Boekverslag : Connie Palmen - De Erfenis
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1846 woorden.

Primaire gegevens

Titel: De erfenis

Auteur: Connie Palmen

Uitgave: C.P.N.B./Prometheus

Ter gelegenheid van de Boekenweek 1999

Eerste druk: Amsterdam, 1999

Aantal pagina's: 96

Vertel tijd: 4uur

Verantwoording van mijn keuze

Ik had wel eens iets van Connie Palmen gelezen. Dat sprak me erg aan, dus ging ik naar de bieb om een boek van haar te lenen. Ik wilde graag de Wetten lezen, maar deze was helaas niet aanwezig. De erfenis sprak me meer aan dan de vriendschap die als enige ook aanwezig was. Na het lezen van de achterkant heb ik hem gelijk meegenomen.

In huis ben ik hem gelijk gaan lezen. Ik wilde weten wie die jonge man was, die de hoofdpersoon in dienst nam om 24 uur per dag voor haar te gaan werken. Hij zou haar verzorger, chauffeur, tafelheer, eerste lezer, secretaris en archivaris worden. Ik snapte niet hoe een man van in de dertig zijn leven zo wilde gaan leven. Samen met een zieke schrijfster in een huis gaan wonen en niet weten hoelang dat zal duren, leek me niet echt iets normaals wat je zomaar even doet.

Ook was ik benieuwd naar de manier waarop Lotte Inden, de schrijfster, samen met Max Petzler, haar gezelschap, haar laatste grote roman in elkaar zette.

Dat haar erfenis een zolder vol aantekeningen over de dood, de liefde, de verleiding, het geheim en de familie was, vond ik ook maar raar beschreven op de achterkant, ik snapte niet echt goed hoe dat een erfenis van iemand kon zijn.

In ieder geval vind ik het wel interessant om mee te aanschouwen hoe de ziekte, waar Lotte aan leidt, zich uitbreidt en wat die ziekte allemaal met haar doet, dit is natuurlijk niet heel erg leuk, maar wel schokkend en motiverend, denk ik.

Connie Palmen heeft Nederlands en ook filosofie gestudeerd. Vooral dit laatste vind ik zelf al heel erg interessant en wilde de manier van schrijven van haar bekijken.Inhoud de erfenis

Ø Tijd en ruimte

Het verhaal speelt zich af in Nederland eind 20ste eeuw. Lotte Inden woont in een grachtenpand, door haar succes als schrijfster. Hier speelt zich dan ook het grootste gedeelte van het verhaal af. In dit grachtenpand had Max zijn eigen etage. Verder waren Lotte en Max veel in het buitenhuis van Lotte in Bretagne. Omdat het hele verhaal in de verleden tijd is verteld, ben je niet echt aanwezig op de vertelde plek en speelt het zich niet echt daar af. Ik had wel echt het gevoel dat het verhaal is verteld vanachter het bureau van Max, na de dood van Lotte dus, toch werd dit niet duidelijk gemaakt in het verhaal.

Ø De wijze van vertellen

Het verhaal wordt verteld door de ik-verteller, Max Petzler. Hij vertelt het verhaal achteraf, in de verleden tijd dus. In het begin van het verhaal kom je er dan ook al snel achter dat Lotte, op het moment dat Max (Connie Palmen)het schrijft, al dood is. Hij vertelt veel gesprekken na, die hij met Lotte voerde toen ze nog leefde, tot in de details en hij verwijst ook vaak naar allerlei schrijvers en wetenschappers. Dit omdat Lotte het daar veel over had.

Ø Spanning

De erfenis is geen super spannend boek. Ik kan me best indenken dat sommige mensen het een erg saai boek vinden. Wel bleef je lezen, omdat je wilde weten hoe Lotte zou overlijden. Dit was echter niet zo heel erg dramatisch en emotioneel verteld.

Ø Thema en motieven

Het thema: als je weet dat je binnen afzienbare tijd zal sterven, ga je op een zorgvuldigere manier met je tijd om. Ook besef je dan wat belangrijk is in je leven.

Dit is uit verschillende aspecten van het boek af te leiden. Ten eerste geeft de titel al aanleiding te denken dat het boek iets met de dood te maken heeft. De erfenis van Lotte is, omdat die uit herinneringen en citaten die ze belangrijk vind bestaat, eigenlijk een manier waarop ze haar leven wil afsluiten. De erfenis vormt haar hele geheugen.

Het tweede aspect zijn de discussies in het boek tussen Max en Lotte. Zo wordt Max kwaad op Lotte, als ze onverschillig reageert op kritiek op haar recent uitgegeven boek. Lotte zegt hierop dat het haar weinig meer kan schelen wat anderen van haar werk vinden. Ze heeft dus door haar ziekte beseft dat er meer belangrijke zaken in het leven zijn, dan je druk te maken op kritiek van anderen.

Ook de manier waarop Lotte haar tijd verbrengt is te vergelijken met dit thema. Lotte is alleen nog maar bezig met haar laatste roman en het op papier zetten van haar denkbeelden, meningen en gedachtekronkels.

Het motief voor dit thema is denk ik dat Lotte, door het achteruitgaan van haar gezondheid, graag naar haar vakantiehuis in Bretagne gaat. Ze denkt dat hierdoor haar lichaam nog enigszins herstelt. Ze wil de overgebleven tijd goed benutten, om nog meer extra tijd te creëren om haar roman af te ronden.

Ø Personages

· Lotte Inden: een succesvolle schrijfster en verdient hiermee ook haar kost. Ze woont in een grachtenpand waarvan ze een etage aan Max afstaat, in ruil dat Lotte vierentwintig uur per dag een beroep op hem kan doen. Lotte heeft namelijk een progressieve spierziekte.De zolder van Lotte is het archief van haar erfelijk materiaal. Zomers gaat Lotte naar haar zomerhuis in Bretagne. Lotte komt uit een katholiek gezin. Ze heeft met al haar drie broers een goede band. Haar ouders zijn 'eenvoudige mensen', zoals ze ze zelf noemt. Ook met haar ouders heeft ze een goede band. Haar grote liefde TT is overleden. Haar latere geliefde, Max, kan haar verdriet over TT niet wegnemen. Lotte rookt.

· Max Petzler: het boek is geschreven vanuit de ogen van Max. Hij 'vertelt' het verhaal. Max is een biseksuele man van in de dertig. Hij is neerlandicus en, tot het moment dat hij bij Lotte intrekt, ontevreden met zijn leven. Max komt uit een welgestelde familie en enigst kind. En had geen goede band met zijn ouders. Wel had hij een goede band met Margaretha, hij wilde haar graag als moeder.

· Margaretha Busset: een jeugdvriendin van de vader van Max, later is ze de beste vriendin van Max. Ze is psychiater en woont alleen. Ze vindt zich ongeschikt voor het opvoeden van kinderen, maar heeft Max vroeger vaak geholpen. Margaretha was de enige die de vader van Max de waarheid durfde te zeggen.

· De moeder van Max: een vrouw met een zwakke gezondheid en tegen haar man opkijkt en geen oog voor haar kind had. De vader van Max had alleen nog maar interesse voor zijn vrouw door al haar kwaaltjes. De moeder van Max deed alles voor haar man, maar was eigenlijk bang voor hem.

· De vader van Max: een gynaecoloog, die iedereen tegen hem in het harnas jaagde. Hij had de praktijk van de vader van Margaretha overgenomen. Samen met zijn vrouw gaat hij vaak naar zijn buitenhuis in Zwitserland, Max logeerde dan bij Margaretha. De vader van Max is ijdel.

· Tobias Tallicz: de overleden, grote liefde van Lotte. Ze noemde hem TT. Hij was jurist en schrijver van misdaadromans.

· Timmie: het jongste broertje van Lotte. Hij is een nakomelingetje en Lotte's liefde voor hem wordt bijna een obsessie. Hij is geschiedenisleraar.

· Just: een oudere broer van Lotte. Hij is acteur.

· Michael: ook een oudere broer van Lotte. Hij is dierenarts.

· De moeder van Lotte: een gelovige vrouw, die het beste met haar kinderen voor heeft en erg trots op ze is. Na de geboorte van haar laatste kind lijdt ze waarschijnlijk aan een postnatale depressie.

· De vader van Lotte: een gelovige man, die erg veel van zijn kinderen houdt en maakt zich vaak zorgen om ze.

· Axel Lantdauers: een oude vriend van Lotte en TT. Volgens Max benijdde hij Axel af en toe. Ze mochten elkaar niet echt.

Ø Titel, ondertitel en motto

De erfenis, de titel, heeft geen onder titel. Ook stond er geen motto in het boek vermeld.

Om de titel te verklaren moet eerst worden uitgelegd wat het precies in houdt. De erfenis van Lotte Inden is geen materiële erfenis, maar een geestelijke erfenis. Het bestaat uit een rek met zwarte ringbanden waar Lotte haar herinneringen en onthouden citaten aan bepaalde lemma's bewaard.

Deze erfenis vormt een ondergrond voor haar laatste roman, maar deze mag niet doorschemeren in het boek. Max is onder andere in dienst genomen om het erfelijk materiaal compleet te krijgen.Persoonlijk beoordeling

De erfenis is een snel weglees boekje. Het 94 pagina dikke boek heeft geen hoofdstukken. Dit vond ik niet zo heel erg storend. Toen ik merkte dat het al bijna uit was ben ik rustiger gaan lezen, ik vond het namelijk erg leuk en interessant om te lezen en vond het jammer toen ik het uit had. De manier van schrijven van Connie Palmen vind ik erg leuk. Wel vond ik het soms lastig te begrijpen en erg gecompliceerd. Door allerlei verwijzingen naar schrijvers en wettenschappers werd het erg vermoeiend. Vooral omdat ik de meeste hiervan niet ken.

Ik vind de titel voor het boek goed gekozen. Het geeft bijna de gehele inhoud van het boek weer. Het hele boek gaat over de belevenissen van de ikpersoon, Max, maar toch kom je niet veel over hem te weten, maar meer over Lotte.

Als Lotte Inden te horen krijgt dat ze ongeneselijk ziek is, besluit ze Max in dienst te nemen. In de laatste periode van haar leven wil zo een grote roman in elkaar zetten. Max helpt haar hierbij. Lotte vindt dat nu ze weet dat ze niet zolang meer te leven heeft, ze haar leven zo goed mogelijk moet indelen. Ze geniet er meer van. Aan de ene kant vindt ik het wel goed dat als je zoiets te weten komt, je alleen nog maar leuke dingen gaat doen. Maar als je een fataal auto-ongeluk krijgt, dan heb je je daar ook niet op kunnen voorbereiden. Ik zou niet weten wat ik zelf zou doen als ik in zo'n situatie zit. Ik denk dat ik wel gewoon door zou gaan met mijn normale leven, maar wel alle dingen zou doen die ik leuk vind en nog zoveel mogelijk nieuwe ervaringen op doen, misschien zou ik ook wel een boek willen gaan schrijven, alleen jammer dat ik daar denk ik niet toe in staat ben.

Ik vind dat Lotte een hele mooie erfenis heeft nagelaten aan haar nabestaande. Haar laatste woorden waren: 'Ik wacht op je in het boek.'. Ik denk dat het voor de nabestaanden heel fijn is dat ze een boek heeft nagelaten en een archief vol erfelijk materiaal heeft. Je kunt zo nog even heel dicht bij haar zijn, want het boek dat is zij en dat zijn haar gedachten. De persoon Lotte wordt zo minder snel vergeten.Bibliografie

Om tot dit verslag te komen heb ik geraadpleegd:

· Het boek zelf: 'De erfenis' Door: Connie Palmen

· Recencies: 1. De groene Amsterdammer (10-03-'99)

'Op eigen sap'

2. Het parool (09-03'99)

'Open haard, goede wijn, diepzinnig gesprek'

· Internet: www.Scholieren.com

www.poetryalive.nlBibliografie van Connie Palmen

1991 De wetten, roman

1992 Het weerzinwekkend lot van de filosoof Socrates, non-fictie

1995 De vriendschap,roman

1998 I.M., roman

1999 De erfenis, romanAndere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen