Boekverslag : Hugo Claus - De Metsiers
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 897 woorden.

Titel

De Metsiers



Auteur

Hugo Claus



Eerste Druk

1951



Titel verklaring

Metsiers is de naam van het gezin waarover het boek handelt. Het boek verhaalt over de onmogelijke realisatie van een verhouding tussen broer en zus.



Opbouw

Het boek bestaat uit vijfentwintig hoofdstukken. Wie de "ik" is staat steeds boven elk hoofdstuk.



Handeling

Vijfentwintig jaar zijn voorbijgegeaan sedert de dag waarop Mon Verkindere zich als knecht aanbood op de hoeve van Metsiers, even buiten het dorp Zedelgem in West © Vlaanderen. De knappe, energieke en levenslustige boerin gaf steeds meer de voorkeur aan de stoere Mon boven haar schaapachtige echtgenoot.

Mon was al enige jaren haar minnaar toen hun zwakzinnige zoon Bennie geboren werd. Er tussendoor had de moeder ook nog een kortstondige verhouding gehad met Jiles Goossens, de andere knecht.

De Moeder en Mon keerden zich gezamenlijk tegen de onbenullige Metsiers. Eens schoot Mon hem op de eendejacht de benen vol hagel. Mon deed het om een tijd lang ongestoord met de Moeder samen te zijn, maar hij schiep er bovendien een sadistisch genoegen in haar echtgenoot hulpeloos te zien rondstrompelen.

Het was Metsiers' ongeluk dat hij ontdekte dat Bennie zijn zoon niet was. Zoals de zaken stonden, zagen de Moeder en Mon zich genoodzaakt hem uit de weg te ruimen. Mon is nu voorgoed geketend aan de vrouw, die hij als zijn kwade geest is gaan beschouwen. Samen met haar eenentwintigjarige dochter Ana, de twee jaar jongere Bennie en de knecht Jules wonen ze op de hoeve die langzaam maar zeker vervalt.

De mensen uit het dorp haten en vrezen de Metsiers. De enigen waarmee ze in contact staan, zijn de oude weduwnaar Smelders en zijn dikke zoon Frank, die een tijdlang verkering met Ana heeft gehad.

Toen bleek dat Ana zwanger van hem was, stuurde Frank haar naar Madame Sassen, de abortrice in de stad, en vertoonde zich niet meer op de hoeve.

Vader en zoon Smelders scheppen er genoegen in de weerloze Bennie te kwellen. Ze maken hem wijs dat Ana vermoord is. Als Bennie in paniek raakt en gevaarlijk dreigt te worden, binden ze hem vast aan een stoel, tot Jules hem komt bevrijden.

Er is een heel hechte band tussen Ana en Bennie. Zij beschouwt hem als veel meer dan haar broer en voelt zich bij hem echt gelukkig. Bennie bewondert zijn zuster. Ana spiegelt Bennie voor dat ze eens de hoeve zullen verlaten om in de stad te gaan wonen. Ana zal voor Bennie blijven zorgen, er zal nooit iemand anders tussen komen.Ür Op de terugweg van Madama Sassen ontmoet Ana de Amerikaanse officier van Nederlandse afkomst, Jim Braddok, die met zijn detachement bij Zedelgem is gelegerd.

Samen schuilen ze voor de regen in het tuinpaviljoentje van Baron Vervinck. Hier laat Ana zich door Jim verleiden. Ondanks het verzet van de Moeder, Mon en Jules, ziet Jim kans zich met zijn oppasser, Eddie Carter, bij de Metsiers te laten inkwartieren.

Ana voelt de aanwezigheid van Jim als een bedreiging voor haar relatie met Bennie. De Moeder voert iets in haar schild tegen de beide Amerikanen.

Als Jules hoort dat Bennie bij Franse Miet, een prostituee, is geweest, die een perverse belangstelling voor de jongen koestert, tracht hij Bennies ziel te redden.

Ana, onthutst door Bennies avontuur, overtuigt Bennie ervan dat Franse Miet hem alleen maar belachelijk heeft willen maken.

Hij steelt Eddie Carters revolver, sluipt naar het cafe van Franse Miet en schiet de ramen stuk.

Op een nacht probeert Jim Ana over te halen met hem naar Amerika te gaan. Hij houdt haar voor dat haar verstandhouding met Bennie immoreel is en geen stand kan houden. Het enige wat hij hiermee bereikt is dat Ana hem als vijand gaat zien. Geschokt door de confrontatie met Jim, zoekt Ana haar troost bij Bennie. Ze belooft hem dat ze nu toch werkelijk weg zullen gaan naar de stad om daar voorgoed bij elkaar te blijven. Maar, zo vertelt ze Bennie, ze moet eerst genezen van de schoppen en slagen die Jim haar heeft gegeven omdat ze niet met hem mee wilde naar Amerika. Bennie besluit onmiddellijk wraak te nemen op Jim. De volgende dag gaan Mon, Jim, Eddie en Bennie op eendejacht in het moeras. Bennie richt plotseling zijn geweer op Jim, maar Eddie is sneller en schiet Bennie van korte afstand morsdood.

De beide Amerikanen maken zich uit de voeten. Op de hoeve wordt Bennie naast Ana in het grote bed van Moeder gelegd. Ana kijkt versuft naar het laken waarin hij gehuld ligt en denkt "Ik en Bennie.....Het mag niet".



Tijd

Het verhaal is chronologisch. Na de proloog komen de episodes 1945, 1952, 1956, 1966 en 1981 aan de orde. Er zijn soms wel verwijzingen.



Ruimte

De ruimte waarin het verhaal zich afspeelt is gelegen in en om de hoeve. We treffen geen parallellisme en contrast aan.



Personen

-de Moeder, ongeveer 50 jaar. Zij heeft een kind van Metsiers. (Ana)Ür

-Mon, ongeveer 50 jaar hij is de vader van Bennie

-Jules, hield vroeger ook van de moeder. Redde Bennie uit de handen van justitie door een meineed.

-Bennie, achttien jaar. Achterlijke jongen.

-Ana, eenentwintig jaar. Halfzuster van Bennie.Kind van Moeder en Metsiers.

-Jim, Amerikaanse officier van Hollandse afkomst.





Perspectief

Er is een wisselend subjectief©ik©perspectief. Degene die in een hoofdstuk de ik©figuur is, staat boven elk hoofdstuk vermeld.



Motieven

* broer/zus relatie

* buitenechtelijke relatie (De Moeder met Mon)



Thema

De genegenheid tussen een broer en zijn halfzus.



Stijl

Het boek is in een eenvoudige zinsbouw geschreven. Er komen ook weinig moeilijke woorden in het boek voor.



Genre

Psychologische roman.



Mening

Ik vond "De Metsiers" een mooi boek en heb het met veel plezier gelezen. Het gebeurde kan zeer goed ook in het echt gebeuren. Het is dus realistisch.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen