Boekverslag : Hugo Claus - Schaamte
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1834 woorden.

Titel: Schaamte

De personages voelen schaamte omdat ze iets niet

gedaan hebben, iets dat wel van hen verwacht werd.

Het motief van de moordenaar/Vladimir is ook schaamte. Schaam-

te voor het belachelijk maken van zijn geliefde Christus doormiddel

van het schaamteloze passieproject van de Belgische filmproject.

Deze titel is ook gekozen naar aanleiding van het motto.

Motto

'The expense of spirit in a waste of shame is lust

in action; and till action, lust is perjur'd.'

George Herbert The wreath

Dit betekent letterlijk: Geest verspild in schaamte, is lust in actie

en nog niet in actie, is die trouweloos.

Het motto van het boek vind men ook terug in het boek zelf.

George Herbert schreef zelf ook, met als thema 'Schaamte om het

bederf van de wereld door de mensen zonder dat zij het zelf door

hebben.' Het motto is een stuk uit het werk van Shakespeare.

De schrijver

Hugo Claus zag op 5 april 1929 het levenslicht. In 1946 verliet hij

definitief het ouderlijk huis en werkte o.a. in Noord-Frankrijk. Hij

heeft vele boeken, gedichtenen toneelstukken geschreven vaak met

het thema incestueuze relaties en relaties tussen man en vrouw.

Genre

Het Boek behoort tot het Episch genre roman.

Thema

Het thema van het verhaal is het bederf van het christendom.

Hier gebeurt dat doordat de personages veel drinken, wiet ge-

bruiken en onder elkaar de liefde bedrijven, terwijl ze met het

passieproject bezig zijn.

Motieven

Schaamte, schaamte heeft direct of indirect overal mee te maken.

Cultuurverschil, het cultuurverschil heeft te maken met de bloed-

wraak die de broers van Sonja op Jacques kindt wilden nemen, van

wie zij dachten dat hij de moordenaar was, omdat dat bij hun

'stamgewoonten' hoort.

Sex, drank en drugs, ook dit is een motief, de personages in het

boek zijn bijna voortdurend onder invloed van drugs of drank en

het enige waar ze het over hebben en waar ze aan denken is sex.

Opbouw

Constructie

Het boek heeft 1 episode en is opgebouwd uit 47 hoofdstukjes die

in totaal 190 pagina's beslaan. Al deze hoofdstukjes hebben titels

en zijn niet genummerd.

De inhoudelijke opbouw van het boek

In het boek hangt alles met elkaar samen al lijkt dit af en toe niet

het geval te zijn. Dat komt vooral door de dagdromen en flash-

backs die door elkaar lopen, hierdoor is het moeilijk stukken met

elkaar in verband te brengen. Het fabel wijkt dan ook van het

sujet af. Het boek heeft geen cyclische structuur, want het heeft

een vertelde tijd van ongeveer een week. De spanning in het ver-

haal word opgebouwd met af en toe een kleine climax. De grote

climax is het moment dat Roland beseft dat hij zich schaamt.

Personages

Roland, hij is een round karakter, omdat hij in het verhaal een

groei doormaakt, hij groeit uit tot iemand die zich bewust is van

zijn fouten en zich daarvoor ook schaamt. De belangrijkste gebeur-

tenis is, dat Roland er achter komt dat hij zich schaamt.

Hofman, een personage waarvan men geen gevoelens of groei kent.

Hij is een grote vrouwenversierder die daar ook veel voor

doet. Zoals zijn weddenschap met Serveas om het meisje, Sonja, te

'hebben', dat lukt hem.

Serveas, een flat karakter, die als belangrijkste gebeurtenis zijn

eigen verwonding, met een vijl, heeft. Dit kwam doordat hij in zijn

ruzie met Hofman niet meer tegen hem opkon.

Sabine, flat karakter dat niet goed weet wat ze wil, of bij haar man

of bij de man waarop ze verliefd is blijven. Zij heeft geen belang-

rijke gebeurtenis.

Charlotte, flat karakter met als belangrijkste belevenis haar bijna

vrijpartij met Roland.

Jacques, flat karakter met als belangrijkste belevenis zijn

ontvoering door de inboorlingen.

Tijd

In dit verhaal zitten veel flashbacks. Daardoor is het verhaal erg

verwarrend en moesten sommige stukken wel 2x gelezen worden.

Vertelperspectief

Schaamte is een boek met een alwetende vertelperspectief.

Men moet eerst wel nadenken voor men de gebeurtenissen logisch

op elkaar aan kan sluiten.Ruimte

Ruimte is in dit boek belangrijk om dat het zich op een warm eiland

afspeelt. Dat is de achtergrond maar ook belangrijk bij het motiefSamenvatting

Het boek gaat over een Belgische filmploeg die een passiespel op

een warm eiland uitvoeren. Door hun gedrag worden zij door de in-

boorlingen niet geaccepteerd. Het enige wat zij doen is zich

bezatten, drugs gebruiken en aan sex denken.

Als een inboorlinge, Sonja genaamd, vermoord wordt, worden zij

dan ook meteen als de schuldigen aangewezen. Met name Jacques

die altijd op goede voet stond met het meisje. De op bloedwraak uit-

zijnde broer ontvoeren hem dan ook en vragen losgeld.

Terwijl zij dit alles beleven heeft Roland hallucinaties over het lijk

van Sonja en over zijn vroegere vriendin, die hij verlaten had, omdat

ze zwanger was, en beseft dat iedereen Christus, nog elke dag,

kruisigt.

Als men Jacques, met behulp van Belgische consul en de bisschop,

vrij krijgt, worden zij verzocht het eiland te verlaten. Met het geluk

dat het passieproject af is. Iedereen is vrij als blijkt dat Vladimir, een

bokser, haar uit godsdienstig oogpunt vermoord blijkt te hebben.

Bij de preview komt Roland tot bezinning en heeft hij door dat hij

zich moet schamen omdat hij Desiree haar zwangerschap en abortus

heeft onderkent, schaamte omdat hij niets van hun onbehoorlijk ge-

drag op het eiland heeft gezegd, schaamte dat hij überhaupt aan

het passieproject had meegewerkt.Leeservaring verslagOnderwerp

Het eigenlijke onderwerp is goed in het boek verborgen. Het is er

wel, als men maar goed leest en het verband tussen alle gebeurte-

nissen ziet. Het onderwerp komt in alles wat de personages doen en

overkomt terug. Het is een onderwerp dat voor gelovigen misschien

erg actueel is. Het is best wel een zwaar onderwerp, ik zelf zou er

geen boek overschrijven, omdat er dan meestal dikke onduidelijke

boeken over ontstaan. Het onderwerp is wel interresant, want ik

zelf had er nog nooit op die manier over gedacht. Ik denk dat de

personage Roland wel gelijk heeft met zijn idee van 'Wij kruisigen

Christus nog elke dag.

De gebeurtenissen

In dit boek komen gebeurtenissen meer aan de orde dan gedachten

De weinige gedachten zijn van Roland. De gebeurtenissen in het

boek zijn wat eigenaardig. De 'leukste' gebeurtenis vind ik het mo-

ment dat ze horen dat Serveas zich met een vijl verwond heeft. De

gebeurtenissen zijn af en toe wat vaag doordat ze ook in de flash-

backs zitten. Er zijn maar weinig gebeurtenissen die men niet voor-

zien kon zoals het moment dat Vladimir de moordenaar blijkt te

zijn. De gebeurtenissen zijn boeiend, het wordt alleen wel door de

tijdssprongen verminderd.

De bouw

Het verhaal is best ingewikkeld en moet men dus met aandacht lezen wil men er iets van begrijpen. Dit komt door de door elkaar

lopende hallucinaties en flash backs, deze flash backs zijn nodig om het motief schaamte te kunnen begrijpen.De personages

Van de personages is Roland de meest besprokene en sympathieke

de rest geeft zich over aan seksuele uitspattingen en dergelijke.

De andere personages zijn niet erg belangrijk zij geven een reden

voor het motief schaamte. Ik heb mij met de personage Roland

kunnen identificeren omdat hij hele logische uitsprong maakt op

de climax.

Taalgebruik

Het taalgebruik was niet hoogdravend. Als dat het geval was ge-

weest, was het boek nog ingewikkelder geweest. Hier word zeer veel

aandacht aan de gedachten van Roland besteed dat is ook nodig

om het boek duidelijk te maken en te begrijpen al word dit niet

makkelijk gemaakt door het door elkaar heen lopen van flash backs

en hallucinaties. Het verhaal bevat wel dialogen die door de rest van

het verhaal heenlopen. Deze dialogen zijn maar een klein deel van

het boekOver het algemeen was dit een mooi boek dat helaas zo ingewikkeld is door de noodzakelijke flash backs en hallucinaties.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen