samenvatting (50-100 woorden) Doe dit op een apart blad.

Jonathan Harker werkt voor advocaat mr. Hawiks. Hij moet naar Transylvania om graaf Dracula te bezoeken. Deze wil een huis kopen in Londen. Hij wordt per trein en koets naar zijn kasteel vervoerd. Dracula is redelijk aardig, maar heeft wel vreemde gewoontes. Jonathan moet een tijd bij de graaf blijven en het wordt steeds enger. Hij ontdekt dat de graaf een vampier is en wil zo snel mogelijk weg. Het lukt hem uiteindelijk wel te ontsnappen.

De graaf reist ondertussen per boot naar London.

Mina Murray is de verloofde van Jonathan. Zij is erg bezorgd om hem. Met haar vriendin Lucy gaat het ook niet goed. Zij is gebeten door Dracula en zal langzaam sterven en in een vampier veranderen. Als Mina nieuws van Jonathan hoort gaat zij meteen naar hem toe. Ze trouwen in Transylvania en keren samen toe. Mr. Hawiks sterft, net als Lucy. Ondanks de hulp van dr. Jack Sewards, haar verloofde Arthur en professor van Helsing. Na Lucy’s dood worden veel kinderen in hun keel bebeten. Van Helsing weet dat dit werk is van Lucy. Hij wil Lucy echt doden zodat haar ziel naar de hemel gaat en niet blijft ronddolen in Whitby. Door haar keel open te snijden en heilig brood om haar heen te verspreiden lukt het hem. Nu wil hij Dracula ook voorgoed doden. Samen met Jack, Jonathan, Arthur, en Quincey gaat hij naar hem toe. Mina mag uit eigen veiligheid niet mee en gaat op bezoek bij Renfield de gek. Dracula komt ook bij Renfield en op een nacht bijt hij ook Mina. Mina is zich er van bewust dat zij ook in een vampier zal veranderen en probeert er alles aan te doen dit tegen te houden. Dracula is ondertussen weer terug gegaan naar Transylvania. Van Helsing, Jack, Jonathan, Mina, Arthur en Quincey proberen hem nog te vinden op zee, maar dat lukt niet. Ze gaan naar Dracula’s kasteel in Transylvania. Van Helsing en Mina gaan samen per koets. Om Mina heen ligt een cirkel van heilig brood om de vampiers tegen te houden. Rondom het kasteel zwerven de zigeuners die het eerder in het verhaal Jonathan ook al moeilijk hadden gemaakt. Met z’n allen schakelen ze Dracula en de zigeuners uit en Mina wordt geen vampier en leeft nog lang en gelukkig met Jonathan en vrienden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen