Boekverslag : Onbekend/anoniem - Van Den Vos Reynaerde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1436 woorden.


1. Ontwikkeling van dierenverhalen


In de middeleeuwen was het voor de burgers erg moeilijk om hun eigen mening over het bestuur van het land te laten horen. In de late middeleeuwen gingen de schrijvers daarom de mening van de burgers en van henzelf verwerken in verhalen. Meestal speelden dieren de rol van de machthebbers en burgers in een land.

2. Ontstaan van het werk


Het begin van dit werk moet ongeveer rond 1170 liggen. De vos heeft veel verschillende namen gehad zoals Reynaert, Reinaerde en Reynaart. Verder moeten we hier eigenlijk niet spreken over één verhaal, want er bestaan vijf handschriften, drie onvolledige en 2 complete.

In 1170 ligt dus het begin, toen werd in Noord-Frankrijk de ‘Roman de Renaart’ geschreven. Dat waren een stel kleine verhalen in de volkstaal van dat gebied, met een vos als hoofdpersoon. In 1150 verscheen in Gent het Latijnse Ysengrimus. Deze twee verhalen(bundels) waren de bron voor andere schrijvers. Hierdoor instond ‘Li Plaid’ (Het rechtsgeding). Met al deze verhalen werd tussen 1179 en 1270 ‘Van Den Vos Reynaerde’ geschreven.

We weten niet wie de oorspronkelijke Reinaert heeft geschreven, maar de schrijver introduceert zichzelf als ‘Willem, die Madocke maecte’. Madocke zou dus een ander verhaal moeten zijn, maar dit is tot op heden nog niet teruggevonden.


3. Feodaliteit


Feodaal betekend volgens het woordenboek: ‘tot het leenstelsel behorende, beheerst door de adel’

In het begin van de middeleeuwen begon West-Europa zich te ontwikkelen tot een agrarische samenleving. Omdat er grote verschillen waren tussen arm en rijk, zochten veel armen hun toevlucht bij de rijkere mensen. Deze rijkere mensen gaven deze armen land te leen dat ze mochten bewerken. Ook mensen die een ander beroep dan boer hadden, konden door een leenheer aangenomen worden. Later in de middeleeuwen werden de standen binnen de samenleving duidelijker. Er kwamen toen aparte groepen, die aangeduid werden met burgers, geestelijkheid en edelen. Dit houdt feodaliteit in.

4. Vragen  1. Een fabel is een korte anekdotisch verhaal over dieren. De dieren hebben een menselijke levenswijze en brengen meestal een levenswijsheid over. Ook in de verhalen, die verzonnen waren, kwam feodaliteit voor.

  2. Tot de 19e werden deze verhalen of verhalende gedichten geschreven, na die tijd vervangen door de roman. Het gaat meestal over een historisch of legendarisch figuur.

  3. Een tekst met als bedoeling de mensen of toestanden te bespotten en te bekritiseren. Meestal op zo’n manier gedaan dat het de lachlust van de lezer opwekt.5. Dieren & standenNaam Stand
Reinaert de Vos burgers
Koning Nobel adel
Bruun de Beer adel
Tibeert de kater adel
Izengrijn de wolf burgers
Cuwaert de haas adel
Grimbeert de das adel
Belijn de Ram geestelijkheid
Lamfroit de beer burger
Cortis het hondje burger
Pancer de bever burger
Forcondet het everzwijn burger
Tiecelijn de raaf burger
Canteleer de haan burger
Rosseel de eekhoorn burger


6. Vorm van proces


Aanklacht: Alle aanklachten tegen Reinaert komen binnen op de hofdag bij Koning Nobel. Bijna alle dieren die aanwezig zijn hebben wel een klacht tegen Reinaert en zelfs onder de aanklachten komt de haan Canteleer binnen met een dode kip. Hij beschuldigt Reinaert ervan de kip vermoord te hebben.

Indaging: Reinaert wordt drie keer ingedaagd voor het gerecht. In de middeleeuwen was dit de gewoonte en als je na de derde keer nog steeds niet kwam opdagen werd je vogelvrij verklaard. Eerst moet Bruun de beer Reinaert voorleiden, maar Reinaert misleidt Bruun met honing. Daarna gaat Tibeert de kater het proberen, maar hij wordt misleid met muizen. Als Grimbeert Reinaert komt ophalen gaat hij mee en neemt hij afscheid van zijn vrouw en kinderen.

Veroordeling: De koning vindt dat Reinaert schuldig is en nadat alle dieren zijn beklag hebben gedaan wordt hij veroordeeld tot de galg. Als dit wordt voorbereid door Izengrijn, Bruun en Tibeert, houdt Reinaert een biecht en vertelt hij de dieren dat hij zichzelf schuldig vindt.

7. ‘slachtoffer’-procedure


Bruun: Als Bruun Reinaert komt ophalen, verteld Reinaert hem dat hij ziek is geworden van de honing. Omdat beren dol zijn op honing, vraagt Bruun meteen waar hij die honing kan vinden. Reinaert wijst hem de plaats, in een spleet in een eik die wordt opengehouden door wiggen. Als Bruun zijn kop in de spleet steekt om de honing te zoeken, haalt Reinaert de wiggen weg en zit Bruun gevangen. Als de timmerman die met de boom bezig was, terug komt, haalt hij snel alle dorpsbewoners en met elkaar geven ze Bruun een stevig pak slaag.

Tibeert: Als Tibeert bij Reinaert aankomt, haalt Reinaert hem over om een nachtje te blijven slapen en daarna samen naar het gerecht te gaan. Alleen heeft Reinaert geen eten in huis, maar hij weet wel een plaats waar allemaal muizen voor de kater te vinden zijn. Reinaert weet ook dat er op die plaats een val staat, omdat hij daar al eerder dingen had gestolen. Als Tibeert dus naar binnen gaat wordt hij gevangen en door de pastoor helemaal toegetakeld.

Belijn: Belijn heeft samen met Cruwaert de opdracht om Reinaert een stukje te vergezellen als hij op pelgrimstocht gaat. Voordat hij gaat, wil Reinaert nog afscheid nemen van zijn vrouw en kinderen. Samen met Cruwaert gaat hij zijn burcht binnen en daar vermoordt hij Cruwaert. Hij stopt het hoofd van Cruwaert in een tas en geeft die tas aan Belijn. Verder heeft hij de ram de opdracht de tas zo snel mogelijk naar de koning te brengen. Hij vertelt dat er een belangrijke brief in zit en dat de ram mag zeggen dat hij hem zelf geschreven heeft. Zo zou hij misschien nog een hogere rang kunnen krijgen bij de koning. In de brief zou de exacte plaats staan waar de koning zijn schat zou kunnen vinden. Als de koning erachter komt dat het hoofd van Cuwaert in de tas zit, heeft hij door dat hij door Reinaert weer beetgenomen is. Reinaert is dan allang met zijn vrouw en kinderen op pad naar een beter en veiliger onderkomen.

8. Listen


Nadat de koning zijn vonnis heeft uitgesproken gaan Bruun, Tibeert en Izengrijn de galg voorbereiden. Als ze weg zijn wil Reinaert graag voor het hele volk biechten. Hierbij vertelt hij niet alleen de bekende zonden, maar ook dat hij eens een schat gestolen heeft. Vroeger was er namelijk een samenzwering geweest, die bestond uit Bruun, Tibeert, Izengrijn en Reinaert’s vader. Ze hadden de beschikking over een grote schat en wilde hiermee de koning van zijn troon stoten. Doordat Reinaert de schat gestolen had kon dat niet en hierdoor zit de koning nog steeds op z’n troon. Reinaert biedt de koning aan om aan te wijzen waar de schat zich nu bevindt. Als de koning vraagt of hij mee gaat naar Husterlo, zegt Reinaert dat hij naar Rome gaat om vergiffenis te vragen. Hierdoor ontsnapt Reinaert en komt de koning erachter dat de schat helemaal niet bestaat.

9. Vragen  1. Ze zijn beide zwak en zijn niet standvastig. Als Reinaert ze iets aanbiedt waar ze van houden gaan ze direct met hem mee en lopen zo in de val.

  2. Ook hij is niet standvastig, omdat hij snel door zijn vrouw wordt overgehaald om naar Reinaert te luisteren. Verder is hij streng in de wet, maar vergeet hij die wet als hij er zelf iets mee kan verdienen.10. Hulst


Hulst is een gemeente in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Omdat het verhaal van Reinaert de Vos zich afspeelt in de bossen rond Hulst, staat er in Hulst een standbeeld van Reinaert.

11. Genre


Het verhaal is een dierenepos. Het is een verhalend gedicht met dieren in de hoofdrol. Bepaalde eigenschappen van mensen worden weergegeven in het gedrag van de dieren. Met de vos bijvoorbeeld wordt een listig persoon uitgebeeld, omdat een vos slim en listig is. Omdat het verhaal ook een satirische kant heeft en niet altijd opvoedend bedoeld is, is dit een epos en geen fabel.

12. Stand van Reinaert


Reinaert is een burger, omdat hij geen verwant is van de koning, dus geen adel is. Verder heeft hij niets met de kerk te maken, dus is hij ook geen geestelijke.

13. Reacties uit middeleeuwen


Ik vind Reinaert niet echt sympathiek, omdat hij andere mensen pijn doet en daar zelf plezier om heeft. Hij doet verschrikkelijke dingen en hij geeft daarvoor als reden dat hij nu eenmaal zo is en daar ook niets aan kan doen. Ik vind dat hij gestraft moet worden voor zijn daden en misleidingen. Hij doet de mensen veel leed aan en heeft dat misschien zelf geeneens door. In veel dingen is hij gewoon niet te vertrouwen, omdat je bij alles denkt dat het weer een list van hem is. Ik vind het wel knap dat hij zich overal en altijd weet uit te praten. Hij heeft voor elke situatie wel een list. Maar omdat hij met die listen andere mensen pijn doet en daar zelfs plezier om heeft vind ik hem een onsympathiek persoon. Verder vind ik het dus erg laf dat hij zelfs als hij voor de rechtbank staat het nog aandurft om de mensen op te lichten. Ik had verwacht dat hij wel wat meer respect voor de koning en het rechtsysteem zou hebben.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen