Boekverslag : Hella Haasse - Oeroeg
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 963 woorden.

I Biografie van de schrijverDe schrijfster is geboren in 1918 en debuteerde in 1945, haar vader was ook schrijver. In 1948 kwam Oeroeg uit en later is dit ook het boekenweekgeschenk geweest. Belangrijk met betrekking tot het boek is het feit dat de schrijfster opgroeide in het tegenwoordige Indonesië.II Bibliografie van de schrijverEen aantal andere boeken die de schrijver heeft geschreven zijn:De scharlaken stad (roman, 1950), Huurders en onderhuurders (roman, 1971), Berichten van het Blauwe Huis (roman, 1986).

III Samenvatting van de inhoud1.Het verhaal speelt zich af in Nederlands-Indië. 2.Veruit het grootste gedeelte van het verhaal speelt zich af net voor de tweede wereldoorlog, maar het speelt ook even na de oorlog. 3.De hoofdpersonen zijn:

de ik-persoon:een verlegen persoon die denkt dat hij slimmer is en meer in de gaten heeft dan hijzelf denkt;

Oeroeg:inlandse jongen waarmee de ik-persoon opgegroeid als met een broer;

Lida:Nederlandse vrouw die haar geluk in Nederlands-Indië zoekt maar daar niks van de maatschappij begrijpt, ze neemt Oeroeg onder haar hoede als zijnde een pleegzoon. 4.De vader van de ik-persoon heeft een belangrijke post in Nederlands-Indië, ze wonen in het administrateurshuis (in Kebon Djati). De ik-persoon groeit samen op met Oeroeg, een inlandse jongen die even oud is. De moeder van Oeroeg (Sidris) is eigenlijk ook de moeder van de ik-persoon. Ze gaan samen naar de basisschool en doen ook na school alles samen. Maar in de laatste jaren op die school verandert er het een en ander in het leven van de ik-persoon. Zijn vader wil hem naar de hbo sturen maar hij spreekt nogal gebrekkig Nederlands en veel beter de inlandse taal, dit komt omdat hij zijn ouders niet of nauwelijks spreekt en ziet. Er wordt iemand in dienst genomen om hem Nederlands te leren, een collega van zijn vader, meneer Bollinger. Zijn moeder begint in het geheim een relatie met deze leraar, maar als zijn vader erachter komt volgt er echtscheiding. Niet veel later heeft zijn vader alweer een nieuwe vrouw waarvan hij later ook meerdere kinderen krijgt. Deze vrouw neemt zijn vader ook mee op reis als hij verlof krijgt. Er komt een andere leraar, Gerard, waarmee de ik-persoon en Oeroeg veel tijd doorbrengen omdat ze mee mogen als hij op jacht gaat.

De ik-persoon zit inmiddels op de hbo en omdat zijn vader met verlof is komt er tijdelijk een andere administrateur die ook in het huis gaat wonen. De ik-persoon moet zolang in een goedkoop pension gaan wonen dat gerund wordt door een Nederlandse (Lida) te Soekaboemi.

Vlak voor dat de ik-persoon naar de hbo ging , ging zijn vader op een nacht met bezoek naar Telega Hideung. Dit is een meer midden in het oerwoud waar allerlei enge verhalen over worden verteld. Ook de vader van Oeroeg, Deppoh, moet mee om het vlot voort te bomen. Door baldadig gedrag van de vader van de ik-persoon en zijn bezoek stort een deel van het vlot in. De ik-persoon komt in het water, en Deppoh verdrinkt als hij hem probeert te redden.

Eigenlijk in ruil hiervoor financiert de vader van de ik-persoon de opleiding van Oeroeg. Oeroeg gaat naar de Hollands-inlandse school. Lida beschouwt hem als haar pleegkind (hij kwam vaak bij haar om de ik-persoon te bezoeken), neemt hem op in huis en financiert zijn vervolgopleiding, hij gaat naar de mulo. Zij verhuist met hem mee naar Batavia. De ik-persoon moet naar een internaat.Oeroeg en de ik-persoon groeien steeds verder uit elkaar, de ik-persoon begrijpt Oeroeg veelal niet meer. Ze zien elkaar ook bijna niet meer, en als de ik-persoon Oeroeg en Lida een keer gaat bezoeken ontdekt hij dat ze zijn ingetrokken bij een inlands gezin (Abdullah is een vriend van Oeroeg) en hij ontdekt ook, wat nog veel belangrijker is, dat Oeroeg en zijn vriend Abdullah lid zijn van een nationalistische beweging, dus tegen alle Nederlanders. En Lida steunt hen.Net vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog stuurt zijn vader de ik-persoon naar Nederland, iets wat hij al veel eerder had willen doen (hij vond vanaf het begin dat de ik-persoon veel te ‘Indisch’ opgroeide). 5.In de oorlog heeft de ik-persoon zijn aandeel in het verzet, maar als de oorlog afgelopen is en hij zijn studie voltooid heeft gaat hij zo snel mogelijk terug naar Nederlands-Indië. Hier wachten hem echter enkel teleurstellingen. Oeroeg kan hij niet meer vinden en het hele land is in staat van oproer in verband met de onafhankelijkheid. En het administrateurshuis is volledig verwoest.Noot: na de dood van zijn vader heeft Oeroeg zijn familie steeds minder opgezocht, en verloor zodoende het contact.

IV Opbouw van het verhaal1.De schrijver beschrijft vooral het begin van het verhaal zeer uitvoerig, als de verwijdering tussen Oeroeg en de ik-persoon ontstaat.

2.Het ruimte-element Nederlands-Indië is belangrijk voor het verhaal. 3.Er is geen verdeling in hoofdstukken.

4.Thema: De grote vriendschap tussen een Nederlandse en een Indische jongen kan geen stand houden door het verschil in afkomst.

5.De belangrijkste verhaalmotieven zijn:

•Oeroeg die zich sneller ontwikkelt waardoor de ik-persoon hem niet begrijpt;

•de slechte verhouding tussen een hoofdpersoon en zijn ouders;

•Oeroeg die op een Nederlander probeert te lijken door zijn uiterlijk, kleding en gedrag (op het einde van het verhaal is het echter precies het omgekeerde).

6.Roundcharacters spelen een belangrijke rol: met name de karakters van Oeroeg en de ik-persoon veranderen heel sterk. 7.De ik-persoon vertelt het verhaal achteraf dus hij kent de afloop van het verhaal.

V CommentaarHet verhaal zou heel goed echt gebeurd kunnen zijn (maar is dat waarschijnlijk niet). Het taalgebruik versterkt de sfeer in het verhaal nauwelijks.blz. 35:

Als ik eraan kwam rennen, zag ik Oeroeg al staan in de schaduw van een boom, blootsvoets, maar verder volgens mijn mening fraai gekleed, in een fluwelen broek met padvindersriem en met de zwarte topi van de mohammedaanse jongens op het hoofd.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen