Boekverslag : John Irving - The World According To Garp
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1274 woorden.

Samenvatting
1.Selecteer een fragment uit de tekst en licht je keuze toe.

“The popularity nof this vulgair trash was enough to embarras some Ellen Jamesians to death. There were, actually, suicides, there are always suicides, Garp wrote among people who are unable to say what they mean. (blz. 586), het is een erg belangrijk stuk in het verhaal eigenlijk wordt het thema van het boek in deze zin tot uiting gebracht. Eigenlijk is dit ook een stil protest tegen de intolerantie in de maatschappij. Dit spreekt mij wel aan.
2. Maak twee lijsten, één voor dingen in de tekst die jou aanspreken en één voor aspecten van de tekst die je tegenstaan.

Dingen die me aanspreken:
· Het protest tegen de intolerantie.
· De roman in de roman.
· De manier waarop het verhaal wordt verteld, d.m.v citaten van Jenny en Garp.
· De speciale manier waarop Garp verwekt wordt.

Dingen die me niet aanspreken:
· De superfeministische kant van Jenny.
· De dood van Walt, door toedoen van Garp en Helen.
· Dat Garp wordt vermoord door de Ellen Jamesians.
· De dood van Jenny.
3. Welke incidenten, scènes of andere voorvallen in de tekst blijven je goed bij.

1. Hoe Garp tot leven komt, de manier waarop Irving alle mogelijkheden doorloopt, en dan dat Jenny de soldaat verkracht is een hele mooie afspiegeling van het feminisme in het boek.
2. De zaak van Ellen Jamesian, de organisatie die Garp dus ook vermoord en de manier waarop de verkrachting van Ellen Jamesian beschreven wordt.

4. Is er iemand in het verhaal die jou doet denken aan jezelf of iemand die je persoonlijk kent?

Jenny is met veel personen te identificeren, en ik denk dat dit soort types typerend zijn voor de hedendaagse maatschappij, het lijkt wel alsof John Irving dat heeft voorzien. Jenny is wel een beetje te identificeren met mijn buurvrouw, die woont ook alleen en denkt er niet over om een man te nemen, al zou ze wel graag en kind willen hebben.

5. Gebeurt er iets dat jou doet denken aan iets in je eigen leven, nu of vroeger?

De dood van Walt doet mij wel enigszins denken aan iets van vroeger. Garp en Helen maken ruzie en daardoor overlijdt Walt, als ze zich dat dan realiseren balen ze, mijn broertje is ook doodgegaan en eigenlijk nu pas besef ik dat ik hem misschien nooit meer zie.
6. Leg in je eigen woorden uit waar het verhaal over gaat, noem drie dingen.

1. Feminisme.
2. Een protest tegen de intolerante maatschappij.
3. Een web van allerlei bizarre samenzweringen.
7. Wat is het probleem in het verhaal?

Het probleem in deze tekst is de constante strijd tegen de situatie van de vrouw. Eigenlijk blijft die strijd gehandhaafd. Verder is dit boek niet echt een boek met problemen omdat het toch in eerste instantie komisch is.
8. Wordt dit probleem opgelost? Hoe, of waarom niet.

Dit probleem wordt niet echt opgelost, op korte termijn wel en eigenlijk zou het boek geen centimeter langer kunnen zijn want het verhaal is gewoon op. Maar op lange termijn is het probleem niet opgelost want dit soort problemen zal je houden.
9. Hoe zou jij zelf omgaan met dit probleem? Zou jij hetzelfde doen, of zou je het anders aanpakken?

Ik zou het precies hetzelfde aanpakken want beiden strijden voor een ideaal. Gelukkig is het boek niet echt dramatisch want alles wordt gewoon lekker luchtig verpakt. Ik zou niet weten hoe het probleem opgelost zou kunnen worden want de afloop had eigenlijk niet voorkomen kunnen worden.

Overzicht van een verhaal.

Titel: The world according to Garp.
Auteur: John Irving.

Verhaalpersonages:

· Garp: verwekt dor een fanatiek feministe en heeft daardoor geen vader. Levenslustig en ambitieus.
· Jenny: Moeder van Garp, fanatiek feministe. Geprezen en rijke schrijfster.
· Helen: Vrouw van Garp, sportief, ook een mannelijke kant en dochter van een worstelcoach waardoor zij en Garp elkaar leren kennen.
Tijd en plaats:

Echt een roman uit begin van de jaren ’80, nieuwe maatschappelijke dingen als travestie, feminisme enz. Speelt zich af in Amerika en Wenen. In Wenen gaan Garp en Jenny na Garp’s eindexamen een jaar op vakantie. Jenny schrijft dan de bestseller die haar rijk maakt, de rest van het verhaal speelt zich af in Amerika. Het verhaal loopt van ca. 1942 tot dat Garp dood gaat 1976. De familie Garp gaat nog een keer terug naar Wenen om na de dood van Walt even bij te komen.
Gebeurtenissen:

· Jenny verkracht soldaat en verwekt Garp.
· Jenny wordt schoolzuster, Garp groeit op.
· Als Garp 18 wordt moet hij een sport kiezen en het wordt worstelen.
· De coach is Ernie Holm, zijn dochter is Helen, waarmee Garp het goed kan vinden.
· Garp wordt schrijver om Helen voor zich te winnen.
· Garp wordt geinteresseerd in Grillparzer, een onbekende Oostenrijkse schrijver.
· Garp schrijft zijn eerste boek, geinspireerd door Grillparzer.
· Terug in Amerika leest Helen Garps boek en trouwt met hem.
· Jenny’s ouders overlijden en Jenny richt een soort opvangtehuis voor vrouwen op.
· Helen neemt en baan als professor.
· Helen wordt verliefd op een leerling van haar, maar Garp red de relatie door Jenny een van zijn verhalen te laten lezen, en ze valt weer voor hem.
· Auto-ongeluk en Walt komt om het leven.
· Garp begint weer met schrijven.
· Helen’s vader sterft.
· Garp reageert fel op een artikel van Ellen James.
· Jenny wordt vermoord door een fanatieke anti-feminist.
· Garp wordt vermoord door een Ellen Jamesian.
Moraal of boodschap van het verhaal:

De moraal is eigenlijk dat de maatschappij nog steeds intolerant is en dat als de maatschappij vrijer en toleranter zou zijn, er niet zoveel problemen zouden zijn.


Respons op personages:

Personage Eerste indrukken Oordeel en commentaar.

Garp Aardig, behulpzaam Geen.
en tolerant


Jenny Radicaal, aardig, uitlokkend Geen.


Helen Ambitieus, verdragelijk. Geen.


Citatenmatrix.

Citaten:
Climax:

“And for a moment was relievedto hear Roberta Muldoon (…) She’s been shot, your mother(…) Who, Garp whispered. A man! Roberta said. (…) A man who hated a women”.
Conclusie:

“Dead? Garp said.(…) Dead? Garp asked. Yes, the bastard, Roberta said.


Slachtoffers.

Naam slachtoffer: Jenny Fields.

Straf die de persoon heeft ondergaan: De dood.

Deze persoon is slachtoffer geworden doordat: Ze fanatiek feministe was.


Deze persoon had haar/zijn straf kunnen voorkomen door: Eigenlijk was dit niet te voorkomen, enkel door van standpunt te veranderen.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen