Boekverslag : Kader Abdolah - Spijkerschrift, Notities Van Aga Akbar
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2018 woorden.

Kader Abdolah, SpijkerschriftLET OP: Dit verslag is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij het maken van je eigen verslag en niet om zomaar in te leveren bij je docent(e).Spijkerschrift [ondertitel is:] De notities van Aga Akbar

SamenvattingHet boek begint met een tekst uit de Koran die 'Spelonk' heet. Deze gaat over een aantal mensen die voor een onbekende tijd in een grot hebben geleefd en nu naar buiten gaan. Hierna stelt de verteller zich voor en vertelt hij hoe het verhaal opgebouwd zal worden.

Er wordt verteld over de geboorte van de doofstomme Aga Akbar. Zijn moeder was de bijvrouw van een Perzische edelman en omdat Aga Akbar doofstom is, heeft deze edelman hem erkend en hem zijn achternaam gegeven: Mahmoede Gazanwieje Gorasani. Nadat zijn moeder sterft, wordt Aga Akbar opgevoed door zijn oom Kazam Gan, een dichter.

Deze begrijpt dat Aga Akbar een manier nodig heeft om zijn gedachten te uiten omdat hij niet kan praten. Daarom leert hij Aga Akbar het spijkerschrift dat in een grot in de saffraanberg op de muur staat gekrast. Aga Akbar houdt daarna zijn hele leven een dagboek in dat spijkerschrift bij.Aga Akbar groeit op en wordt tapijtreparateur. Hij trouwt uiteindelijk met een vrouw die zijn oom voor hem heeft uitgezocht, en ze krijgen vier kinderen. Een zoon, Ismaiel en drie dochters waarvan de jongste door Aga Akbar Goudklokje wordt genoemd. Die naam geeft hij haar omdat zij reageert op het geluid van een klein klokje dat hij in zijn handen houdt. Ze is dus, constateert hij tot zijn vreugde, niet doof als de vader.In het tweede deel komt Ismaiel als verteller naar voren. Die perspectiefwisseling wordt ingeleid door een lang citaat uit de roman Max Havelaar van Multatuli. De vergelijking tussen dat boek en deze roman dringt zich op! Ismaiel vertelt dat hij naar Nederland is gevlucht. Hij heeft het dagboek van zijn vader Aga Akbar ontvangen en probeert aan de hand daarvan een boek te schrijven. Ismaiel vertelt hoe hij opgroeit in de stad waar ze naar toe zijn verhuisd. Aga Akbar was in die tijd vaak dagenlang weg en Ismaiel vermoedt dat hij een andere vrouw had. Ondertussen vindt in Perzië een belangrijke machtswisseling plaats.De premier wordt verdreven en de zoon van de vroegere Sjah komt aan de macht. Als Ismaiel aan de universiteit gaat studeren, komt hij in contact met de linkse verzetsbeweging. Hij sluit zich bij hen aan en betrekt ook zijn vader in zijn acties. Als hij een ontsnapte gevangene in het huis van zijn vader verbergt komt ook Goudklokje in contact met de verzetsbeweging.Dan nemen de geestelijken de macht over van de Sjah. Hierdoor gaat het alleen maar slechter met de linkse beweging, omdat ook hun kranten verboden worden. Uiteindelijk moet Ismaiel vluchten voor de geheime politie.Als hij vanuit Duitsland en later vanuit Nederland weer contact met zijn ouders kan opnemen, hoort hij dat Goudklokje gevangen is genomen. Haar ouders bezoeken haar iedere week maar op een dag is Goudklokje verdwenen. Het verhaal gaat dat er bovendien die nacht gevangenen zijn ontsnapt. Aga Akbar gaat achter ze aan om ze te helpen maar hij keert nooit terug. In de lente wordt zijn lijk gevonden door een herder.Wat er met Goudklokje en de andere vluchtelingen is gebeurd, blijft gissen. Misschien heeft Aga Akbar ze de grot met het spijkerschrift gewezen om zich in te verbergen. Zo herhaalt het verhaal uit het begin van het boek zich weer.De TitelDe titel, Spijkerschrift, slaat op het dagboek dat Aga Akbar geschreven heeft. Dit wordt nog eens verduidelijkt door de ondertitel, notities van Aga Akbar. Het dagboek in spijkerschrift is voor de zoon van Aga Akbar aanleiding om een boek over zijn vader te schrijven.PersonagesAga Akbar

Aga Akbar Mahmoede Gazanwieje Gorasani is een onechte zoon van een Perzische edelman. Hij is doof geboren en de enige manier waarop hij kan communiceren is met gebaren. Hij is getrouwd met Tine en ze hebben vier kinderen. Zijn zoon vermoedt dat hij een paar minnaressen heeft gehad, maar hij weet niet wie dat waren. Hij is tapijtreparateur van beroep en dit geeft hem veel bevrediging.Aga Akbar heeft het vaak moeilijk omdat hij sommige dingen niet kan begrijpen, omdat die niet zijn uit te leggen met gebaren. Hierdoor is hij heel afhankelijk van zijn familie en vooral van zijn zoon Ismaiel.Aga Akbar is gelovig en gezagsgetrouw, maar als het nodig is, kiest hij altijd voor zijn gezin. Zo redt hij zowel Ismaiel als Goudklokje uit de handen van de geheime politie.IsmaielIsmaiel Mahmoede Gazanwieje Gorasani is de zoon van Aga Akbar. Hij is getrouwd en hij heeft een dochter. Ismaiel heeft natuurkunde gestudeerd maar tijdens zijn studie moest hij vluchten voor de geheime politie vanwege zijn activiteiten in de linkse verzetsbeweging.

Hij heeft zich aangesloten bij het communisme en is atheïstisch geworden.

Beperkt omdat hij altijd een steun voor zijn vader moest zijn. Hij moest hem helpen om dingen te begrijpen en hij velde zich verantwoordelijk voor hem. Door na zijn dood een boek te schrijven aan de hand van het dagboek van Aga Akbar probeert Ismaiel afstand te nemen van zijn vader.

Ismaiel probeert zijn vader steeds van zijn politieke standpunt te overtuigen, maar zijn vader begrijpt hem niet. Toch betrekt Ismaiel zijn vader bij zijn verzetsacties. Daar voelt hij zich later wel schuldig over, omdat hij weet dat zijn vader dit alleen maar deed uit vertrouwen in zijn zoon. Hij heeft het vertrouwen van zijn vader misbruikt voor zijn eigen politieke ambitie.Opbouw en perspectief.Het boek is opgebouwd uit drie boeken. Bovendien heeft het een proloog en een epiloog. In beide komt het verhaal over de mensen die een onbekende tijd in een grot hebben verbleven terug. Verder stelt in de proloog de alwetende verteller zich voor. In de epiloog gist deze verteller over de afloop van het verhaal.In het eerste boek, Spelonk, heeft de alwetende verteller het perspectief. Dit deel gaat over de jeugd van Aga Akbar tot Ismaiel geboren wordt. In het tweede boek, nieuwe grond, is er een ik- perspectief, het verhaal wordt geschreven door Ismaiel. Die vertelt over zijn leven in Nederland en Iran.Deze twee verhaallijnen lopen door elkaar heen omdat de gebeurtenissen in Nederland te maken hebben met het boek over zijn vader in Iran dat hij aan het schrijven is. Dit deel eindigt als Ismaiel naar het buitenland moet vluchten. In het derde deel is het perspectief van de alwetende verteller terug. Er wordt verteld hoe het Ismaiels ouders vergaat nadat hij gevlucht is. Dit boek loopt tot de dood van Aga Akbar.Aan het begin van ieder hoofdstuk wordt door de alwetende verteller vooruit geblikt op het komende hoofdstuk. Er wordt alvast een indicatie van de inhoud gegeven.Tijd en ruimteEr zijn twee verhaallijnen, een over Ismaiel die een boek schrijft en een over het leven van Aga Akbar en Ismaiel in Iran. Beide verhalen worden chronologisch verteld.

Het verhaal van Ismaiel die een boek schrijft speelt in een Nederlandse polder.

Het verhaal over Aga Akbar en Ismaiel speelt op verschillende plaatsen in Iran. Voornamelijk in het Saffraandorp, het geboorte dorp van Aga Akbar en in een stad daar in de buurt waar Aga Akbar later met zijn gezin gaat wonen. Ook speelt een stuk in Teheran waar Ismaiel op de universiteit zit.

Vooral in Iran wordt de omgeving goed beschreven en uitgelegd. Bovendien wordt ook de politieke situatie uitgebreid uitgelegd. Hierdoor krijgt de lezer een goed beeld van de geschiedenis, de cultuur en het landschap van Iran.MotievenHet belangrijkste motief in dit boek is de band tussen Aga Akbar en Ismaiel. Als Ismaiel klein is wordt hem verteld dat hij voor zijn vader zal moeten zorgen en voor hem zal moeten horen. Ismaiel is de vertegenwoordiger van Aga Akbar in wereld en hij moet Aga Akbar helpen om de wereld te begrijpen.

Hierdoor vormen ze een soort twee eenheid. Maar als Ismaiel opgroeit en gaat studeren krijgt hij een andere mening dan zijn vader. zijn vader begrijpt hem niet meer en Ismaiel maakt misbruik van zijn vertrouwen. Ze groeien uit el kaar en Goudklokje neemt de taak van Ismaiel over. Terwijl Ismaiel een boek over zijn vader schrijft, probeert hij zich eigenlijk los te maken van die vader.

Een ander belangrijk motief in het verhaal is ondoorgrondelijkheid. Het spijkerschrift in het dagboek van Aga Akbar is onbegrijpelijk en hierdoor kan Ismaiel van het boek zijn eigen verhaal maken.

Ook speelt ondoorgrondelijkheid een rol in het leven van Aga Akbar. Omdat hij alleen maar met gebaren kan communiceren zal hij sommige dingen nooit begrijpen en zullen anderen hem ook nooit goed kunnen begrijpen. Dit geeft de situatie in de grot aan het begin en het einde van het boek ook mooi weer.

De personen in het boek raden naar wat er gebeurd is, maar ze weten niet of ze het goed hebben en uiteindelijk blijken ze er totaal naast te zitten.Ook de politiek speelt een belangrijke rol in het verhaal. Dit is een punt waarover Aga Akbar en Ismaiel het met elkaar oneens zijn en elkaar niet meer begrijpen. Bovendien zorgt de politieke situatie er voor dat Ismaiel moet vluchten en Goudklokje gevangen wordt genomen.ThemaHet thema van het boek is de relatie tussen Ismaiel en Aga Akbar. Hierbij staat vooral de verhouding tussen hen als zoon met en doofstomme vader centraal. Ismaiel wordt beperkt in zijn doen en laten doordat hij ook verantwoordelijk is voor zijn vader.Als hij tenslotte zijn eigen, politieke, beslissingen neemt sleept hij zijn vader hierin mee. Aga Akbar kan Ismaiels ideeën echter niet begrijpen waardoor Ismaiel nog meer beperkt wordt.Dit thema heeft een autobiografisch kenmerk omdat de vader van Kader Abdolah ook doofstom was.Ik denk dat het thema bovendien ook algemeen kan worden opgevat. Als kinderen volwassen worden krijgen ze over heel veel dingen een eigen mening, waardoor hun ouders ze niet meer begrijpen.Auteur: zie hiervoor de in dit pakket opgenomen biografie.Toevoeging neerlandicus: Ik raad je zeer aan om de biografie en het overige materiaal hier over de auteur te bekijken. Je kunt er onder meer in vinden hoe de auteur aan zijn pseudoniem kwam. Bovendien is er een grote samenhang tussen leven en werk van de schrijver.

MeningIk vond Spijkerschrift een erg mooi en bijzonder boek. Ik vond het vooral een mooi boek omdat het verhaal een oosterse sfeer heeft. Hierdoor doet het boek sprookjesachtig aan. Ook is het boek heel sfeervol verteld. In deze sfeer komen de Iranese invloeden van de schrijver sterk naar voren waardoor het boek bijzonder is voor een Nederlands boek.

Ook de structuur van het boek vond ik heel bijzonder. Doordat de verteller zich aan het begin van het verhaal voorstelt en zich aan het begin van ieder hoofdstuk rechtstreeks tot de lezer wendt, is het boek meer een vertelling dan een roman.

Hierdoor wordt de lezer op een vreemde manier betrokken bij het boek. Door het open einde en het verhaal over de mensen inde grot dat weer terug komt wordt nog meer de suggestie gecreëerd dat het verhaal en sprookje is dat later vervolgt zal worden.

Toch vond ik het een vrij realistisch boek. Dit komt vooral doordat de schrijver de tijd neemt om de Nederlandse lezer kennis te laten maken met de Iraanse cultuur en geschiedenis. Door de beschrijvingen van de politieke situatie op bepaalde plaatsen in het verhaal wordt het verhaal ik de werkelijkheid geplaatst.

Ook zijn de gebeurtenissen in het verhaal allemaal vrij realistisch.

Het verhaal wordt op zo’n manier verteld dat ik me echt betrokken voelde bij de hoofdpersonen. In het hele boek leefde ik echt met de hoofdpersonen mee.

In het eerste en laatste deel meer met Aga Akbar en in het tweede deel met Ismaiel. Vooral de passages waarin Aga Akbar te maken krijgt met terreur van de staat roepen gevoelens op van onrecht. Dit gebeurt als Aga Akbar wordt opgepakt om in militaire dienst te gaan, als Ismaiel voor gek wordt gezet op de verjaardag van de Sjah en Aga Akbar hiertegen protesteert en als Goudklokje verdwenen is uit de gevangenis. Haar ouders denken dan namelijk eerst dat ze is geëxecuteerd.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen