Boekverslag : Christa Wolf - Der Geteilte Himmel
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1351 woorden.

Der geteilte Himmel - Christa WolfSamenvatting per hoofdstuk (=30 totaal) Waar of waar?(1) Rita Seidel, een meisje uit Oost-Duitsland, wordt in een kamer van het ziekhuis wakker uit haar

bewusteloosheid. Onmiddellijk herinnerd zij zich het ongeluk waardoor zij bewusteloos is geworden, en breekt in tranen uit, een arts constateert een shocktoestand, en laat haar in een sanatorium opnemen.(2) In dat sanatorium herinnert Rita zich het hele verhaal weer. Twee jaar geleden werd zij verliefd op een

scheikunde-student, Manfred Herrfurth,. Ze was op dat moment 19 jaar.(3) Manfred is 29. Rita verhuisde met haar ouders naar een dorp in midden Duitsland. Ze had veel lol met Manfred. Met kerst en andere dagen waren ze bij elkaar.(4) Het bleek dat Manfred nog meerdere vriendinnen heeft gehad. Rita ontmoette een docent van lerareninstituut die haar begeleidt. Ze had namelijk problemen. Ze vond het leven maar niks. Ze kende het leven nog niet. Aan Manfred schreef ze dat ze lerares wil worden.(5) Manfred vond het opmerkelijk dat Rita lerares wil worden maar wel verstandig. Hij vroeg aan zijn ouders of ze in een kamer voor een tijd mag blijven. Dat mocht. In eerste instantie wilde ze niet maar op een gegeven ogenblik ziet ze het toch wel zitten met Manfred.(6) Rita zit in het sanatorium en fantaseert over de dingen buiten. Dan gaat ze weer verder met de flash-back. Ze vertelt dat ze samen met Manfred loopt. Maar ze droomde het allemaal(7) Vanwege de stelling 'een leraar moet kennis gemaakt hebben met het leven in een grote fabriek', kreeg Rita van Manfred's vader een baantje in een wagonfabriek. Hier ontmoette zij Rolf Meternagel, een opzichter die zijn baan kwijt is geraakt omdat hij werd verdacht van het verduisteren van geld, terwijl een aantal ondergeschikten van Rolf de schuldigen zijn. Door de ontmoeting met Rolf gaat Rita aan de 'grote-mensen-wereld' wennen, en kon zij zich staande houden. Onder het eten heerste er een gespannen sfeer tussen de ouders / Manfred / Rita. Er waren af en toe heftige gesprekken. Daarna ging Rita Engelse grammatica bestuderen voor als ze lerares wil worden(8) In het sanatorium kwam Rolf langs. Hij vertelt dingen die hij op dit moment doet. FLASH-BACK. Er breekt een heftige woordenwisseling los tussen Manfred en zijn vader. Manfred verliet boos de tafel. Hij was niet meer gelukkig bij zijn ouders. Rita ging na verloop van tijd naar hem toe om op hem in te praten. Maar het lukte niet.(9) In dit hoofdstuk kwam de verduistering van Rolf Meternagel naar voren. Verder vertelde Manfred zijn hele jeugd. Hij was absoluut niet tevreden over zijn ouders. Hij vond ze meelopers. Op school haalde hij vroeger veel rottigheid uit. Op de universiteit ontdekte de docenten bij hem acteer talent maar Manfred was toch geen acteur geworden.(10) Rita kon zich steeds beter aanpassen aan het leven van de fabriek. Er was een verjaardagspartijtje in een café van de ploeg. Zij ging er naartoe en ze praatten over gezellige dingen. Rita bestudeerde alle mannen. Als ze naar huis ging stond Manfred daar te wachtten. Ze gingen naar binnen en de vader van Manfred zei dat er een wagon niet terug was gekomen. De schrijfster Christa Wolf maakt daar een spottende opmerking over; namelijk dat de treinwagon verdwenen is in West Berlijn. Ze staat dus duidelijk aan de kant van Rita.(11) Het ging niet goed met het bedrijf. De productie werd steeds lager. Rita was ongelukkig.(12) Rita praatte met Rolf. Hij vertelde over zijn jeugd en banen. Hij was vroeger meubelmaker. Hij moest wel in deze tijd. Oorlog! Toen ging hij in de dezelfde fabriek werken als Rita. In de fabriek waren veel vergaderingen omdat het slecht ging. Er waren geen materialen.(13) Manfred had een auto gekocht. Rita en Manfred gingen erin tochtjes maken. En eindigen tenslotte op een kermisterrein waar zij allerlei dingen wonnen. Die werden weggegeven aan kinderen.

Ook werd er een ballon aan een klein meisje gegeven en plotseling kwamen de herinneringen boven bij Rita van vroeger.(14) Manfred en Rita gingen naar een café waar hun vrienden zijn. Ze praatten wat over dingen. En ze dansten wat. Daarna gingen Manfred en Rita eten in een restaurant. Tenslotte gingen ze weer naar huis. Precies om middernacht kwam Manfred naar Rita toe. En gaf haar 20 anjers. Ze was 20 jaar.(15) Er waren weer vergaderingen waarbij geschreeuw geregeld aan te pas kwam. De mensen van de brigade waren het niet met Rolf Meternagel eens. Daarna ging Rita naar huis en droomde ze over de mooie dingen die nog komen.(16) Er was een feest omdat de fabriek 15 jaar volkseigen is. Er werd gedanst. Rita en Manfred hadden het naar hun zin. Rita danste ook met Wendland. Iets wat Manfred niet leuk vond. Hij mocht hem namelijk niet. Even later raakten ze toch in gesprek. Maar dat leidde bijna tot een ruzie.(17) Rita was begonnen met een lerarencursus maar stopte daar naar een aantal weken al mee. Ze voelde zich namelijk eenzaam en alleen. Martin kwam langs. Samen met Manfred bouwden ze een verbeterde spinmachine als praktische opdracht voor hun studie. Rita besprak haar problemen met Schwarzenberg.(18) Manfred praatte met Wendland. Het was een goed gesprek. Ondanks ze elkaar voorheen niet mochten. Wendland praatte over zijn geschiedenis. Hij erkende ook verdere ontwikkelingen in West-Berlijn. Ze verlieten elkaar als vrienden. Vroeger was hij en zijn vriend opgepakt en naar Siberië afgevoerd omdat zij in het bezit waren van een geweer dan zij onder weg hadden gevonden. Ze waren het thuis vergeten weg te gooien.(19) Er was weer een vergadering over het bedrijf. Er werd gesproken over de toekomst. Er was veel onenigheid. Dan kwam Martin met het bericht voor Manfred dat de “Spinny-jenny” was afgewezen. Manfred interesseerde het niet zo. Maar voor Martin wel. Verder op de avond werden er nog discussies gehouden over de rol van de Russen. Ze hoopten op een revolutie.(20) / (21) Rita had een nieuwe vriendin ontmoet op het instituut, Sigrid. Haar ouders hadden de staat verlaten. Wanneer de waarheid boven tafel kwam werd Rita’s inspanning volledige uitgeput door Mangold, een leraar op het instituut. Rita vluchtte naar haar voormalige dorp, Heimatdorf, maar een aantal dagen laten ging ze weer naar de stad. Sigrid en Rita werden door Schwarzenbach geholpen. Hij veroordeelde het gedrag van Mangold(22) Rita onving twee brieven. Een van Martin voor Rita. En een van Manfred aan Martin.(23) Rita en Manfred maakten een treinrit samen met collega‘s(24) Een dag zocht Rita tevergeefs naar Manfred die haar zou komen ophalen. Rita zag Wendland en ze gingen samen eten. Ze vertelde hem dat Manfreds machine de „De spinny-jenny“ was afgekeurd. Wendland vertelde dat Manfred zich in een ijskoude zone bevond, waar alles hetzelfde was.(25) Manfred was naar West Berlijn gegaan voor een conferentie. Maar hij bleef daar. Hij vroeg in deze brief of Rita naar hem toe kwam. In deze periode overleed de moeder van Manfred.(26 / 27) Rita vertrok naar West-Berlijn. In de trein praatte ze kort met een medepassagier. Nadat ze gecontroleerd was door de politie ging ze naar het huis van Manfred. Maar ze kon gewoon niet aan het veel modernere Berlijn wennen. Het was voor haar een hele andere wereld. Dezelfde avond ging ze weer terug.(28) Rita krijgt te horen dat ze morgen ontslagen zal worden uit het sanatorium. Zij was blij. In de middag komt Schwarzenberg. Rita vertelt het hele verhaal over Manfred in West-Berlijn. Zij kon daar gewoon niet wennen vertelde zij. Maar Manfred wel.(29) Rita nam afscheid van Manfred.(30) Rita ging nu definitief het ziekenhuis uit. (November) Ze besefte nu dat het ongeluk eem zelfmoordpoging was. Thuis lag een briefje van de zieke Meternagel met de oproep of ze even kwam. Ze ging ernaar toe en praatte wat met hem. Vervolgens sluitte ze symbolisch de deur achter zich dicht, als afscheid.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen