Boekverslag : Bertus Aafjes - Een Lampion Voor Een Blinde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 860 woorden.

Eerste druk

1973



Titel verklaring

Een lampion voor een blinde en is geschreven door Bertus Aafjes. De

eerste druk was in 1973, er is geen motto maar wel een ondertitel,

namelijk "De zaak van de Hollandse heelmeesters". De titel is te

verklaren aan de hand van de methode waarmee rechter Ooka de

moordenaar ontmaskert. Ooka weet wie de moordenaar is, maar het te

proberen heeft net zo weinig zin als een lampion voor een blinde.

Toch lukt het Ooka door voor te stellen dat de blinde Kikoeko maar

aan één oog blind is. De ondertitel is heel makkelijk te verklaren.

Rechter Ooka beschouwt dit natuurlijk als een rechtszaak en alles

draait om de twee Hollandse heelmeesters. Er is ook een opdracht. Die

luidt: Opgedragen aan de cultureel attaché bij de Nederlandse

Ambassade de Tokio Charles van der Sloot en zijn Vrouw Terry. Deze

twee zullen waarschijnlijk geholpen hebben met de feiten omtrent de

toestand in Decima rond die tijd.



Opbouw

Het boek is opgebouwd uit 5 titelloze hoofdstukken. Bij het begin

van elk hoofdstuk staat het nummer ervan, versierd met drie,

vermoedelijk Japanse, figuurtjes. De hoofdstukken zijn chronologisch

opgebouwd.



Samenvatting

Rechter Ooka gaat naar Decima op bezoek bij de Factorij der

Hollanders om hun te begeleiden naar Edo. Hij ontmoet eerst Simon

Slingeland, de kapitein, die hem vertelt over een probleem. Er zijn

namelijk twee heelmeesters, waarvan één op Japan moet worden

aangesteld en Simon weet niet wie dat zal moeten zijn. Daarna

spreekt Ooka met de jonge heelmeester Jan Oranje, die hem vertelt

dat hij een document in zijn bezit had betreffende zijn aanstelling

in Japan, maar dat deze ontstolen is door de kok van het schip De

Liefde in opdracht van heelmeester Badings. Met deze heelmeester

spreekt Ooka vervolgens. Badings vertelt hetzelfde verhaal aan Ooka

maar toch precies het tegenovergestelde. Aan het avondeten vertelt

Ooka het verhaal van de blinde getuige. Tijdens dat verhaal ontdekken

Oranje en Badings beide de volmaakte misdaad. Rechter Ooka ziet het

ook en verwacht dat deze gepleegd zal worden in de eerste

pleisterplaats, omdat daar een blinde kamenierster werkt, kikoeko

genoemd. Toch weet Ooka niet te voorkomen dat Badings Slingeland

vermoord en m.b.v. Kikoeko de schuld op Oranje schuift. Ooka doorziet

Badings en weet hem alsnog te overbluffen. Badings ontloopt zijn

straf en wordt een Boeddhistische monnik. Oranje wordt heelmeester.



Tijd

De tijd is niet-chronologisch, want er is een flash-back aanwezig

van blz. 65 t/m 67, waarin Ooka vertelt over de zaak van de blinde

getuige. De flash-back heeft als functie de ingeving te verklaren,

die Badings tot de volmaakte misdaad brengt. Het verhaal speelt

ergens in de 17e of 18e eeuw, ten tijde van de Hollandse factorij in

Japan.



Ruimte

Enkele belangrijke ruimtelijke elementen in Een lampion voor een

blinde zijn de haikoes die tijdens het verhaal voorgedragen worden en

de cultuurverschillen tussen Japan en Nederland. De haikoes hebben

als functie het leven in een notedop te geven en lopen daar ook

parallel mee. Er zijn veel contrasten tussen Japan en Nederland,

bijvoorbeeld tussen de Japanse saké, de rijstwijn en de Hollandse

Jenever, en tussen de Goudse pijp, die Simon Slingeland rookt, en de

Japanse pijp die rechter Ooka rookt. Deze verschillen hebben als doel

de motieven van Badings voor de moord te verklaren en de motieven die

Oranje zou hebben. Zij zijn beide een beetje Japans geworden, hoewel

Oranje het nog moet worden.



Personen

-Ooka, Een rechter die echt heeft bestaan. Alles wat over hem gezegd

wordt is positief; hij is scherpzinnig, hoffelijk en wordt zelfs een

levende legende genoemd. Het enige negatieve zou kunnen zijn dat hij

een moordenaar zijn gerechte straf laat ontlopen, maar daartegenover

staat dan natuurlijk zijn menslievendheid.

-Simon Slingeland, De kapitein, het opperhoofd van de Nederlandse

factorij in Nagasaki. Het is een ontzettend openhartig man, drinkt

veel maar heet een vrolijke dronk. Ook heeft hij een klein hart, hij

wil het besluit wie er heelmeester moet worden maar niet maken. Aan

het eind van het verhaal sterft hij.

-Jan Oranje, Één van de twee heelmeesters. hij is van oorsprong een

strateeg, daardoor brengt hij Badings op het idee van de perfecte

misdaad. Rechter Ooka brengt hem als eerste in verband met

kersebloesem. Ook wordt hij beschreven als een ietwat vrouwelijk en

ook kinderlijk persoon. Hij wordt uiteindelijk heelmeester op Japan.

-Everhard Badings, De andere heelmeester. Hij houdt van Japan als

zijnde zijn vaderland. En nog meer van de beide boeken die hij wil

schrijven. Dit laatste wil hij zo graag afmaken dat hij er zelfs een

moord voor overheeft. Hij wordt later een Boeddhistische monnik, om

alsnog zijn boek te voltooien.

-Kikoeko, Kamenierster in de eerste pleisterplaats. Zij is blind

aan beide ogen en heeft daardoor een sleutelfunctie in dit verhaal.

Zij is dan namelijk de kroongetuige in de moord op Simon Slingeland,

zo uitgedokterd door heelmeester Badings. Over haar karakter is niets

bekend.



Perspectief

Op het eerste gezicht lijkt dit een subjectief-ik perspectief, want

we zien alles door de ogen van rechter Ooka en we kennen allen zijn

gevoelens en zijn gedachten. Uit blz.75 t/m 84 blijkt echter dat we

te maken hebben met een objectief-(hij) perspectief met een alwetende

verteller, omdat Ooka bij deze gebeurtenis helemaal niet aanwezig is.



Motieven

-Moord

-Liefde voor een land

-Machteloosheid

-Blindheid

-De volmaakte misdaad



Thema

Hoe iemand uit machteloosheid tot krankzinnigheid gedreven wordt en

de volmaakte misdaad begaat.



Stijl

Bertus Aafjes schrijft in een duidelijke vlotte stijl met een

afwisselende zinsbouw. Toch kun je wel merken dat dit uit het oogpunt

van een Japanner is geschreven, bijvoorbeeld aan de beschrijving van

de aardappels en het Delfts Blauw. De woordkeus is af en toe vrij

"kennisvragend" met woorden als heelmeesters, sjogoen en haikoe.



Genre

Het boek is een misdaadroman want het geheel draait om de volmaakte

misdaad van Badings.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen