Boekverslag : Louis Couperus - Extaze
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 769 woorden.

Titel

ExtaseDe auteur

Louis Marie Anne Couperus is geboren op 10 juni 1863 in Den Haag. Hij is gedeeltelijk opgegroeid in Nederlands-Indie van 1872 tot 1877. Hij heeft MO-Nederlands gestudeerd. Van 1893 tot 1914 verbleef hij grotendeels in het buitenland, voornamelijk in Frankrijk en Italie. Tijdens de eerste wereldoorlog verbleef hij in Den Haag.

Hij is zijn carriere begonnen als journalist bij Het Vaderland en de Haagsche Post. Hij is voor korte tijd redacteur van De Gids geweest en hij was mede-oprichter van het literaire tijdschrift Groot Nederland in 1903.

Hij heeft talrijke reizen gemaakt naar o.a. Japan.

Couperus wordt gerekend tot de tachtigers, hoewel hij buiten de groep van Kloos en De Nieuwe Gids stond. Evenals Van Deysel is Couperus een dandy. Hij schreef allegorische sprookjesromans. Ook heeft hij impressionistische literatuur geschreven, maar dit is erg onbeduidend. Wel zijn de naturalistische en realistische proza van veel betekenis. Zijn prozadebuut is Eline Vere, geschreven in 1889. Hij heeft o.a. ook geschreven: Noodlot (1890), Extase (1892), Psyche (1898), Fidessa (1899) en Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan (1906)

Noodlot is een wat oppervlakkige roman. Extase is een sterk impressionistische roman. En Psyche en Fidessa gaan beiden meer in de richting van de allegorie, beide boeken zijn uiterst verzorgd geschreven, dat typerend is voor de Jugendstil.Samenvatting

Cecile van Even is een weduwe met twee kinderen, bij een bezoek aan haar zwager ontmoet zij Taco Quaerts. Bij deze eerste ontmoeting vind zij hem onsympatiek, maar na een tijdje gaat ze van hem houden.

Quaerts ziet in Cecile een soort godin, Cecile vind dit niet altijd even prettig, maar zij ziet hem ook als een soort god. Zij wil tegen hem op kijken, maar Taco kijkt al tegen haar op.

Quaerts heeft twee kanten de goede en goddelijke kant en de "slechte" dierlijke kant. Als hij bij Cecile is toont hij de goede kant maar zonder haar toont hij zijn slechte kant.

Ze hebben een kortstondige "relatie", maar als Quaerts erachter komt dat Cecile geen godin is is hij bang hij ook als hij bij haar is zijn slechte kant zal tonen, daarom besluit hij te gaan reizen en vertrekt nadat ze afscheid hebben genomen.Titel

Extade, betekent geluk. Het boek gaat over een man en een vrouw die als ze bij elkaar zijn een vorm van Extase beleven, samen zijn ze heel erg gelukkig.Motto

De druk die ik las (grote letteruitgave van de schoolbibliotheek) had geen Motto, maar het motto zou "Aan het Geluk en het Leed te Zamen" moeten zijn.Thema

Het boek gaat over Extase, geluk en passie.Motieven

vergoddelijking van een persoon

de verschillende kanten die iemand kan hebben

de verschillende visies die je op een persoon kan hebbenKarakters

Cecile van Even: Zij is de weduwe waar het hele verhaal omdraait, ze krijgt een relatie met Taco Quaerts die heel anders is dan zij, maar toch begint ze van hem te houden.Taco Quaerts: Hij ziet Cecile als een godin en is alleen gelukkig als hij bij haar is.Dolf en Christie: De twee zoontjes van Cecile, dit zijn bleke magere kinderen.Mening

Het boek was op het eerste gezicht saai en langdradig, maar als je er eenmaal aan gewend raakt, dan valt het wel mee. Het is soms vervelend hoe sommige dingen beschreven worden, omdat het zo vreselijk aangedikt en uitgebreid is. Het is wel mooi verteld allemaal, en het is heel erg duidelijk wat de verschillende personages van elkaar vinden. Het is alleen jammer dat het boek niet in een stuk uit te lezen is, omdat het allemaal zo uitgebreid geschreven is. Dat is eenvoudig weg niet vol te houden.Zinnen

"Zij spraken over veel; over Emerson; over een gedicht van Van Eeden, in de Nieuwe Gids, over hun levensopvattingen." Het is grappig om te zien dat Couperus het hier over een schrijver heeft uit zijn tijd. Hieruit kan je dus opmaken, dat dit boek ook echt in die tijd afspeelt."Zij ontroerde zeer om de klank zijner stem, die, zacht gebroken, haar als in bekoring omwikkelde; zij ontroerde van hem daar te zien zitten, vullende met hemzelve, met zijn lichaam, zijn wezen, zijn bestaan, een ruimte in haar kamer, vlak in haar nabijheid." Hier is te lezen, dat Cecile echt verliefd is op Taco Quaerts, ze vindt het geweldig dat hij er is."Hij gaf zich geheel over aan het geluk; het weefde een atmosfeer om hem heen van zachte levenskalmte, een atmosfeer, waarin het leven kalm en hartstochteloos en rustig glimlachend wordt, als de lucht die fijn is omgoden." Dit beschrijft Taco, als hij bij Cecile zit.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen