Boekverslag : Onbekend/anoniem - Van Den Vos Reynaerde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1690 woorden.


BESCHRIJVINGSOPDRACHT:

Dit boek heb ik gekozen omdat we een middeleeuws boek moesten lezen en ik kon van dit boek de cd’s krijgen dus leek het me wel een goede keus. Ik had verwacht dat het een heel saai langdradig boek zou zijn en dat ik erg veel moeite zou hebben met het oude taal gebruik.

Het is een boek van 91 bladzijde en het is in dichtvorm geschreven

Het is de zevende druk uit 1968.

De titel verwijst naar de sluwe vos Reynaert, de hoofdpersoon van dit verhaal. Van den vos Reynaerde betekent ‘over de vos Reynaert’.

De koning van het dierenrijk (leeuw Nobel) liet in zijn rijk bekend maken dat hij op Pinksterdag een hofdag zou houden. Iedereen kwam, behalve degene over wie het ging; Reynaert. Hij kreeg van iedereen de schuld behalve van zijn neef Grimbert, de das. Na allemaal afgrijselijke verhalen gehoord te hebben, hoorde hij dat Reynaert ook nog een aantal kippen had gedood. Dit was voor de koning genoeg reden om Reynaert voor het hof te dagen. Bruun de beer ging als dagvaarde naar Maupertus. Reynaert was hem te slim af, en lokte hem in een val. Toen werd Tybeert de kater gestuurd maar weer was Reynaert hem te slim af. Toen was alleen nog Reynaerts neef Grimbert bereid om de vos te halen en het lukte hem. Hij werd ondanks zijn mooie verhalen veroordeeld.

Reynaert vertelde de koning over een plan dat Ysengrijn, Bruun en Tybeert hadden om de koning van zijn troon te halen en Bruun tot koning maken. Dit hele plan zou bekostigd worden door een schat van koning Hermelike die door Reynaerts vader was gevonden. De koning wilde meer weten over de schat en sprak Reynaert voorlopig vrij. Hij liet Bruun en Ysengrijn gevangen nemen. Reynaert verklaarde dat hij een pelgrimstocht naar Rome en Palestina ging maken om te boeten voor al het kwaad wat hij had aangericht. Reynaert werd samen met zijn twee begeleiders naar huis gestuurd en daar at Reynaert met zijn familie Cuwaerde de haas op en stuurde Berlijn terug met het hoofd in plaats van met een brief. Bruun en Ysengrijn worden vrijgelaten en Berlijn en Reynaert worden vogelvrij verklaard, maar Reynaert al hoog en breed weg is.De belangrijkste personen uit het boek zijn:

Reynaert de vos, hij is een sluwe vos. Hij is heel slim en leeft onder het motto, ‘wie niet sterk is moet slim zijn’. Zijn maatschappelijke positie in het dierenrijk is tamelijk hoog ook al belazerd hij altijd iedereen. Hij staat boven alle standen.

Ysengrijm de wolf, hij is de grootse vijand van Reynaert. Hij beschuldigt hem van allerlei dingen.

Bruun de beer, is een hoge baron in het rijk van de dieren, hij is dom en sterk maar wordt toch het slachtoffer van Reynaert. Hij is naïef.

Grimbert de das, hij is de enige die aan Reynaerts kant staat. Hij is een neef van Reynaert.

Koning Nobel de leeuw, hij is hebzuchtig en machtig, nooit tevreden, ijdel, onbetrouwbaar en schijnheilig. Hij houdt de rechtszitting alleen om zijn eigen aanzien te verhogen. Berlijn de ram, vertegenwoordigt de geestelijkheid.

Tybeert de Kater, is slim en symboliseert de burgerij. Hij is sluw maar niet zo slim als Reynaert.

Ik vond het een bijzonder boek omdat ik nog nooit zoiets heb gelezen. Het is nieuw om een boek in oud Nederlands te lezen. Het is interessant dat het in dicht vorm is geschreven ook valt het op dat het bijna allemaal dialogen zijn. Het onderwerp vind ik niet echt interessant dit komt omdat ik mij niet bezig houd met wat er in die tijd in de maatschappij speelde. Toen was het voor de burger veel belangrijker om zijn positie te weten en proberen zijn aanzien en macht te verhogen. Dat soort onderwerpen liggen niet direct in mijn belevingswereld.

Ik vind het moment dat Reynaert voor het hof verschijnt, de belangrijkste gebeurtenis, omdat je niet weet wat hij nu gaat doen. Hij heeft geen ruimte om mensen te manipuleren omdat hij zich in een kwetsbare positie bevindt. Toch wee hij al de dieren die aanwezig zijn en zeker de koning in de maling te nemen.

De gebeurtenis die me het meest opviel was toen Reynaert Bruun de beer in de val lokt. Het kwam me allemaal heel bekend voor en toen ik erover na ging denken stond er in de Donald Duck van een aantal jaar geleden een strip over Reynaerd de vos, die Bruine de beer ook weet te strikken en dat Bruine dan blijft plakken met zijn hand in een honingpot. In het boek is de situatie weliswaar een stuk cru-er maar het is wel hetzelfde verhaal.

Ik vind de personages niet herkenbaar voor mij persoonlijk. Ze symboliseren ieder een groep uit de maatschappij. Ik vind Reynaert geen held, hij is eigenlijk de slechterik, maar door de verhalen die hij vertelt krijg je ook wel een beetje begrip en respect voor hem.

Het verhaal wordt chronologisch verteld met weinig flashbacks. Dit maakt het makkelijker om te lezen.

Het taalgebruik vind ik moeilijk ook al stonden onder aan de bladzijde moeilijke woorden uitgelegd. Ik vond het opvallend dat alles rijmde en dat bijna alles in dialogen is geschreven.VERDIEPINGSOPDRACHT

De politiek sociaal economische en culturele achtergrond van dit boek is op de eerste plaats de standenmaatschappij. Het dierenrijk wordt gebruikt als metafoor voor alle standen in de maatschappij. Er wordt kritiek geleverd op de schijnheiligheid, op het kerkelijk gezag en op de burgerij.

Dit waren onderwerpen die in de tijd dat het boek geschreven werd, erg gevoelig lagen. Er wordt de spot gedreven met het feodale systeem.. De listen van Reynaert staan in werkelijkheid voor de conflicten en de tolerantie van die tijd. Men moest doen wat hem werd opgedragen. Reynaert is voor deze groep mensen een held omdat hij doet waar hij zelf zin in heeft.

Hij trekt zich niets aan van de klassenmaatschappij en ze kunnen hem eigenlijk ook niets maken. Reynaert speelt in op de zwakheden van de ‘dieren’ en ook al zijn zijn streken sluw, je kunt hem niet de schuld geven omdat het je eigen zwakheden zijn die hij naar voren heeft gebracht. Het slachtoffer krijgt dus een schaamte/schuld gevoel.

Hoewel het in dichtvorm is geschreven denk ik dat het boek meer een Karelepiek is dan een Arthurepiek. Dit komt doordat er wel zeker kritiek wordt geleverd op het feodale systeem en het dierenrijk wordt ook zeker niet als de ideale wereld gezien. Hoewel het weer wel fictief is en avontuurlijk.

Wat de schrijver duidelijk wilde maken is,dat het feodale systeem veel tekortkomingen had en dat de hoge standen corrupt zijn en dat iedereen egocentrisch is en alleen iets doet waar hij zelf beter van wordt. Ook de boodschap ‘wie niet sterk is moet slim zijn’ komt meerdere malen aan de orde.

Op de kerkelijke stand wordt ook kritiek geleverd. Dit heeft in die tijd denk ik wel voor veel opschudding gezorgd. Het boek behoort niet tot de geestelijke letterkunde want religie komt bijna niet aan de orde, het komt in ieder geval niet op de eerste plaats. De les die je uit dit boek leert is; vertrouw niemand behalve jezelf. Het boek heeft heel veel te maken met de standentheorie en de afkeer daarvan.

Ik vind dat het boek tot de schelmenverhalen behoord, het gaat namelijk over Reynaert en hij is de denker in het stuk. Hij vindt de zwakke plekken in de maatschappij en gebruikt deze. Het valt niet onder de rederijkers hoewel er wel sprake is van een organisatie binnen het hof van de koning, is het toch meer ieder voor zich, en de organisatie blijkt een zwak punt te zijn.

Het publiek was geshockeerd door de hardheid van dit boek. Er komt veel moord en wraak in voor en dat zijn gevoelens die mensen liever ontwijken. Wat de schrijvers duidelijk wilden maken was dat mensen uit moesten kijken omdat als zei niet voor zichzelf zouden uitkijken niemand dat zou doen. Het is ieder voor zich. Ik vind dit heel confronterend maar wel reëel.EVALUATIE

Mijn mening over dit boek is wel veranderd, ik vind het boek een stuk interessanter dan ik aanvankelijk zou denken. Ik ben nu ook nieuwsgierig naar wat de schrijver precies duidelijk wilde maken. Ik denk niet dat ik het boek echt begrijp want ik leef in een andere tijd en om het echt te snappen moet je echt in die tijd en milieu zitten. Ik vind het nog steeds geen geweldig boek maar het is wel heel leerzaam.

Ik ben tevreden over de beschrijving omdat ik alles wel in het kort heb samen kunnen vatten. Ik ben iets minder tevreden over de verdiepingsopdracht omdat ik niet alles helemaal heb kunnen uitwerken. Ik heb het idee dat er nog wel meer achter de tekst zit dan ik eruit heb gehaald.

Ik vond het lezen niet echt makkelijk zeker, omdat de taal verschilt van het Nederlands wat ik gewend ben. Ik vond het opvallend dat er bijna geen gedachten in het boek voorkwamen. Je wist niet echt met wie je te maken had en ook dat iedereen van elkaar familie was vond ik opvallend. Ik vond de verdiepingsopdracht moeilijk, ook mede omdat ik het boek nog niet helemaal begreep toen ik uit had. Ik had niet het idee dat ik alle kennis had die ik had moeten hebben maar wel in grote lijnen. Ik ga volgende keer eerst de verdiepingsopdracht goed doornemen zodat ik weet waar ik precies op moet letten en me te wachten staat.BALANSVERSLAG

Ik heb geleerd van dit boek dat middeleeuwse boeken veel moeilijker zijn om te lezen dan ‘moderne’ boeken. Ik had veel moeite met het taalgebruik maar naarmate ik meer las ging het steeds beter. Ik denk niet dat ik nog meer middeleeuwse boeken ga lezen want ik vond het niet zo leuk als normale boeken lezen. Wel is het interessant om achteraf de achterliggende gedachtes te bedenken en de betekenissen uit de tekst te halen. Toch is het allemaal iets te onpersoonlijk. Je krijgt er geen mensen kennis door maar kennis over tijd en maatschappij. Dit vind ik minder leuk dan mensen. Mensen boeien me meer als ze individueel bekeken en uitgepluisd worden dan wanner het een massa is. Dan wordt er veel gegeneraliseerd, dit vind ik jammer. Al met al was het een leerzame ervaring.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen