Boekverslag :  - De Ziekte Van Lodesteijn
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 445 woorden.

Boekverslag De Ziekte van LodesteijnWEEMOEDT, Lévi

De Ziekte Van Lodesteijn

Amsterdam, 1988 (1986)OpdrachtHet boek is opgedragen aan Karin en Oscar, ik heb niet kunnen vinden wie daarmee bedoeld worden.SamenvattingDe Ziekte Van Lodesteijn is het treurige verhaal van Lodesteijn, een 35 jaren jonge leraar klassieke talen. De ziekte die in de titel staat ontstaat door Lodesteijns voortdurende conflicten met de andere docenten van de school en de rector, Persijn, in het bijzonder. Deze ziekte van Lodesteijn is niets dan droefheid om de aanvaringen met de school en over zoveel onbegrip tegenover hemzelf Daarom kan geen enkele van de dokters die Lodesteijn als patiënt krijgen iets vinden. Lodesteijn kwijnt langzaam weg en krijgt dan onvermijdelijk een briefje van het schoolbestuur dat hij wordt bedankt voor zijn bewezen diensten.ThemaHet thema van het hele verhaal is protest. Er wordt door de auteur flink geprotesteerd tegen de (traditionele)manier waarop op scholen les wordt gegeven en tegen de dokters die een patiënt meer als een machine beschouwen waar iets aan mankeert dan als een mens. De idee van het verhaal is daarom dat beide onderwerpen, het onderwijs en de medische wereld, zeer veel verbeterd moeten worden in menslievende zin.TitelverklaringDe titel slaat op de voor de medici ongrijpbare ziekte van Lodesteijn, die geen echte ziekte is maar slechts op droefheid en onbegrip berust.(Tijds)OpbouwNiet meteen in het begin, maar na een paar bladzijden kom je geleidelijk aan alles te weten over Lodesteijn en zijn omgeving. De tijd in het verhaal loopt gewoon rechtuit, zonder flashbacks, flashforwards en dergelijke. Wel wordt ongeveer 10 bladzijden voor het einde een heel stuk van 1 à 2 jaar overgeslagen.PerspectiefHet boek is geschreven in een alwetend perspectief. Het wordt dus van buitenaf bekeken, je kruipt niet in de huid van de hoofdpersoon, Lodesteijn.RuimteHet verhaal speelt zich voor Lodesteijn af op drie plaatsen: bij hemzelf thuis, in de school, waar Lodesteijn net zo min goed mee overweg kan als met de andere leraren en bij steeds weer een andere dokter of in het ziekenhuis.OriginaliteitHet is, vind ik, wel een vrij origineel boek. Het is vooral knap om toch humor te scheppen in een droevig verhaal. Ik heb nog nooit eerder een boek gezien met zoiets als dit,, dus vind ik het origineel.RelevantieDe wetenschap dat het onderwijssysteem zo slecht is en de medische wereld zo mensonvriendelijk is wel van belang voor ons, zeker omdat we het moeten kunnen verbeteren.MeningIk vond het niet zo erg een leuk boek. Soms zaten er wel humoristische stukjes in, maar verder was het me te sentimenteel. Ik zou het boek een 6,5 geven.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen