Boekverslag : Emile Degelin - De Bevrijding
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 849 woorden.

Titel

De BevrijdingAuteur

Emile Degelin

geb: 1926 te Diest (B)
    Uit vrije wil zal de mens nooit anders gaan leven om te ....overleven. Alleen dwang of nood kunnen de vereiste mentaliteitsverandering teweegbrengen.
De invasie (blz 7):

Johannes Wouters, 15 jaar, staat naast een woonwagen te kijken naar Tamara die op een paard voortgalloppeert, getrained door een oudere man met het touw in z'n hand. Tamara, een halfwilde, vraagt of ze zijn cowboy-gordel krijgt. Na het openen van haar truitje, en het tonen van haar meisjesborsten, krijgt ze hem. Johannes komt te laat op school door dit oponthoud, en krijgt strafwerk.In huis is er vaak ruzie. Vader is niet thuisgekomen die nacht. Hij praat nooit met Heleen en Godelieve, de halfzussen van Johannes. Jenny is zijn zus. Moeder, Veerle Wouters, ondertekent zijn strafwerk.Johannes helpt bij het Circus Corita, bij Tamara, hoewel hij eigenlijk op school had moeten zijn. Een politie komt hem halen. Van het circus krijgt hij een slang mee, Bea, die hij in z'n schooltas verstopt. Als vader thuiskomt is er direct weer ruzie. Het is 9 april 1940. Hij heeft voor iedereen een gasmasker meegebracht, ook voor Maria de meid.De repressie (blz. 33):

Omdat de oorlog dreigt, wil vader huizen verkopen die hij verhuurt. Moeder weigert, ze wil eerst met haar notaris spreken. In één ervan leeft mevrouw van Noten, vaders maîtresse. Johannes snijdt tijdens een ruzie z'n polsen door. Vader onderbreekt z'n ruzie met moeder als ze hem zien. Moeder belooft: ik ga scheiden. Johannes wordt drie dagen van school gestuurd, wegens onzedelijke handelingen en een dagboek dat in handen is gekomen van de directeur.Thuis komt een buurvrouw vragen of ze even mag bellen: Vera Edeling, getrouwd met Erik. In het huis worden enkele kamers omgebouwd tot schuilkelders.De blitzkrieg (blz 59):

De oorlog begint. Jonge mannen worden opgeroepen het westen te verdedigen. Erik gaat, net als vader. Vera toont Johannes dat ze Bea heeft laten gaan. In de drassige wei maakt ze meer kans te overleven dan opgesloten. Tijdens een speelse wandeling ontdekt Johannes dat hij verliefd op Vera is, en zij weet het.Hun huis ligt niet strategisch, tussen het vliegveld en het station. Ze verhuizen naar Gust, een neef van moeder, en z'n vrouw Marie. Johannes streelt voor het eerst van z'n leven de borsten en het geslacht van het meisje Carla, een 17-jarige die met haar familie ook bij Gust inwoont. België capituleert. Vader komt thuis. Hij heeft een kort briefje bij van Erik. Die is naar Engeland vertrokken. Om te voorkomen dat er Duitsers ingekwartiert worden bij Eva, komt Heleen met het voorstel dat Johannes bij haar in moet gaan wonen.De bevrijding (blz. 91):

Johannes woont bij Vera in. Hij vertelt haar dat hij van haar houdt. Zij weet het. Dagelijks gaan ze naar boer Vaes en z'n vrouw Fiorine voor melk en eten. Deze hebben een zoon Vic die achterlijk is. Tijdens het gras snijden voor de konijnen ontdekken ze het lijk van een Engelse piloot. Ze begraven het en platen op het graf drie dennen. Z'n valscherm nemen ze mee. Johannes droomt 's nachts dat hij het gezicht ziet van de dode piloot. Op het valscherm bemint hij Vera.Herr Standk is bij vader ingekwartierd. De school is weer begonnen. Johannes wil er niet naar toe. Alles is toch anders gelopen dan hij heeft geleerd. Vera zegt:"Scholen en mensen veranderen alleen onder dwang". Al snel wordt Johannes bij de directeur geroepen. Buren hebben verteld dat hij bij een vrouw woont die met een gescheiden man is getrouwd. Johannes zegt:" Zeg tegen die buren dat ik haar bemin en zij mij!" Hij wordt van school gestuurd.De hakenkruizen defileren door Europa. Johannes z'n bed blijft onbeslapen. Z'n kleren hangen bij Vera.Carla komt op bezoek als Johannes alleen thuis. Ze kleedt zich uit en wil met hem vrijen. Hij wil niet. Dan bekent ze dat ze zwanger is, verkracht door haar pleegvader. Ze heeft geprobeerd hem te strikken. Ze bezoeken samen de vroedvrouw. Op weg terug is er iemand in het water gevallen. Johannes duikt hem op, maar het is te laat. Als hij later de dokter kunstmatige ademhaling ziet uitvoeren, ontdekt hij dat hij precies de verkeerde techniek heeft toegepast.Vera ontvangt een brief van Erik. Ze zegt dat ze van Johannes houdt, maar dat hij beter terug naar z'n ouders kan gaan. In de vakantie helpen ze samen bij boer Vaes. Vic heeft inmiddels leren lezen van Vera. Ze vrijen vaak op de korenschoven, zolder enz. Johannes z'n familie komt op bezoek. Als hij met Jenny gaat paardrijden, ontdekken ze koffers met handgranaten en kogels. "Ze zijn gevaarlijk", zegt boer Vaes,"kinderen laten ze ontploffen en de dode vis komt boven". Vera probeert er een. Dode vis komt boven, de wonderbaarlijke visvangst. Johannes gaat naar de boerderij om een mand. Als hij terugkomt ziet hij van verre al haar naakte lichaam, een hand en het hoofd afgerukt. Heeft Heleen 's morgens Vera vermaand? Is de granaat wel te vroeg afgegaan?
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen