Boekverslag : Louis Couperus - Psyche
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1006 woorden.

Titel: Psyche

Schrijver: Louis Couperus

Jaartal: 18981.SAMENVATTING VAN HET BOEK.

Het boek gaat over Psyche, de derde dochter van de koning van het rijk van het verleden. Ze heeft vleugeltjes, maar kan niet vliegen. Dan leert ze het paard Chimera kennen en ze gaat er op vliegen.

Als haar vader gestorven is en haar oudste zus aan de macht komt vlucht ze weg met het paard. Maar omdat hij nooit op dezelfde plek mag blijven laat hij haar achter in de woestijn. Ze huilt en huilt, ze huilt parelen van onschuld, en de koning van het rijk van het heden, Eros, volgt de stroom en ziet haar. Ze trouwen en leven lang gelukkig in het rijk van het heden. Dan echter wordt Psyche verleidt door een Sater om bij hun in het bos te komen. Ze doet dit en verlaat Eros om de bruid van Bacchus te worden. Eros sterft van verdriet en met hem gaat ook het rijk van het heden dood. Psyche viert feest met de boslieden en laat zich zelfs verleiden om haar vleugeltjes eraf te knippen.

Dan krijgt ze spijt en vlucht ze weg met een hart vol schuldgevoelens en een brandende ziel. Zij die eens parelen huilde in haar onschuld, huilt nu juwelen als teken van haar zonde. Ze vlucht terug naar het kasteel waar haar zus, Emeralda, heerst. Emeralda had bij haar geboorte een hart van robijn gekregen en is een kille op juwelen beluste “machine” zonder enig menselijk gevoel. Psyche vraagt om vergiffenis bij haar zus. Deze zegt dat alles vergeven is als Psyche haar het onuitsprekelijke juweel, het mysterie der godheid brengt. Psyche gaat daarna naar Astra, haar tweede zus, een hele wijze vrouw, die nu echter al oud en verschrompeld is. Die nacht waakt Astra over Psyche.

De volgende ochtend daalt Psyche af, de onderwereld in alwaar ze het juweel kan vinden. Ze maakt een lange tocht langs een zee die later een helle vuurzee is en waar gedrochten in kronkelen. Ze vraagt telkens waar ze het juweel voor Emeralda kan vinden, en telkens luidt het antwoord: ijdelheid, ijdelheid. Gelouterd en gezuiverd door de vlammen keert ze terug, in wijs en heilig weten, naar het rijk van het verleden en ze snapt het antwoord.

In de hoofdstad heerst een soort panische vreugde. De triomftocht van de koningin komt eraan. Als deze op een span met 24 paarden ervoor in de stad komt werpen de mensen zich ervoor en zo worden ze geplet. Psyche vertelt haar zus dat het juweel slechts ijdelheid is en dat het niet bestaat. Emeralda wordt heel kwaad en rijdt haar dood. Ze gaat verder op haar vernietigingstocht en komt uiteindelijk in de woestijn waar ze zich te pletter rijdt tegen de sfinx.

Psyche herleeft en merkt dat ze haar vleugels weer heeft en dat ze kan vliegen. Chimera komt haar tegemoet en hij vliegt haar naar heel hoog, naar het rijk van de toekomst. Er staan twee mensen te wachten, haar vader en Eros. Ze omhelzen elkaar innig en zijn blij weer bij elkaar te zijn.

De blinde Astra kijkt een laatste maal door haar telescoop en ziet hun. Dan sluit ook zij de ogen voor de laatste maal.2.PERSONEN.De hoofdpersoon van het verhaal is

Psyche: de derde dochter van de koning, gezegend met vleugeltjes. Ze heeft het verlangen te vliegen. Ze is een beeld van schoonheid en blanke onschuld. Er is een tijd dat ze zondigt, maar op het eind is ze toch weer rein en wordt haar grootste wens vervuld: ze kan vliegen.Verdere bijfiguren zijn:

Eros: Koning van het rijk van het heden en echtgenoot van Psyche. Een knappe jongeling, eerlijk, nobel, kortom een prins in hart en nieren. Samen met Psyche woont hij een tijd gelukkig in zijn rijk. Als zij hem verlaat sterft hij. Maar aan het eind van het verhaal worden ze weer herenigd.Emeralda: Oudste zus van Psyche. Bij haar geboorte kreeg ze een robijn als hart geschonken. Het is een kille vrouw die uit is op macht en juwelen.Astra: middelste dochter, bij haar geboorte kreeg ze een ster als geschenk. Ze is heel wijs en daardoor in het begin erg hoogmoedig. Aan het eind is ze wijzer geworden en is ze wel weer aardig.Chimera: gevleugeld paard, aanbeden door Psyche. Op hem vliegt Psyche voor het eerst. Hij is er alleen als Psyche zuiver is.3.TIJDEr is niet een speciale tijd waarin het verhaal zich afspeelt. De tijd die verstrijkt is enkele jaren.4. PLAATS.Het verhaal speelt zich af in het rijk van het verleden en in het rijk van heden en een klein gedeelte in het rijk van de toekomst. Deze plaatsen zijn kenmerkend voor het verhaal omdat het verhaal hier om draait.5.HET VERTELSTANDPUNT.Het vertelstandpunt van het verhaal is auctoriaal. Er is dus een alwetende verteller.6. BOODSCHAP VAN HET VERHAAL.Ik denk dat het verhaal wil vertellen dat alles wat is het volgende moment al geweest is. Dat alles vergankelijk is. Hoe hebzucht en ijdelheid de mens kunnen aantasten. Er zit ook een beetje een kerkelijke boodschap in. Namelijk als Chimera Psyche vertelt dat hij niet mag rusten maar altijd moet vliegen, een taak die hem opgelegd is door een hogere macht, namelijk die van God. En ook dat je kan zondigen, maar als je echt berouw hebt en als je iets doet om je ziel te zuiveren het dan wel weer goed zal komen.7.MIJN MENING.Ik vond het een heel mooi boek. Het is een beetje een sprookje, een mythisch verhaal en dat spreekt mij wel aan. Alleen het taalgebruik was soms een beetje vaag maar voor de rest was het goed te begrijpen. Als Louis Couperus nog meer van deze boeken heeft geschreven dan zou ik er best nog wel eens een boek van willen lezen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen